Bilim Virüsü Ekip Arkadaşları Arıyor

Çocuklara ve gençlere bilimsel düşünce alışkanlığı ve yeni nesil yetkinlikler kazandıran bir öğrenme platformu olan Bilim Virüsü, Operasyon Sorumlusu ve Proje Sorumlusu olarak kendilerine katılacak ekip arkadaşları arıyor.
Operasyon Sorumlusu

En yaratıcı ve iyi fikirler bile iyi uygulanmıyorsa vasattır… Operasyon sorumlusu projelerin yürütülmesi aşamasında hayalleri gerçeğe dönüştüren uygulayanıdır.

Operasyon sorumlusu, çocuklarla ve gençlerle yürütülen projelerin hedeflediği değişimin gerçekleşmesi için nasıl yürütülmesi gerektiğini planlar, uygular, raporlar, değerlendirir, öneri sunar ve geliştirir.

Operasyon sorumlusu yaratıcı ve esnek davranır, hata yapar, hatasından öğrenir, daha iyisini yapar, daha iyisini nasıl yapacağını bilmiyorsa öğrenir, öğrenemiyorsa destek ister.

Aranan Nitelikler:

* Bilgisayar ve dijital teknolojileri kullanmaya yatkın,
* Çocuklarla ve gençlerle birlikte çalışmaya motive,
* İş birliğini işe girmek için bir sıfat olarak kullanmayan, hayatta bir değer olarak taşıyan,
* Duygusal zekasının değerini bilen, analitik düşünmeyi önemseyen,
* En az 2 yıl sahada çalışma deneyimi olan veya deneyimi yoksa da 2 yıllık deneyimin getirisini hızlıca öğrenirim diyen.
Proje Sorumlusu
En etkili fikirler parlak zihinler özgürce düşünebildiğinde ortaya çıkar. Proje sorumlusu projelerin geliştirme aşamasında kurumlarla ilişki kurar, ihtiyacı anlar, uygun çözümler geliştirmek için araştırma yapar, fikir ve değer önermesini geliştirir, etki odaklı düşünür. Çocuklar ve gençler için alternatif öğrenme programları hayal eder, etkisi en yüksek ve verimli şekilde gerçekleşebilecek işi tasarlar ve yürütür.

Proje sorumlusu karmaşık problemleri sade bir şekilde çözmeye çalışır, yaratıcı ve özgün davranır, sıkışırsa destek ister, sıkışana destek verir, yumurta kapıya dayanmadan yumurtanın gelişini sezer, önlem alır, krizin içine düşer fırsatlarla çıkar, hatanın kendisi de dahil herkes için yapılabilecek bir şey olduğunu bilir, hatalarından öğrenir.

Aranan Nitelikler:
* Tasarım odaklı düşünce, mantıksal çerçeve veya sorun ağacı gibi proje metodolojilerini bilen, bunlarla proje tasarlayabilen,
* Bilgisayar ve dijital teknolojileri kullanmaya yatkın,
* Araştırma yaparken, kaynak taramasında, referans doküman okumasında İngilizce ile ilgili sorun yaşamayacak,
* Çocuklar ve gençler için etki odaklı işler üretmeye yatkın,
* Hatalarını kapatmaya çalışmayan, öğrenme odağında hareket eden,
* İş birliğini işe girmek için bir sıfat olarak kullanmayan, hayatta bir değer olarak taşıyan,
* Duygusal zekasının değerini bilen, analitik düşünmeyi önemseyen,
* En az 5 yıl proje geliştirmiş, uygulamış olan.