AÇEV Araştırma ve İzleme Değerlendirme Yöneticisi Arıyor

Eğitimde fırsat eşitliği ve yaşam boyu eğitim için çalışan AÇEV, ekiplerine katılmak üzere Araştırma ve İzleme Değerlendirme Birimi’nde Yönetici olarak görev alacak yeni çalışma arkadaşı arıyor. 
İş Tanımı 
 • Vakfın tüm eğitim programlarının ve projelerinin araştırma, izleme ve değerlendirme çerçevelerini hazırlamak ve çalışmalarını yürütmek
 • Projeler ve eğitim etkinlikleri için gerekli izleme araçlarını oluşturmak, pilot çalışmalarını yapmak, uygulamaları raporlamak
 • Projelerin izleme değerlendirme süreçlerini yürütmek (verilerin toplanması, girişi, temizlenmesi, analize hazırlanması, analiz edilmesi), raporlamak ve paylaşmak
 • Eğitim ölçümleme, proje izleme değerlendirme ve etki değerlendirme çalışmaları ile ülke örnekleminde araştırmalar ve ikincil veri toplama faaliyetlerine dair ihtiyaçları tespit etmek ve kurgularının oluşturulmasını sağlamak
 • Vakfın tüm araştırma çalışmalarına dair karar aşamalarında görev almak, izleme değerlendirme projeleri ve araştırmaları yönetmek
 • Araştırma sonuçlarının ilgili iç ve dış paydaşlarla paylaşılması için raporlamak, çevrimiçi olarak paylaşmak, iletişim süreçlerinde görev almak
 • Pilot ve devam eden projelerin sonuçlarını değerlendirmek, birimlerin kullanabileceği formatta sunmak
 • Araştırma ve izleme değerlendirme faaliyetlerinde akademik danışmanlarla çalışmaların gerçekleştirilmesini sağlamak ve koordine etmek, danışmanlarla çalışmadan sorumlu olmak. Projenin ihtiyacına bağlı olarak akademik danışmanları Genel Müdür ile belirlemek, sözleşme sürecini yürütmek. Danışma Kurulu toplantılarını organize etmek ve gerektiğinde akademik danışmanlar ve uzmanların toplanmasını organize etmek
 • AÇEV’in stajyer programını yönetmek, stajyer alım ve değerlendirme süreçlerini belirlemek, staj programının stajyerlerin gelişimine ve AÇEV’e katkı sağlaması için çalışmalar yapmak
 • Ekiplerin, gönüllülerin ve stajyerlerin birim çalışmaları dâhilinde kapasitesini geliştirmek için gerekli çalışmalar yapmak
 • Ekibini sorumlulukları dâhilinde yönlendirmek, motive etmek, eğitmek, danışmanlık yapmak, gelişim planlarının uygulanması için desteklemek
 • Çeviri projelerinin yürütülmesi için gerekli altyapıyı oluşturulmak ve devam ettirmek
 • Dışarıdan hizmet alımı ya da işbirlikleri yapılması gerektiğinde, teklif, satın alma ve uygulama süreçlerini takip etmek
 • Araştırma çalışmaları ile ilgili her türlü verinin sistematik bir şekilde dosyalanma ve saklanma süreci için gerekli sistemin kurulmasını ve tüm paydaşların kullanımına açık olarak kullanımda olmasını temin etmek için gerekli çalışmaları yapmak 
 • Birim bütçesini hazırlamak / konsolide etmek ve takibini yapmak
 • Yönetime aylık bilgilendirme raporlarını, sunum ve aktarım dokümanlarını hazırlamak, üst yönetim ve diğer birimlerle kesintisiz ve düzenli iletişim ve bilgi akışı sağlamak
 • Vakfın diğer birimleriyle yürütülen ekip çalışmalarında yer almak
 • Kurallarla bütünlük gösterilmesi: Cinsel sömürü, istismar ve tacize karşı koruma dâhil olmak üzere, AÇEV’in Etik Rehber’inde de yer verilen en yüksek etik ve profesyonel davranış standartlarını desteklemek ve teşvik etmek
İstenen Yetkinlik ve Uzmanlıklar 
 • Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun ve tercihen konuyla ilgili olarak  yüksek lisans yapmış olan
 • Sivil toplum kuruluşlarında ya da araştırma kurumlarında ilgili görevde en az 5 sene çalışma deneyimi olan
 • Literatür takibi ve gerekli yazışmaları yapabilecek düzeyde iyi İngilizce bilen 
 • Planlama, organizasyon, ekip yönetimi, iletişim ve sunum becerileri yüksek
 • İleri düzeyde SPSS, istatistik, analiz, araştırma yöntemleri bilgi ve becerisi olan
 • Eğitim, erken çocukluk gelişimi ve toplumsal cinsiyet konularında duyarlı ve deneyim sahibi olan 
 • Microsoft ürünleri başta olmak üzere belge paylaşım sistemleri dâhil ofis ve iletişim yazılımlarında yeterlilik gösteren, ileri düzeyde MS Excel bilgi ve becerisi olan
 • En az bir nesne yönelimli programla dili bilen (C++, C#, Java genel amaçlı dillerden biri ya da tercihen Google Apps Script, Javascript, Visual Basic for Applications)
Başvuru Süreci 

Başvurularınızı “Araştırma ve İzleme Değerlendirme Yönetici” başlığıyla 14 Aralık 2022 tarihine kadar güncel özgeçmişiniz ve niyet mektubunuzla birlikte ik@acev.org adresine gönderebilirsiniz. 

Önemli Not: Sadece mülakata davet edilecek adaylara geri dönüş yapılacaktır.

“6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” kapsamında, bu ilana yapacağınız başvuru ile özgeçmişiniz içerisindeki tüm kişisel bilgilerinizin AÇEV ile paylaşılmasını ve bu bilgilerin saklanmasını kabul etmiş bulunmaktasınız.