CİSST/TCPS üç farklı pozisyon için çalışma arkadaşları arıyor

Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği/Türkiye Hapishane Çalışmaları Merkezi İstanbul ofisinde yarı zamanlı olarak görevlendirilecek Hapiste Engelli Ağı Temsilcisi, Hapiste Kadın Ağı Temsilcisi ve İdari ve Mali İşler Sorumlusu arıyor. Tahmini işe başlama tarihi 01.01.2018’dir. İlanlar şöyle: CİSST/TCPS Hapiste Engelli Ağı Temsilcisi İlanı Görev Tanımı Hapiste Engelli Ağı kapsamındaki faaliyetleri yürütmek Mahpuslarla mektuplaşmak İnsan Hakları Başvuruları yapmak Bilgi Edinme […]

Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği/Türkiye Hapishane Çalışmaları Merkezi İstanbul ofisinde yarı zamanlı olarak görevlendirilecek Hapiste Engelli Ağı Temsilcisi, Hapiste Kadın Ağı Temsilcisi ve İdari ve Mali İşler Sorumlusu arıyor. Tahmini işe başlama tarihi 01.01.2018’dir. İlanlar şöyle:
CİSST/TCPS Hapiste Engelli Ağı Temsilcisi İlanı

Görev Tanımı

Hapiste Engelli Ağı kapsamındaki faaliyetleri yürütmek
Mahpuslarla mektuplaşmak
İnsan Hakları Başvuruları yapmak
Bilgi Edinme Başvuruları yapmak
Hapiste Engelli Bloğunu yürütmek
CİSST/TCPS veri tabanına veri girişi yapmak
Konusuna dair haber taraması yapmak ve bilgi üretmek
Konuyla ilgili yazı, makale ve ihtiyaç duyulan diğer materyalleri hazırlamak ve gerek duyulduğunda sunum yapmak
Engellilik alanındaki sivil toplum örgütleri (STÖ), kurum ve yapılarla iş birliği yürütmek
Yılda bir atölye çalışması düzenlemek
Proje koordinasyon ekibinin kendisinden talep ettiği bilgi ve belgeleri hazırlamak ve sunmak
Aylık proje toplantılarına katılım sağlamak

Aranan Nitelikler

Engelli alanındaki STÖ, kurum veya yapılarda çalışma deneyimi olması veya alana ilgi duyması
Hapishaneler/kapatılma konusunda ilgisi, üretimi veya daha önce bu alanda çalışmış olması tercih sebebidir
Yüksek lisans ve doktora öğrencisi olması tercih sebebidir
Dikkatli çalışma ve detaylara özen gösterme becerisine sahip olmak
Yazılı ve sözlü iletişimlerde başarılı olmak
Takım çalışmasına yatkın, sorumluluk bilinci ile inisiyatif kullanabilme becerisine sahip olmak
İyi düzeyde Microsoft Office programları kullanma becerisine sahip olmak

Referans

Daha önce çalışmış olunan sivil toplum örgütleri ile kurumlardan veya sivil toplum örgütleri alanında deneyim sahibi kişilerden alınacak maksimum 3 referans önemsenmektedir. Referanslar, gönderecek kişi tarafından “Referans: EAT 1801” başlığıyla info@tcps.org.tr adresine mail atmaları gerekmektedir.

Son Başvuru Tarihi: 15 Aralık 2017, saat 18:00

Başvurucuların info@tcps.org.tr adresine Başvuru: Engelli Ağı Temsilcisi başlığı ile fotoğrafsız CV’lerini mail atmaları rica olunur.

Yukarıda belirtilen şekilde yapılmayan başvurular kesinlikle değerlendirmeye alınamayacaktır. Başvurunuz elimize ulaştığında, başvurunuzun tarafımıza ulaştığına dair bir teyit mesajı gönderilecektir. Görüşme için seçilen adaylarla yapılacak olan mülakat ve başvurular kesinlikle gizli tutulacaktır.

CİSST/TCPS Hapiste Kadın Ağı Temsilcisi İlanı

Görev Tanımı

Hapiste Kadın Ağı kapsamındaki faaliyetleri yürütmek
Mahpuslarla mektuplaşmak
İnsan Hakları Başvuruları yapmak
Bilgi Edinme Başvuruları yapmak
Hapiste Kadın Bloğunu yürütmek
CİSST/TCPS veri tabanına veri girişi yapmak
Konusuna dair haber taraması yapmak ve bilgi üretmek
Konuyla ilgili yazı, makale ve ihtiyaç duyulan diğer materyalleri hazırlamak ve gerek duyulduğunda sunum yapmak
Kadın alanındaki sivil toplum örgütleri (STÖ), kurum ve yapılarla iş birliği yürütmek
Yılda bir atölye çalışması düzenlemek
Proje koordinasyon ekibinin kendisinden talep ettiği bilgi ve belgeleri hazırlamak ve sunmak
Aylık proje toplantılarına katılım sağlamak

Aranan Nitelikler

Kadın alanındaki STÖ, kurum veya yapılarda çalışma deneyimi olması veya alana ilgi duyması
Hapishaneler/kapatılma konusunda ilgisi, üretimi veya daha önce bu alanda çalışmış olması tercih sebebidir
Yüksek lisans ve doktora öğrencisi olması tercih sebebidir.
Dikkatli çalışma ve detaylara özen gösterme becerisine sahip olmak
Yazılı ve sözlü iletişimlerde başarılı olmak
Takım çalışmasına yatkın, sorumluluk bilinci ile inisiyatif kullanabilme becerisine sahip olmak
İyi düzeyde Microsoft Office programları kullanma becerisine sahip olmak

Referans

Daha önce çalışmış olunan sivil toplum örgütleri ile kurumlardan veya sivil toplum örgütleri alanında deneyim sahibi kişilerden alınacak maksimum 3 referans önemsenmektedir. Referanslar, gönderecek kişi tarafından “Referans: KAT 1801” başlığıyla info@tcps.org.tr adresine mail atmaları gerekmektedir.

Son Başvuru Tarihi: 15 Aralık 2017, saat 18:00

Başvurucuların info@tcps.org.tr adresine Başvuru: Kadın Ağı Temsilcisi başlığı ile fotoğrafsız CV’lerini mail atmaları rica olunur.

Yukarıda belirtilen şekilde yapılmayan başvurular kesinlikle değerlendirmeye alınamayacaktır. Başvurunuz elimize ulaştığında, başvurunuzun tarafımıza ulaştığına dair bir teyit mesajı gönderilecektir. Görüşme için seçilen adaylarla yapılacak olan mülakat ve başvurular kesinlikle gizli tutulacaktır.

CİSST/TCPS İdari ve Mali İşler Sorumlusu İlanı

Görev Tanımı

Derneğin ön muhasebe işlemleri ve muhasebeciyle iletişim
Finansal raporlama ve bütçe takibi konusunda destek sağlama
Mali belgeleri sınıflandırmak ve dosyalamak
Faturaların ödenmesi ve takibi
Her ay düzenli olarak dernek harcamalarına ilişkin belgeleri muhasebeciye teslim etmek
Derneğin idari işlerinden sorumlu olmak
Hapishane Çalışmaları Kütüphanesi’nin idaresi ve organizasyonu
Kütüphaneye gelen kitapların sisteme işlenmesi
Alınan kitapların takibi
Aylık kitap taraması, alınacak kitap ve yayınların belirlenmesi ve sipariş edilmesi

Aranan Nitelikler

En az ön lisans mezunu olmak tercih sebebidir
Ön muhasebe biliyor olmak
İyi düzeyde Microsoft Office programları kullanmak
Muhasebe programları kullanma becerisine sahip olmak tercih sebebidir
Sivil toplum örgütleri ile çalışma deneyimi olması tercih sebebidir
Dikkatli çalışma ve detaylara özen gösterme becerisine sahip olmak

Referans

Daha önce çalışmış olunan sivil toplum örgütleri ile kurumlardan veya sivil toplum örgütleri alanında deneyim sahibi kişilerden alınacak maksimum 3 referans önemsenmektedir. Referanslar, gönderecek kişi tarafından “Referans: İMS 1801” başlığıyla info@tcps.org.tr adresine mail atmaları gerekmektedir.

Son Başvuru Tarihi: 15 Aralık 2017, saat 18:00

Başvurucuların info@tcps.org.tr adresine Başvuru: Mali ve İdari İşler Sorumlusu başlığı ile fotoğrafsız CV’lerini mail atmaları rica olunur.

Yukarıda belirtilen şekilde yapılmayan başvurular kesinlikle değerlendirmeye alınamayacaktır. Başvurunuz elimize ulaştığında, başvurunuzun tarafımıza ulaştığına dair bir teyit mesajı gönderilecektir. Görüşme için seçilen adaylarla yapılacak olan mülakat ve başvurular kesinlikle gizli tutulacaktır.

Sadece görüşmeye çağrılacak adaylar ile iletişime geçilecektir.

Kuruluşumuzda yaş, din, ırk, cinsiyet, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, etnik köken, engellilik ve benzeri sebeplere dayalı ayrımcılık yapılamaz.

CİSST-TCPS

Kaynak: STGM