AÇEV Babalık Çalışmaları Uzmanı Arıyor

Erken yaştaki her çocuğun güvende, sağlıklı, mutlu ve öğreniyor olması için çalışmalar yürüten AÇEV, ekiplerine  katılmak üzere Babalık Çalışmaları biriminde Uzman olarak görev alacak yeni çalışma arkadaşı arıyor.

Erken çocukluğun gelişimsel olarak yaşamın en kritik dönemi olduğuna dair bulgulardan hareket eden AÇEV, bu döneme yönelik müdahaleler ve savunu faaliyetleri üzerinden fırsat eşitliği sağlamak üzere yürüttüğü çalışmalarını sürekli olarak araştırmalarla destekliyor. Uygulamalarında “ekolojik” yaklaşımı temel alarak, gelişen bireyin çevresini de desteklemek için anne, baba ve çocuklara yönelik uyguladığı programların yanı sıra toplumsal cinsiyet eşitliğinin hayatın her alanında yaygınlaşması için çalışıyor, kadınların güçlenmesi gibi birçok alanda faaliyetlerini sürdürüyor.

İş Tanımı
 • Baba Destek Programı, Baba Buluşmaları gibi babalara yönelik eğitim programlarının uygulanması için gönüllü eğitimcilerle, saha sorumluları ve saha danışmanları ile işbirliği içinde baba gruplarını oluşturmak ve takip etmek,
 • Baba Destek Programı, Baba Buluşmaları gibi babalara yönelik eğitim programlarının uygulanması için ilgili kurum ve sektörlerle işbirliği kurmak,
 • Babalara yönelik uygulanan eğitim programlarının etki ve kalitesini izlemek ve geliştirmek amacıyla, saha uygulamaları ile ilgili her türlü bilgiyi takip ederek, izleme değerlendirme araçları ile veri toplanmasını sağlamak ve bu verilerin analiz/raporlamasını gerçekleştirmek,
 • Gönüllü eğitimciler ve saha ekibi ile sürekli ve sistematik şekilde iletişim kurarak, sahada uygulamaların kaliteli bir şekilde hayata geçirilmesini sağlamak,
 • Baba Destek Programı’ndan mezun olmuş babaların bir araya gelerek oluşturduğu yerel platform, dernek gibi İlgili Babalık Oluşumlarını desteklemek,
 • Erken çocukluk, ebeveynlik, toplumsal cinsiyet ve erkeklik çalışmaları gibi alanlarda bilimsel ve güncel gelişmeleri takip etmek ve birimin uygulamalarına entegre etmek,
 • AÇEV Genel Danışmanı, Eğitim Danışmanı ve Proje Danışmanları ile birlikte çalışarak eğitim programlarının kaliteli bir şekilde uygulanmasını, yeni materyal ve içeriklerin geliştirilmesi veya var olanların revize edilmesini sağlamak,
 • İlgili babalığın yaygınlaştırılması amacıyla gerçekleştirilen kampanya ve savunuculuk faaliyetlerini ilgili birimlerle planlamak ve organize etmek,
 • Proje ekibinin yönlendirmesiyle saha faaliyetlerini, projelere göre belirlenen zaman planı, hedef ve bütçe çerçevesinde gerçekleştirmek,
 • Faaliyetleri yerine getirirken program koordinatörü ve diğer yöneticilerle birlikte çalışmak,
 • Vakfın diğer birimleriyle yürütülen ekip çalışmalarında yer almak,
 • Kurallarla bütünlük gösterilmesi: Cinsel sömürü, istismar ve tacize karşı koruma dâhil olmak üzere, AÇEV’in Etik Rehber’inde de yer verilen en yüksek etik ve profesyonel davranış standartlarını desteklemek ve teşvik etmek,
İstenen Yetkinlik ve Uzmanlıklar
 • Üniversitelerin sosyal bilimler, sosyoloji, psikoloji, psikolojik danışmanlık ve rehberlik eğitim bilimleri bölümlerinden mezun
 • İstanbul’da ikamet eden
 • Türkiye’nin diğer bölgelerine seyahat engeli olmayan
 • Microsoft Office programlarını iyi düzeyde kullanabilen 
 • Tercihen iyi derecede İngilizce bilen
 • Tercihen sivil toplum alanında çalışma/gönüllülük deneyimi olan
 • Sosyal çalışma alanlarında  en az 5 yıl çalışma deneyimi olan
 • Toplumsal cinsiyet eşitliği ve çocuk gelişimi konularında duyarlı ve deneyim sahibi olan
 • Değişen koşullara ve beklenmedik gelişmelere yeni çözüm yolları üretebilen
 • Planlama, iletişim, organizasyon ve iş takibi sonuçlandırma becerileri yüksek
 • Birden fazla işi/konuyu aynı anda ve sistematik biçimde yürütebilen
 • Ekibin bir üyesi olarak iş birliği içinde çalışma becerisine sahip
Başvuru Süreci

Başvurularınızı “Babalık Çalışmaları – Uzman” başlığıyla, 28 Mart 2022 tarihine kadar güncel özgeçmişiniz ve niyet mektubunuzla birlikte ik@acev.org adresine göndermeniz gerekmekte.

Önemli Not: Sadece mülakata davet edilecek adaylara geri dönüş yapılacaktır.

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” kapsamında, bu ilana yapacağınız başvuru ile özgeçmişiniz içerisindeki tüm kişisel bilgilerinizin AÇEV ile paylaşılmasını ve bu bilgilerin saklanmasını kabul etmiş bulunmaktasınız.