İklim Değişikliği, Çevre ve Gıda Güvencesi Sempozyumu

Ankara Kalkınma Ajansı tarafından sürdürülebilir kalkınmanın desteklenmesi çalışmaları kapsamında 26-27 Temmuz 2017 tarihlerinde İklim Değişikliği, Çevre ve Gıda Güvencesi Sempozyumu düzenlenecek. Çevre, tarım, gıda güvenliği gibi konularda olumsuz etkileri görülen iklim değişikliği, özellikle son yarım yüzyılda bütün dünyayı tehdit eden bir olgu olmaya başlamıştır. 26-27 Temmuz 2017 tarihlerinde Başkent Öğretmen Evi’nde düzenlenecek İklim Değişikliği, Çevre […]

Ankara Kalkınma Ajansı tarafından sürdürülebilir kalkınmanın desteklenmesi çalışmaları kapsamında 26-27 Temmuz 2017 tarihlerinde İklim Değişikliği, Çevre ve Gıda Güvencesi Sempozyumu düzenlenecek.

Çevre, tarım, gıda güvenliği gibi konularda olumsuz etkileri görülen iklim değişikliği, özellikle son yarım yüzyılda bütün dünyayı tehdit eden bir olgu olmaya başlamıştır. 26-27 Temmuz 2017 tarihlerinde Başkent Öğretmen Evi’nde düzenlenecek İklim Değişikliği, Çevre ve Gıda Güvencesi Sempozyumu’nda konunun dört oturum ile ayrıntılı bir şekilde ele alınması hedefleniyor.

İki gün sürecek olan sempozyumun ilk gününde  iklim değişikliği ve çevre ile Ankara ilinde iklim değişikliğinin etkileri tartışılacak. Sempozyumun ikinci gününde ise enerji ve konu ile ilgili stratejik eğilimler ele alınacak.

Sempozyum; üniversiteler, ulusal ve uluslararası kuruluşlar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı,Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı gibi ilgili bakanlıklardan temsilcilerin katılımıyla gerçekleşecek.

Etkinlik herkesin katılımına açık olup, katılmak isteyen kişilerin 24.07.2017 tarihine kadar bilgi@ankaraka.org.tr adresine katılım durumlarını bildirmeleri gerekmektedir.

Sempozyum Programı

1.Gün

09:00-09:30 Kayıt ve Çay- Kahve

9:30-10:00  Açılış Konuşmaları

10:00-12:30 Panel 1: İklim Değişikliği

 • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı – İklim Değişikliği Daire Başkanlığı
 • Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı -Sanayinin İklim Değişikliğine Etkisi
 • BM 2030 hedefleri: 13. Hedef: İklim Değişikliğini Önlemek – UNDP
 • Gaziantep Büyükşehir Belediyesi-İklim Değişikliği Stratejisi
 • Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı -İklim Değişikliğinin Tarım Üzerine Etkisi
 • Soru-Cevap

12:30-13:30 Öğle Arası

13:30-14.00 Çay-Kahve

14:00-16:30 Panel 2: Ankara İlinde İklim Değişikliğinin Etkileri

 • DSİ -İklim Değişikliği, Yer Altı Suları ve Kuraklık
 • Orman ve Su İşleri Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü/9. Orman Bölge Müdürlüğü – İklim Değişikliğinin Ormanlar ve Ekosistem Üzerindeki Etkisi
 • Meteoroloji Bölge Müdürlüğü- Ankara Yağış Rejimi ve Çevreye Etkisi
 • Ankara, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü
 • Soru-Cevap

 2.Gün

9:30-10:00 Çay-Kahve

10:00-12:30 Panel 3: İklim Değişikliği ve Enerji

 • Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü
 • REC, İklim Değişikliği Farkındalığının Artırılmasına Yönelik Neler Yapabiliriz?
 • Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı -İklim Değişikliği ve Yenilenebilir Enerji
 • Boğaziçi Üniversitesi, Enerji Verimliliği ve İklim Değişikliğinde Neredeyiz
 • Soru-Cevap

12:30-13:30 Öğle Arası

13:30-14.00 Çay-Kahve

14:00-16:30 Panel 4: İklim Değişikliği ve Stratejik Eğilimler

 • Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı – Tüketim Alışkanlıkları ve Gıda Zinciri
 • Hidropolitik Akademi- İklim Değişikliği ve Su Kaynakları
 • TÜÇEV
 • Tarım Ekonomisi Araştırma Enstitüsü
 • Soru-Cevap

16.30-17.00 Kapanış