CİSST Hukuk Sorumlusu Arıyor

Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği (CİSST) Hukuk Sorumlusu arıyor. Son başvuru tarihi 7 Ocak 2022 Cuma saat 18.00.

Hukuk Sorumlusu

 • Sözleşme Türü: Tam zamanlı
 • Çalışma Yeri: İstanbul- Kadıköy
 • Çalışma Saatleri: 10:30 – 18:00

Görev ve Sorumluluklar

 • Çalışan sözleşmeleri, fon veren kurumlarla imzalanan sözleşmeler, hizmet ve mal alım sözleşmeleri ile dernek faaliyet alanını ilgilendiren sözleşmelerin hukuki uygunluğunu sağlamak konusunda ekibe destek vermek; satın alımlar için şablon sözleşmeler hazırlayarak sözleşmelerin hukuki açıdan dikkat gerektiren noktalarını detaylandırarak diğer çalışanları yönlendirmek,
 • CİSST’in yapacağı yerinde izleme faaliyetlerine, hapishane ziyaretlerine katılmak ve izleme raporları hazırlamak,
 • İnfaz süreçlerine dair yasaları ve yönetmelikleri takip etmek ve bunlara dair çalışanlara bilgi vermek,
 • Gerekli durumlarda, hukuki boyutunun değerlendirilmesi için, alana dair bilgi notları ve başvuru taslakları oluşturmak,
 • Emsal dava ve kararları takip ederek ekiple paylaşmak,
 • Alanı ile ilgili toplantı, konferans ve seminerlere katılmak,
 • CİSST Gönüllü Avukat Ağı’nın organizasyon ve iletişimini sağlamak,
 • Avukatlardan oluşan inisiyatif, oluşum, organizasyon ve barolarla ilişkileri sağlamak,
 • Adli ve idari süreçlerde vekil sıfatıyla sürece dahil olmak; stratejik dava takibi yapmak,
 • Çalışanların alana dair hukuki sorularına yanıt vermek, gerektiğinde buna dair toplantılar düzenlemek.

Aranan Nitelikler

 • MS Office Programlarına ileri derecede hakim olmak,
 • İnfaz hukuku başta olmak üzere insan hakları hukuku ve ceza hukuku alanlarında çalışma deneyimi ya da ilgisi olmak,
 • Dernekler hukuku mevzuatına genel hatlarıyla hakim olmak (tercihen),
 • İdare hukuku alanında dava takibi/idari başvuru yolları deneyimi olmak (tercihen),
 • Hak temelli sivil toplum örgütünde hukuk sorumlusu olarak çalışmış ya da kurum içi hukuk danışmanı olarak çalışma deneyimi olmak (tercihen),
 • İngilizce hazırlanmış sözleşmelerin kontrol ve düzenlemelerini yapabilecek seviyede İngilizce bilmek (tercihen)
 • İnsan hakları, dernek ilke ve hedefleriyle uyumlu çalışmak,
 • Farklı gruplara önyargısız davranabilmek ve her türlü ayrımcı tutumdan uzak davranmak,
 • Yazılı ve sözlü anlamda güçlü iletişim becerilerine sahip olmak,
 • Gerektiği durumlarda inisiyatif almak, genel işleyişte takım çalışmasına yatkın olmak,
 • Geri bildirime açık olmak,
 • Dikkatli ve düzenli çalışmak, iş takibi yapabilmek, yüksek organizasyon becerisine sahip olmak,
 • Sonuç odaklı, problem çözme yaklaşımıyla hareket etmek,
 • CİSST’in ilke, değer ve politika belgelerine uyumlu çalışmak.

Başvuru

 • Adaylar, özgeçmiş ve niyet mektuplarını, önceki iş deneyimlerinde birlikte çalışmış oldukları iki koordinatörün/süpervizörün/yöneticinin referans bilgileriyle birlikte 7 Ocak Cuma 18.00’e kadar info@cisst.org.tr adresine gönderebilirler. Konu kısmına “Hukuk Sorumlusu iş başvurusu” yazılması rica olunur.
 • Covid-19 salgını nedeniyle uzaktan çalışma/hibrit çalışma uygulamasına geçilmiştir. Salgının seyrine göre ofis çalışmasına geri dönülmesine karar verilebilir.
 • İlan ile ilgili detaylata buradan ulaşabilirsiniz.