Dünyanın tüm çiftçileri Seferihisar’da buluşuyor

Bianet’in haberine göre, 88 ülkede 183 örgütü bir araya getiren ve 200 milyondan fazla köylü, küçük çiftçi, topraksız üyesi olan uluslararası köylü hareketi La Via Campesina’nın Yarıyıl Konferansı İzmir Seferihisar’da 5-12 Kasım 2015’de yapılacak. Haziran 2013’de Cakarta’da yapılan VI. Genel Kurul’un ardından Yarıyıl Konferansı La Via Campesina (LVC) Avrupa Koordinasyonu kurucu üyesi Çiftçi-Sen’in organizasyonu ve […]

Bianet’in haberine göre, 88 ülkede 183 örgütü bir araya getiren ve 200 milyondan fazla köylü, küçük çiftçi, topraksız üyesi olan uluslararası köylü hareketi La Via Campesina’nın Yarıyıl Konferansı İzmir Seferihisar’da 5-12 Kasım 2015’de yapılacak.

Haziran 2013’de Cakarta’da yapılan VI. Genel Kurul’un ardından Yarıyıl Konferansı La Via Campesina (LVC) Avrupa Koordinasyonu kurucu üyesi Çiftçi-Sen’in organizasyonu ve ev sahipliğinde Kasım 2015’te Seferihisar’ın Sığacık kasabasında gerçekleştirilecek. Genel Kurul 5 Kasım günü başlayacak.

Küresel mücadele

La Via Campesina her dört yılda bir, tüm üyeleriyle bir araya gelerek Uluslararası Genel Kurulu’nu yapıyor. Bu genel kurullarda uzun dönemli stratejiler, politikalar geliştirerek küresel köylü mücadelesini yürütüyor.

İki yıl sonra Bask’ta

Yarıyıl Konferansları ise Genel Kurulu takip eden ikinci yılın sonunda toplanıyor. Yarıyıl Konferanslarında Genel Kurul’da alınan kararların ve iki yıl boyunca gerçekleştirilmiş olan eylem ve etkinliklerin değerlendirilmesi yapılıyor. LVC’nın VII. Genel Kurul’u iki yıl sonra Bask ülkesinde (İspanya) toplanacak.

Uluslararası köylü hareketi

La Via Campesina Afrika, Asya, Avrupa ve Amerika kıtasında (Kuzey, Orta ve Güney Amerika) 88 ülkede 183 örgütü bir araya getiren, 200 milyondan fazla köylü, küçük çiftçi, topraksız, kadın, genç, yerli, göçmen, tarım ve gıda emekçisinden oluşan uluslararası bir köylü hareketi.

1993’te Mons’ta (Belçika) başlayan La Via Campesina’nın köylü mücadelesi, 1996’da Gıda Egemenliği kavramını Tlaxcala’da (Meksika) ortaya koymasıyla radikal bir vizyon öne sürdü, kadın erkek bütün köylülerin neoliberal ticaret anlaşmalarına karşı direniş ve alternatif üretme süreçlerinde başlıca aktör olmalarını sağladı.

PROGRAM

Kuzey Afrika ve Orta Doğu için

9-12 Kasım tarihlerinde yapılacak Yarıyıl Konferansı öncesinde 5-6 Kasım tarihlerinde, MENA (Kuzey Afrika- Orta Doğu) toplantısı ile bölgedeki çiftçi hareketlerinin, tarım politikalarının analizi yapılacak ve bölgedeki örgütlenme çalışmaları için strateji belirlenecek.

Köylü feminizminin analizi

MENA’nın ardından 7 Kasım günü Via Campesina’nın kadın çiftçilerinin bir araya geleceği Köylü Kadınlar Toplantısında Cakarta Manifestosu’nda tarif edildiği şekilde köylü feminizminin analizi, 2013 yılından bu yana Via Campesina bölgelerinin yürüttüğü tartışmaların gözden geçirilmesi, Kadına yönelik şiddetin sona erdirilmesi için Via Campesina’nın yürüttüğü eylemler ve mücadeleler tartışılacak.

Bölgesel raporlar

8 Kasım’da ise Via Campesina’nın Genç Çiftçileri iki yıldır hazırlamakta oldukları bölgesel raporlar üzerinden bilgi ve deneyim paylaşımı yapacak, Cakarta’dan bu yana grubun gelişimi ve işleyişini tartışacak ve 2017’deki Genel Kurul’a kadarki dönemi planlayacaklar.

Yarıyıl Konferansı’nda delegeler kamu politikaları, pazarlar, su, ticaret, agroekoloji, toprak mücadelesi, tarım reform mücadelesi ve ürün bazında yaşananlar üzerinden ortak ve grup tartışmaları yürütecekler; Cakarta’da yapılan VI. Genel Kurul’dan bu yana süregelen stratejiyi ve eylemleri değerlendirecekler ve Bask ülkesinde gerçekleşecek VII. Uluslararası Konferans’a hazırlık yapabilmek üzere süreci örgütleyecekler.

Ege bölgesinde ziyaretler

Toplantıların ardından 12 Kasım’da, La Via Campesina’nın dünyadaki tüm üye örgütlerinin delegelerinin katılacağı bir alan ziyareti yapılacak. Bu ziyaret sırasında Via Campesina liderleri ve delegeleriyle birlikte Ege bölgesinde tarımın çökertilişine tanıklık edilecek.

***

ÇİFTÇİ-SEN ONAYLANDI

Yargıtay Çiftçi-Sen’e kapatma kararı veren yerel mahkemenin kararını, sendikanın uluslararası hukuka ve anayasaya uygun olduğunu belirterek esastan bozdu. Tütün-Sen için de hukuki süreç bitti, sendika onaylandı.