FORB Platformu’nun Din ve İnanç İçerikleri Türkçeleştirildi

ado.jpg
Alevi Düşünce Ocağı, FORB Platformu’nu Türkçeleştirerek medya çalışanları, eğitimciler, resmi görevlilerin yararlanabileceği eğitici içerikleri erişilebilir hâle getirdi. FORB Platform içerikleri arasında Herkes için Din ve İnanç Özgürlüğü kitabı da yer alıyor.

Küresel alanda din ve inanç özgürlükleriyle ilgili çalışmalar yürüten FORB Öğrenme Platformu’nun kaynak belge ve videoları Alevi Düşünce Ocağı tarafından Türkçe’ye kazandırıldı.

FORB Öğrenme Platformu din veya inanç özgürlüğü hakkında bilgi edinmek, fikir yürütmek amacıyla bireylere, topluluklara ve karar alma mercilerine yardımcı olacak kaynaklar sunuyor.

Alevi Düşünce Ocağı’nın Türkçeleştirerek medya çalışanları, eğitimciler, resmi görevlilerin yararlanabileceği eğitici içerikleri erişilebilir hâle getirdiği FORB Platform içerikleri arasında; din veya inanç özgürlüğüne giriş, din veya inanca sahip olma ve bunu değiştirme hakkı, din veya inancı açıklama (uygulama) hakkı, baskı yasağı, ayrımcılık yasağı, ebeveynlerin ve çocukların hakları, vicdani ret, din veya inanç özgürlüğüne yönelik sınırlamalar gibi konu başlıklarının yer aldığı video kaynaklar bulunmakta.

https://www.forb-learning.org/anasayfa.html   adresinden ulaşabileceğiniz web sitesinde videolar dışında yazılı kaynaklar yer alıyor.

Sitede “Herkes için Din ve İnanç Özgürlüğü” kitabını da ulaşabilirsiniz.Sivil Sayfalar, sivil toplumun içine kapanma halinin aşılmasına ve etkisinin artmasına katkıda bulunmak amacıyla kuruldu. Sivil toplum haberciliği yaparak sivil toplumun tecrübesini medyaya, kamu yönetimine, siyasete, kanaat dünyasına ve diğer STK’lara görünür kılmayı amaçlıyoruz. Sivil toplum dünyasının sözcülerine, tartışmalara katılabileceği, yeni tartışmalar açabileceği bir mecra sunmayı hedefliyoruz.


E-Bülten

You have Successfully Subscribed!Send this to a friend