Demokrasi ve İnsan Hakları için Avrupa Aracı Türkiye Programı Çağrısı’na başvurular 9 Mart’ta sona eriyor!

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, insan hakları ve demokratik reformlar konusunda sivil toplumun rolünü güçlendirmeyi amaçlayan ve yıllık bir program olan Demokrasi ve İnsan Hakları için Avrupa Aracı (DİHAA) kapsamında Türkiye için yayımlanan Teklif Çağrısı’na başvurular 9 Mart’ta sona eriyor. Demokrasi ve İnsan Hakları için Avrupa Aracı (DİHAA) , dünya çapında demokrasiyi ve insan haklarını korumayı […]

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, insan hakları ve demokratik reformlar konusunda sivil toplumun rolünü güçlendirmeyi amaçlayan ve yıllık bir program olan Demokrasi ve İnsan Hakları için Avrupa Aracı (DİHAA) kapsamında Türkiye için yayımlanan Teklif Çağrısı’na başvurular 9 Mart’ta sona eriyor.

Demokrasi ve İnsan Hakları için Avrupa Aracı (DİHAA) , dünya çapında demokrasiyi ve insan haklarını korumayı ve geliştirmeyi amaçlayan bir Avrupa Birliği programıdır. Türkiye 2002 yılından bu yana bu programdan yararlanmaktadır.

Bugüne kadar, ifade özgürlüğünden adalete daha iyi erişime, işkence ve cezasızlıkla mücadeleden kültürel çeşitliliğin korunması ve kültürel çeşitliliğe saygıya kadar uzanan çok çeşitli alanda yüzden fazla projeye destek sağlanmıştır. DİHAA Türkiye Programı ile ilgili daha ayrıntılı bilgiye Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu web sitesinde bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Teklif Çağrısı için ayrılması öngörülen toplam tutar 2.900,000 Avro olup bu miktar, aşağıdaki iki özel hedefe ayrılmıştır:

1.Sivil toplum katılımının güçlendirilmesi:

Bu özel hedef doğrultusunda öncelikli alanlardan bazıları;

-Kadın hakları, cinsiyete dayalı şiddetle mücadele

-LGBTİ hakları

-İşkence ve kötü muamelenin önlenmesi

-İfade, din, vicdan, medya, toplanma ve örgütlenme özgürlüğü

-Adalete erişim ve adil yargılanma hakkı

-Çocuk hakları

-Cezaevi sisteminin iyileştirilmesi ve cezaevlerinde insan haklarının geliştirilmesi;

-Cezasızlıkla mücadele

-Ayrımcılıkla mücadele, azınlık hakları ve kültürel haklar

-Göçmenlerin, mültecilerin ve sığınmacıların hakları

-Sosyal haklar ve eşit fırsatlar (engelli bireyler, sendikal haklar, eğitim, sağlık, barınma hakları dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın)

2.İnsan hakları savunucularının desteklenmesi:

Yerel düzeyde insan haklarının ve temel özgürlüklerin korunması ve gerçekleştirilmesi için çalışan insan hakları savunucuları ile insan haklarının savunuculuğu yapan ve/veya insan hakları savunucularına destek veren sivil toplum kuruluşlarının desteklenmesi.

İki aşamalı çağrının ilk aşamasında, proje özeti (kavramsal not-concept note) değerlendirilmek üzere sunulmalıdır. Söz konusu kavramsal notun sunulması için son teslim tarihi 9 Mart 2017, saat 18’dir ( Brüksel saati). Bu teklif çağrısı ile ilgili ayrıntılı bilgi içeren rehber ve ilgili dokümanlara bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Başvurular, EuropeAid tarafından oluşturulmuş ve internet üzerinden kullanılan bir bilgi yönetim sistemi olan Prospect üzerinden yapılacaktır. TACSO Türkiye tarafından hazırlanan, Prospect başvuru sürecini adım adım açıklayan bir rehber niteliğindeki “Prospect Bilgi Notu”na buradan ulaşabilirsiniz.

Teklif çağrısı ve başvuruya ilişkin sorular, kavramsal notun iletilmesi için son başvuru tarihinden 21 gün öncesine dek delegation-turkey-dihaa@eeas.europa.eu e-posta adresine iletilebilir.