Hapishanelerde Ücretsiz Temizlik Kiti Kampanyası Desteğinizi Bekliyor

Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı tarafından desteklenen “hapishanelerde ücretsiz temizlik kiti” kampanyası başlatan bir grup sivil toplum örgütü, hapishanelerde temizlik malzemelerine ücretsiz erişim talebini içeren bir bildiri hazırladı. Bildiriye tüm STK’lar ve meslek örgütleri imza vererek katkı sunabilir.

“Hapishanelerde hak ihlaline sıklıkla konu olan ve Koronavirüs dolayısıyla sivil toplum gündeminde yeniden ön plana çıkan sağlık hakkı, özgürlüğü kısıtlayıcı ceza ile sınırlanamayacak ve vazgeçilemeyecek haklardan biridir. Türkiye hapishanelerdeki genel tabloya bakıldığında ise mahpusların bu hakka erişiminde ciddi ve kapsamlı problem yaşadıkları görülmektedir.”

Bu tespitten hareketle, Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı tarafından desteklenen “hapishanelerde ücretsiz temizlik kiti” kampanyasının koordinasyonunu üstlenen Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği, Çağdaş Hukukçular Derneği, Hak İnisiyatifi, İstanbul Diş Hekimleri Odası, İstanbul Tabip Odası, İnsan Hakları Derneği, Özgürlük İçin Hukukçular Derneği, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası, Türkiye İnsan Hakları Vakfı, Toplum ve Hukuk Araştırmaları Vakfı hapishanelerde temizlik malzemelerine ücretsiz erişim talebini içeren bildiri hazırladı ve 10.12.2020 tarihinde diğer sivil toplum örgütleri ve meslek odalarının imzasına açtı.

Kampanyada özetle, “mahpusların yaşam alanlarının ve kişisel bakımların daha hijyenik olabilmesi için ihtiyaç duydukları malzemelerin Adalet Bakanlığı tarafından ücretsiz ve düzenli olarak temin edilmeli ve mahpusların bu koşullar için desteklenmesi yönünde ilgili sorumluluklar üstlenilmelidir.” talebi yer alıyor.

Kampanyaya Nasıl Destek Verilebilir? 

Kampanyada imzasının yer almasını isteyen kurumlar hapistetemizlikkiti@gmail.com adresine mail atabilirler. Kampanya, bireysel imzalara açık değil.