RUMVADER ve Boyacıköy Surp Yerits Mangans Ermeni Kilisesi Vakfı Eğitim Kampı

Rum Cemaat Vakıfları Destekleme Derneği ve Boyacıköy Surp Yerits Mangans Ermeni Kilisesi Vakfı ‘azınlık’ toplumuna yönelik bir eğitim kampı düzenliyor. Eğitim kampının duyurusu şöyle: Rum Cemaat Vakıfları Destekleme Derneği (RUMVADER) ile Boyacıköy Surp Yerits Mangans Ermeni Kilisesi Vakfı’nın Avrupa Birliği hibe destekli projesi kapsamında 24-27  Temmuz 2017 tarihleri arasında İstanbul`da Heybeli̇ada`daki Aya Triada Manastırı’nda bir […]

Rum Cemaat Vakıfları Destekleme Derneği ve Boyacıköy Surp Yerits Mangans Ermeni Kilisesi Vakfı ‘azınlık’ toplumuna yönelik bir eğitim kampı düzenliyor. Eğitim kampının duyurusu şöyle:

Rum Cemaat Vakıfları Destekleme Derneği (RUMVADER) ile Boyacıköy Surp Yerits Mangans Ermeni Kilisesi Vakfı’nın Avrupa Birliği hibe destekli projesi kapsamında 24-27  Temmuz 2017 tarihleri arasında İstanbul`da Heybeli̇ada`daki Aya Triada Manastırı’nda bir eğitim kampı düzenlenecektir. Deneyimsel Eğitim Merkezi’nin vereceği eğitimin detaylarını ekte bulacaksınız.

13 Temmuz 2017  tarihine kadar buildingtogether@rumvader.org adresine CV göndererek başvurabilirsiniz. Lütfen CV´inizde hangi azınlık toplumuna bağlı olduğunuzu ve daha önce Sivil Toplum çalışmalarında bulunup bulunmadığınızı belirtiniz.

GENEL AMAÇ
Eğitim programının genel amacı; Müslüman olmayan azınlık toplumları ve vakıfları arasında hedeflenen yoğun işbirliği için ihtiyaç duyulan insan kaynağının, sivil toplum ve katılım, yaygın eğitim ve AB projeleri konusundaki kapasitelerini artırmaktır. Bu eğitim programına katılacak olan çoğaltıcılar; “Geçmişte oluşan mesafeleri aşmak, birlikte ortak bir gelecek inşa etmek” başlıklı AB projesinin yerel uygulamalarında aktif rol üstlenecek ve azınlık vakıflarının gelecekteki çalışmalarına yön verecek stratejik bir vizyon oluşturacaklardır.

“BRIDGING THE GAP, BUILDING TOGETHER A COMMON FUTURE”

Rum Cemaat Vakıfları Destekleme Derneği (RUMVADER) olarak Türkiye’nin ortak tarihiyle bugünü arasında oluşan mesafeleri aşmak için yeni bir proje geliştirdik. Avrupa Birliği destekli projemizin mottosu “Geçmişte oluşan mesafeleri aşmak, birlikte ortak bir gelecek inşa etmek” olarak belirlendi.

(http://www.rumvader.org/Page/123/yeni_ab_programi.html)

Hedefimiz üniversite çağındaki genç nesillerin Türkiye’nin kültürel çeşitliliğine gösterdikleri duyarlılığı pekiştirmek. Yanlış anlamaları ve nefret söylemini bertaraf ederek, Müslüman olmayan azınlık toplumlarının tarihi, kültürü ve bugünkü ilişkileri açısından korkuyu ve bilgisizliği azaltarak, kültürlerarası diyalogu güçlendirerek, insan haklarını, siyasi çoğulculuğu ve demokratik katılımlarını sağlamlaştırarak, azınlık üyelerinin Türkiye’nin sosyal, ekonomik ve siyasi hayatına katılımını çoğaltmaya katkıda bulunmayı amaçlıyoruz.

Kültürel Mirası Koruma Derneği (KMKD), İstanbul Süryani Vakfı, Musevi Cemaati’ni temsilen Şalom Gazetesi, Malatyalı Ermeniler Derneği HAYDER, İmroz Eğitim ve Kültür Derneği, Antakya Rum Ortodoks Kilisesi Vakfı projenin ortaklarıdır.

EĞİTİMİN BİLEŞENLERİ

Eğitim programı 3 ana bileşenden oluşacaktır.

1 Sivil Toplum ve Savunuculuk

2 Yaygın Eğitim Metodolojisi

3 AB Projeleri ve Hibe Programları

Sivil Toplum ve Savunuculuk: Bu bileşende; katılımcıların sivil toplum çalışmaları, demokrasi, katılım ve savunuculuk konularındaki farkındalık ve yetkinliklerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Yaygın Eğitim Metodolojisi: Bu bileşende; katılımcıların yaygın eğitim teknikleri, deneyimsel öğrenme, interaktif eğitim workshop’ları düzenleme konularındaki yetkinliklerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir.

AB Projeleri ve Hibe Programları: Bu bileşende; katılımcıların proje tasarlama ve AB fonlarından destek alma konularındaki kapasitelerinin artırılması hedeflenmektedir.

– EĞİTİM KAMPI SONUNDA RUMVADER VE DENEYİMSEL EĞİTİM MERKEZİ TARAFINDAN KATILIM BELGESİ VERİLECEKTİR.

 

BAŞVURU KRİTERLERİ

Eğitim programına katılacak olan bireyler bir başvuru ve seçim sürecinden geçeceklerdir. Programa cinsiyet dengesi sağlanmış bir şekilde toplamda 16 katılımcı seçilecektir.

Bu programa uygun katılımcılar için kriterler şöyledir:

  1. Yaş sınırı: 18-30
  2. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
  3. Müslüman olmayan Azınlık toplumlarına üye olmak.
  4. Sivil toplum çalışmalarına, gönüllü çalışmalara ve sosyal sorumluluğa duyarlı olmak.
  5. Azınlık toplumlarının sosyal ihtiyaçları için çözüm ürete ve eyleme geçme konularında motivasyon sahibi olmak.
  6. Yukarıdaki takvimde belirtilen çalışmalara katılmak için müsait olmak.

UZUN DÖNEM EĞİTİM PROGRAMININ AKIŞI
24-27 Temmuz 2017 Eğitici Eğitimi

İstanbul’da düzenlenecek olan konaklamalı eğitim kampında yukarıdaki konularda yoğunlaştırılmış bir eğitim verilecektir. Bu eğitim sırasında iki ana çıktının üretilmesi ve planlanması hedeflenmektedir:

1.Proje kapsamında, Ekim 2017 – Şubat 2018 tarihleri arasında, 5 şehirde üniversite kampüslerinde gerçekleştirilecek etkinliklerde düzenlenecek olan Farkındalık Eğitimlerinin programı birlikte tasarlanacak ve bu eğitici eğitimine katılan eğiticiler, söz konusu yerel eğitimlerde deneyimli eğitmenler ile birlikte rol alacaklardır.

2.Azınlık Vakıflarının ve azınlık toplumlarının ihtiyaçlarına cevap verecek proje fikirleri geliştirilecektir. İstanbul’daki kamp sırasında katılımcılar küçük proje gruplarına ayrılacak ve ürettikleri fikirleri, eğitmenlerin koçluğunda projelere dönüştüreceklerdir.

Eylül 2017 – Hazırlık Toplantısı

İstanbul’da bir gün sürecek olan bir hazırlık toplantısı düzenlenecek ve özellikle yerel uygulamalar öncesinde son planlamalar yapılacaktır. Bunun yanı sıra geliştirilen proje kurgularına finansal destek bulmak için detaylı eylem planları hazırlanacaktır. (Örneğin: Erasmus+ Ekim 2017 Proje Dönemine proje başvuru yapmak vb.)
Ekim 2017 – Şubat 2018 – Yerel Uygulamalar
Türkiye’de 5 şehir, 5 üniversitede düzenlenecek etkinliklerde uygunluğa göre küçük ekipler halinde görev alacak olan katılımcılar, eğitimini aldıkları, İnsan Hakları ile ilgili atölyelerde kolaylaştırıcılık yapacaklardır.

Nisan 2018 – Değerlendirme Toplantısı
İstanbul’da düzenlenecek olan 2 günlük değerlendirme toplantısında tüm sürecin genel değerlendirilmesi yapılacak ve gelecek adımlar planlanacaktır.
İletişim:
Rum Cemaat Vakıfları Destekleme Derneği

Σύνδεσμος Υποστήριξης Ρωμαίικων Κοινοτικών Ιδρυμάτων

Katip Mustafa Çelebi Mah. Meşelik Sokak No:11/A (Yeni No:7)  Beyoğlu, İstanbul

Tel  : 0212 252 88 94

Fax : 0212 252 88 86

E-mail : buildingtogether@rumvader.com

Web :  www.rumvader.org