Uçan Süpürge Vakfı Finans ve Raporlama Uzmanı Arıyor

Uçan Süpürge Vakfı, tüm finansal ve muhasebe süreçlerinde aktif rol alabilecek, mali işler üzerine deneyimi yüksek, iyi seviyede İngilizce dil becerisine sahip ve bu dilde finansal raporlama yapabilecek seviyede terimlere hakim, Ankara ofiste görevlendirilmek üzere Finans ve Raporlama Uzmanı arıyor.
Görev Tanımı
 • Vakfın yürüttüğü projeler kapsamında finansal raporlama kriterlerini belirlemek,
 • Proje bütçelerinin oluşturulması, takip edilmesi, kontrolünün sağlanması ve destekçiye raporlanmasını sağlamak,
 • Muhasebede departmanından alınan tüm proje ile ilgili verilerin proje bütçesine işlemek ve iki sistem arasında mutabık kalmak,
 • Destekçilerin istediği raporlama formatında tüm finansal raporlamayı yapmak ve departman yöneticisine /proje uzmanına bilgi vermek,
 • Proje kapsamında çalışanlar tarafından iletilen tüm masrafların proje dahilindeki uygunluğunu kontrol etmek, uygun olmayan masraflarla ilgili bilgi vermek,
 • Tüm masrafları vakıf muhasebe sistemine işlemek,
 • Projelerin tüm banka kayıtlarını muhasebe departmanından almak ve muhasebe sistemine işlemek, kayıtların faturalarının takibini yapmak,
 • Tüm masrafların ve faturaların, sözleşmelerin, tekliflerin vb. düzenli şekilde proje dosyasında saklanmasını sağlamak,
 • Projelerin çalışmalarında Genel Koordinatör ve Proje Koordinatörleri  ile birlikte aktif rol almak, süreci yönetmek ve ilgili raporları hazırlamak,
 • Satın alma süreçlerinde teklifleri değerlendirmek ve raporlamasını yapmak,
 • Günlük muhasebe kayıtlarının yapılması, belgelerin dosyalanması ve bunların aylık olarak Mali Müşavir’e kontrole sunulması
 • Ödeme işlemlerinin takibi ve ilgili muhasebe kayıtlarının yapılması
 • Faturasız hizmet alımları için sözleşmelerin hazırlanması, gider pusulalarının düzenlenmesi ve muhasebe kayıtlarının yapılması
 • Vakfın tüm projelerine ilişkin faturaların harcama bütçelerine eklenmesi, muhasebe kayıtlarının yapılması ve dosyalanması
 • Muhtasar beyanname için gerekli olan tüm belgelerin her ay mali müşavire gönderilmesi
 • Aylık banka işlemleri ve muhasebe kayıtlarının mutabakatının yapılması için Mali Müşavir’ e gerekli belgelerin gönderilmesi ve takibi
 • Fon kuruluşlarına sunulan finansal raporların hazırlanmasında proje yöneticilerine destek verilmesi
 • Personelin ve projede görevlendirilecek uzmanların ödemelerinin gerçekleşmesi için gerekli belgelerin düzenlenmesi ve ödemelerin takibi
 • Aylık ve yıllık bütçe tahmininin yapılması için gerekli bilgilerin hazırlanması, gerçekleşmelerin takip ve raporlaması
 • Nakit akış tablosunun düzenlenmesi ve aylık olarak güncellenmesi
 • Alındı belgelerinin düzenlenmesi ve kayıtlarının yapılması
 • Kasa işlemlerinin gerçekleştirilmesi, kontrolü, kayıtlarının tutulması, muhasebe kayıtlarının yapılması.
 • Projelerin sürdürülebilirliğine katkı sağlamak.
Aranan Nitelikler
 • Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun,
 • Benzer pozisyonda en az 3 yıl iş tecrübesine sahip,
 • Çok iyi derecede İngilizce bilgisine sahip,
 • Muhasebe standartları konusunda bilgi sahibi,
 • Ulusal ve Uluslararası fon sağlayıcı kurumlara finansal raporlama deneyimine sahip,
 • Vakıf bünyesindeki projelerin bütçe takibini ve kontrollerini yapacak,
 • Tercihen sivil toplum kuruluşunda çalışma deneyimi olan,
 • Seyahat engeli olmayan,
 • Ankara’da ikamet eden/edebilecek olan,
 • Kadın adaylara öncelik verilecektir. 

Ekip çalışmasını deneyimlemiş ve ekip çalışmasının gücüne inanan, feminist, yaratıcı ve yenilikçi düşünen adaylar 1 Mayıs 2023 saat 17.30’a  kadar info@ucansupurge.org.tr adresine konu alanına Finans ve Raporlama Uzmanı yazarak motivasyon mektubu ile özgeçmişlerini iletebilirler. 3 Mayıs tarihinden önce başvurulara cevap verilemeyecektir.

Sadece kısa listeye kalan adaylara dönüş yapılacaktır. 

“07.04.2016 tarih, 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, bu ilana yapacağınız başvuru ile özgeçmişiniz içerisindeki tüm kişisel bilgilerinizin Uçan Süpürge Vakfı ile paylaşılmasını ve bu bilgilerin saklanmasını kabul etmiş bulunmaktasınız.”