CİSST Ekip Arkadaşları Arıyor

Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği (CİSST) İstanbul'da bulunan ofislerinde görevlendirmek üzere Danışma Hattı Sorumlusu, Engelli Tematik Alan Temsilcisi, LGBTİ+ Tematik Alan Temsilcisi ve Öğrenci Tematik Alan Temsilcisi arıyor. Son başvuru tarihi 30 Ekim 2020 saat 18.00.

CİSTT ilanları ile ilgili adaylar, özgeçmiş ve niyet mektuplarını, önceki iş deneyimlerinde birlikte, çalışmış oldukları iki koordinatörün/süpervizörün/yöneticinin referans bilgileriyle birlikte 30 Ekim saat 18.00’e kadar info@cisst.org.tr adresine konu başlığına başvurulan ilanın ismini yazarak iletebilirler.

İlanlar ile ilgili ayrıntılı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Danışma Hattı Sorumlusu

Görev ve Sorumluluklar:

 • Mahpuslarla mektuplaşmak,
 • Danışma hattını arayan mahpus ve yakınlarına danışmanlık vermek,
 • İdari başvurular yapmak,
 • Bilgi edinme başvuruları yapmak,
 • CİSST veri tabanına veri girişi yapmak,
 • Savunuculuk ve İzleme Değerlendirme Koordinatörlerine alana dair bilgi sağlamak; ilgili koordinatörlerin kendisinden talep ettiği bilgi, belge ve raporları hazırlamak/ sunmak,
 • Gerek duyulduğunda sunum yapmak, röportaj vermek,
 • Alanına dair haber taraması yapmak ve bilgi üretmek,
 • “Hapishane Haberleri” bloğunu yönetmek,
 • Koordinasyon veya ilgili koordinatör tarafından katılması önerilen kapasite geliştirme eğitimlerine katılmak.

Aranan Nitelikler

 • MS Office Programlarına ileri derecede hâkim olmak,
 • Hapishaneler konusunda ilgi, üretim veya çalışma deneyimi sahibi olmak,
 • İnsan hakları ve dernek ilke ve hedefleriyle uyumlu çalışmak,
 • Farklı gruplara önyargısız davranabilmek ve her türlü ayrımcı tutumdan uzak davranmak,
 • Danışanlarla kurulan ilişkide profesyonel sınırların farkında olmak ve güçlü bir iş etiğine sahip olmak,
 • İyi bir dinleyici olmak ve güçlü iletişim becerilerine sahip olmak,
 • Zor durumlarda sakin ve etkili olmak,
 • Gerektiği durumlarda inisiyatif almak, genel işleyişte takım çalışmasına yatkın olmak,
 • Geri bildirime açık olmak,
 • Dikkatli ve düzenli çalışmak, iş takibi yapabilmek, yüksek organizasyon becerisine sahip olmak,
 • Sonuç odaklı, problem çözme yaklaşımıyla hareket etmek,
 • CİSST’in ilke, değer ve politika belgelerine uyumlu çalışmak.

Engelli Tematik Alan Temsilcisi

Görev ve Sorumluluklar:

 • Mahpuslarla mektuplaşmak,
 • İnsan hakları başvuruları yapmak,
 • Bilgi edinme başvuruları yapmak,
 • Tematik alan bloğunu ve Twitter hesabını yürütmek,
 • CİSST veri tabanına veri girişi yapmak,
 • Alanına dair haber taraması yapmak ve bilgi üretmek,
 • Alanıyla ilgili yazı ve ihtiyaç duyulan diğer materyalleri hazırlamak; gerek duyulduğunda sunum yapmak, röportaj vermek,
 • Alanındaki sivil toplum örgütleri, kurum ve yapılarla iş birliği yürütmek,
 • Yılda bir atölye çalışması düzenlemek,
 • Projenin takibi, alınan bilgilerin dağıtılabilmesi ve kurum içi izlemenin yürütülebilmesi için koordinasyon ekibinin kendisinden talep ettiği bilgi ve belgeleri hazırlamak/ sunmak,
 • Koordinasyon veya ilgili koordinatör tarafından katılması önerilen kapasite geliştirme eğitimlerine katılmak.

Aranan Nitelikler

 • MS Office Programlarına ileri derecede hâkim olmak,
 • Engelli hakları alanında çalışan sivil toplum örgütü, kurum veya yapılarda gönüllü ya da profesyonel çalışma deneyimine sahip olmak ve/ya alana ilgi duymak,
 • Hapishaneler konusunda ilgi, üretim veya çalışma deneyimi sahibi olmak,
 • İnsan hakları ve CİSST’in ilke, değer ve politika belgeleriyle uyumlu çalışmak,
 • Farklı gruplara önyargısız davranabilmek ve her türlü ayrımcı tutumdan uzak davranmak
 • Danışanlarla kurulan ilişkide profesyonel sınırların farkında olmak ve güçlü bir iş etiğine sahip olmak
 • Güçlü yazılı ve sözlü iletişim becerisine sahip olmak
 • Takım çalışmasına yatkın olmak; sorumluluk bilinciyle hareket etmek; gerektiğinde inisiyatif alabilmek
 • Geri bildirime açık olmak
 • Dikkatli ve özenli çalışmak, iş takibi yapabilmek, yüksek organizasyon becerisine sahip olmak
 • Sonuç odaklı olmak ve çözüm odaklı hareket etmek
 • Yüksek lisans veya doktora öğrencisi olmak ve/ya bu derecelere sahip olmak tercih sebebidir.

LGBTİ+ Alan Temsilcisi

Görev ve Sorumluluklar:

 • Mahpuslarla mektuplaşmak,
 • İnsan hakları başvuruları yapmak,
 • Bilgi edinme başvuruları yapmak,
 • Tematik alan bloğunu ve Twitter hesabını yürütmek,
 • CİSST veri tabanına veri girişi yapmak,
 • Alanına dair haber taraması yapmak ve bilgi üretmek,
 • Alanıyla ilgili yazı ve ihtiyaç duyulan diğer materyalleri hazırlamak; gerek duyulduğunda sunum yapmak, röportaj vermek
 • Alanındaki sivil toplum örgütleri, kurum ve yapılarla iş birliği yürütmek,
 • Yılda bir atölye çalışması düzenlemek,
 • Projenin takibi, alınan bilgilerin dağıtılabilmesi ve kurum içi izlemenin yürütülebilmesi için koordinasyon ekibinin kendisinden talep ettiği bilgi ve belgeleri hazırlamak/ sunmak,
 • Koordinasyon veya ilgili koordinatör tarafından katılması önerilen kapasite geliştirme eğitimlerine katılmak.

Aranan Nitelikler

 • MS Office Programlarına ileri derecede hâkim olmak,
 • LGBTİ+ hakları alanında çalışan sivil toplum örgütü, kurum veya yapılarda gönüllü ya da profesyonel çalışma deneyimine sahip olmak ve/ya alana ilgi duymak,
 • Hapishaneler konusunda ilgi, üretim veya çalışma deneyimi sahibi olmak,
 • İnsan hakları ve CİSST’in ilke, değer ve politika belgeleriyle uyumlu çalışmak,
 • Farklı gruplara önyargısız davranabilmek ve her türlü ayrımcı tutumdan uzak davranmak,
 • Danışanlarla kurulan ilişkide profesyonel sınırların farkında olmak ve güçlü bir iş etiğine sahip olmak
 • Güçlü yazılı ve sözlü iletişim becerisine sahip olma
 • Takım çalışmasına yatkın olmak; sorumluluk bilinciyle hareket etmek; gerektiğinde inisiyatif alabilmek
 • Geri bildirime açık olmak
 • Dikkatli ve özenli çalışmak, iş takibi yapabilmek, yüksek organizasyon becerisine sahip olmak
 • Sonuç odaklı olmak ve çözüm odaklı hareket etmek
 • Yüksek lisans veya doktora öğrencisi olmak ve/ya bu derecelere sahip olmak tercih sebebidir.

Öğrenci Tematik Alan Temsilcisi

Görev ve Sorumluluklar:

 • Mahpuslarla mektuplaşmak,
 • İnsan hakları başvuruları yapmak,
 • Bilgi edinme başvuruları yapmak,
 • Tematik alan bloğunu ve Twitter hesabını yürütmek,
 • CİSST veri tabanına veri girişi yapmak,
 • Alanına dair haber taraması yapmak ve bilgi üretmek,
 • Alanıyla ilgili yazı ve ihtiyaç duyulan diğer materyalleri hazırlamak; gerek duyulduğunda sunum yapmak, röportaj vermek
 • Alanındaki sivil toplum örgütleri, kurum ve yapılarla iş birliği yürütmek,
 • Yılda bir atölye çalışması düzenlemek,
 • Projenin takibi, alınan bilgilerin dağıtılabilmesi ve kurum içi izlemenin yürütülebilmesi için koordinasyon ekibinin kendisinden talep ettiği bilgi ve belgeleri hazırlamak/ sunmak,
 • Koordinasyon veya ilgili koordinatör tarafından katılması önerilen kapasite geliştirme eğitimlerine katılmak.

Aranan Nitelikler

 • MS Office Programlarına ileri derecede hâkim olmak,
 • Öğrenci hakları alanında çalışan sivil toplum örgütü, kurum veya yapılarda gönüllü ya da profesyonel çalışma deneyimine sahip olmak ve/ya alana ilgi duymak,
 • Hapishaneler konusunda ilgi, üretim veya çalışma deneyimi sahibi olmak,
 • İnsan hakları ve CİSST’in ilke, değer ve politika belgeleriyle uyumlu çalışmak,
 • Farklı gruplara önyargısız davranabilmek ve her türlü ayrımcı tutumdan uzak davranmak
 • Danışanlarla kurulan ilişkide profesyonel sınırların farkında olmak ve güçlü bir iş etiğine sahip olmak
 • Güçlü yazılı ve sözlü iletişim becerisine sahip olmak
 • Takım çalışmasına yatkın olmak; sorumluluk bilinciyle hareket etmek; gerektiğinde inisiyatif alabilmek,
 • Geri bildirime açık olmak,
 • Dikkatli ve özenli çalışmak, iş takibi yapabilmek, yüksek organizasyon becerisine sahip olma,
 • Sonuç odaklı olmak ve çözüm odaklı hareket etmek,
 • Yüksek lisans veya doktora öğrencisi olmak ve/ya bu derecelere sahip olmak tercih sebebidir.