Engelli Kadınlar Kamudan ve Sivil Alandan Ne Talep Ediyor?

Engelli Kadın Derneği yürütücülüğünde, Avrupa Birliği Demokrasi ve İnsan Hakları İçin Avrupa Aracı (DİHAA)’nın desteği ve AKDAM (Adana Kadın Danışma Merkezi ve Sığınma evi Derneği) ortaklığıyla yapılan “Ayrımcılık: Engelli Kadınlara Hak Temelli Aktif Destek” projesi kapanış toplantısı 12-13 Ağustos 2017 tarihlerinde gerçekleşti.* Toplantıda, engelli kadınların hem engelli hem de kadın olmaktan kaynaklanan çoklu ayrımcılığa dayalı […]

Engelli Kadın Derneği yürütücülüğünde, Avrupa Birliği Demokrasi ve İnsan Hakları İçin Avrupa Aracı (DİHAA)’nın desteği ve AKDAM (Adana Kadın Danışma Merkezi ve Sığınma evi Derneği) ortaklığıyla yapılan “Ayrımcılık: Engelli Kadınlara Hak Temelli Aktif Destek” projesi kapanış toplantısı 12-13 Ağustos 2017 tarihlerinde gerçekleşti.*

Toplantıda, engelli kadınların hem engelli hem de kadın olmaktan kaynaklanan çoklu ayrımcılığa dayalı sorunları üzerine oturumlar yer aldı; engelli kadınların toplumsal yaşama ve karar alma süreçlerine tam ve etkin katılımını sağlamak, uluslararası mevzuatta yer alan insan hak ve özgürlüklerinden yararlanmaları konusunda çalışmalar yapmak için öneriler üzerinde çalışıldı.

Toplantıda bir araya gelen engelli kadınlar, kadın ve LGBTİ örgütlenmeleri, hem kamudan hem de sivil alandan taleplerini sonuç bildirgesiyle paylaştı. Sonuç bildirgesinde yer alan talepler şunlar:

 Kamudan talepler:

 • Engelli kadınların her türlü ayrımcılıktan uzak yaşaması için ülke içi mevzuatın uluslararası belgelerde kabul edilen standartlarla uyumlaştırılması, uygulanabilir hale getirilmesi ve denetlenmesi,
 • Denetim mekanizmalarının her alana yaygın, bağımsız ve tarafsız olarak uygulanması,
 • Engelli kadınların  toplumsal  yaşama  tam ve  etkin katılımı  ile  ilgili  tüm kurumların iş birliği içinde bakanlık düzeyinden başlayarak politika üretmesi,
 • Erişebilirlik düzenlemelerinde, engelli kadınların ihtiyaçlarının belirlenerek önlemler alınması,
 • Aile ve  Sosyal  Politikalar  İl  Müdürlükleri’nin  engelli  evde  bakım  ve  rehabilitasyon merkezleri kanalıyla engelli kadınlara ve ailelerine bilgilendirme faaliyetlerinde bulunması,
 • Engelli Kadınlar için erişilebilir Kadın Danışma Merkezleri’nin kurulması veya mevcut merkezlerin erişilebilir hale getirilmesi,
 • Engelli kadınlara ve ailelerine yönelik psikolojik destek mekanizmaların oluşturulması
 • Engelli bir çocuk dünyaya getiren ailelere eklektik (engele dair, ailelerin yapabilecekleri, psikolojik destek, oryantasyon vs.) bir yaklaşımla eğitimlerin verilmesi ve ulaşabilecekleri hizmet modellerinin sistematik bir şekilde sağlanması,
 • Engelli kadınların okur-yazarlığının artırılması ve engelli kız çocuklarının okullaşması-okulda kalması için kampanyalar düzenlenmesi,
 • Tüm kamu çalışanlarına yönelik engelli kadınlarla ilgili farkındalık çalışmaları yapılması,
 • Şiddete maruz kalan engelli kadınların başta adli yardım olmak üzere tüm adli hizmetlere efektif ulaşımının sağlanması, barolarla iş birliğine gidilerek buna ilişkin düzenlemeler yapılmasının önünün açılması ve alacakları hizmetler konusunda bilgilendirme mekanizmalarının oluşturulması,
 • Sığınma evi sonrasında engelli kadınlar için mekanizmaların daha da geliştirilmesi, desteklenecek mekanizmaların daha da güçlendirilmesi (ekonomik destek, hukuki destek, çalışma imkanların sağlanması, çocuk bakımı ),
 • Engelli kadına şiddet uygulayana yönelik mevcut cezai yaptırımın indirim yapılmaksızın uygulanması,
 • Etkin bir şiddetle mücadele mekanizması kurulması için, engelli kadına yönelik şiddet ve toplumsal yaşamın her alanı ile ilgili engelli kadın öznesinde veri toplanması,
 • Engelli kadınların sağlık hizmetlerine erişimi konusunda mekanizmaların erişebilirlik üzerinden uyumlaştırılması,
 • Engelli kadınların istihdamının arttırılması için işe yerleştirilmede ayrıca engelli kadın kotası konulması,
 • Engelli kadınlara İstihdam garantili kursların açılması,
 • Kendi işini kurmak isteyen engelli kadınlara geri ödemesiz hibe verilmesi,
 • Toplum temelli farkındalık çalışmalarının (kamu spotu gibi) özellikle medya aracılığıyla yapılması,
 • Engelli kadınların medyada temsili ile ilgili erişilebilirlik -engelli filmlere gösterim ve erişim imkânı sağlanması,
 • Engelli kadınlarla ilgili anabilim dalı ve yüksek lisans programlarının oluşturulması, akademik çalışmaların ve araştırmaların artırılması,

Sivil alandan talepler:

 • Engelli kadınların örgütlenmelerini sağlayacak mekanizmaların oluşturulması,
 • Aynı engel grubundan kadınların diğer engel gruplarından engelli kadınlarla iletişim kuracağı ortamların oluşturulması,
 • İlk önce il bazında engelli kadın platformlarının kurulması, ardından Türkiye genelinde yılda bir kez toplanacak Engelli Kadın Kurultayı yapılması,
 • Engelli kadınların deneyim paylaşımı sağlayacağı online bir platform kurulması,
 • Engelli kadınların, kadın dernekleri ile iletişimlerinin artırılması, engelli kadınların kadın derneklerinde görünürlüğünün sağlanması
 • Engelli kadınların güçlenebilmesi için farkındalıklarını artıracak çalışmaların düzenlemesi,
 • Engelli kadınların beden algısı üzerinde deneyim paylaşımı içeren güçlenme çalışmalarının yapılması,
 • Medya çalışmalarında engellilik, toplumsal cinsiyet konularında farkındalık çalışmaları yapılması,
 • Engelli kadınlarla ilgili yapılan haberlerin daha olumlayıcı bir taraftan ele alınması, haberin hak temelinden sapmaması,
 • Engelli kadın yazarların yazmaya teşvik edilmesi; yazanlar içinse bu alanların ya da mecraların açılması.

 

*Bu yazı Sivil Sayfalar, Reçel Blog, Kadın Adayları Destekleme ve Eğitme Derneği ve İsveç Baş Konsolosluğu ortaklığında gerçekleştirilen Sivil Toplum Haberciliği Kadın Odaklı Kuruluşlarla Haber Atölyesi kapsamında yazılmış ve yayına alınmıştır.