Türkiye Kalkınma Vakfı İzleme & Değerlendirme Uzmanı Arıyor

Türkiye Kalkınma Vakfı tarafından yürütülen “Suriyeli&Türk Çocukların ve Ergenlerin Erken Çocukluk Eğitimi ve Gelişimi, Koruma, Güçlendirme ve Beceri Programları Yoluyla Desteklenmesi Projesi” kapsamında Gaziantep ilinde görev yapmak üzere 'İzleme&Değerlendirme Uzmanı' aranıyor. İşin süresi 6 aydır.   
 Aranan Nitelikler:
 • Üniversitelerin Sosyal Bilimler bölümlerinden mezun veya bu bölümlerde yüksek lisans yapmış,
 • Nitel ve nicel araştırma teknikleri hakkında bilgi ve deneyim sahibi,
 • MS Office programlarını (Word, Excel, Access, Powerpoint) iyi derecede kullanabilen,
 • Sosyal gelişme veya kalkınma projelerinde en az 5 yıl deneyim sahibi olmak
 • İzleme&Değerlendirme alanında en az 3 yıl deneyim sahibi olmak,
 • Seyahat etmesine bir engeli olmamak,
 • İyi derecede İngilizce (konuşma, okuma ve yazma) bilgisine sahip olmak,
 • TC vatandaşı olmak.
İş Tanımı:
 • Programın izleme&değerlendirme raporlarının hazırlanması,
 • Proje hedefleri doğrultusunda istatiksel güncellemeleri yapmak, verilerin analizini yaparak izleme ve değerlendirme süreçlerini etkileyebilecek olası sorunları belirlemek ve uygun çözüm önerileri sunmak,
 • Sahada yürütülen veri toplama süreçlerini süpervize ederek, gerekli görülmesi halinde paylaşılan raporların ve bu raporların kapsadığı verilerin arşivini yapmak,
 • Merkezde görev alan diğer çalışanlara izleme ve değerlendirme süreç ve araçları konusunda eğitim vermek,
 • İzleme faaliyetleri doğrultusunda, proje hedeflerine göre alınabilecek aksiyonlar konusunda proje ekiplerini bilgilendirmek,
 • Veri toplama araçlarının geliştirilmesi ve iyileştirilmesine katkıda bulunmak ve bu araçların proje raporlama ihtiyaçlarını karşıladığından emin olmak,
 • Programda belirlenen aktivitelerin yararlanıcılara etkisini ölçmek,
 • Proje uygulama alanlarında izleme ziyaretleri yapmak, odak grup görüşmeleri yapmak,
 • Program faaliyetlerinin uygulanmasının izlenmesi, aylık verilerin izleme sistemlerine girişinin sağlanması ve üç aylık periyotlarla proje ilerleme raporlarını hazırlamak,
 • Program İzleme&Değerlendirme sorumlularının koordinasyonunu yapmak,
 • Hesap Verebilirlik, Sosyal ve Davranış Değişikliği Uzmanı ile eşgüdüm içinde çalışmak
 • Program Saha Koordinatörü ve Program Koordinatörü’nün program faaliyetlerine ilişkin talep ettiği diğer tüm görevleri yerine getirmek.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler:

 1. Özgeçmiş
 2. Diploma
 3. Daha önce çalışmış olduğu yerlerdeki yöneticilerinin iletişim bilgilerini içeren referans listesi

İlgilenen adayların bu belgelerle 5 Nisan 2024 Saat 16.00’a kadar aşağıda verilen mail adresine başvuruda bulunmaları beklenmektedir. Başvuruda bulunurken hangi pozisyon ve il/ilçe için başvuru yapıldığı mutlaka belirtilmelidir. Başvuru linki için tıklayınız.