Türkiye’de Din, İnanç veya İnançsızlık Temelli Nefret Suçları Raporu Yayınlandı

08 Ağustos 2023
İnanç Özgürlüğü Girişimi, inanç topluluklarından gelen bildirimler ve medya izleme sürecinde erişilen verileri temel alarak 'Türkiye’de Din, İnanç veya İnançsızlık Temelli Nefret Suçları 2022' raporunu yayınladı.

İnanç Özgürlüğü Girişimi, raporunda Türkiye’de nefret suçlarıyla mücadelenin bütünlüklü bir şekilde geliştirilmesine ihtiyaç duyulduğunu belirtiyor. Bu doğrultuda, öne çıkan ihtiyaçlar:

 • Din, inanç veya inançsızlık temelli nefret suçlarının kamu yetkilileri ve sivil toplum tarafından izlenip raporlanması,
 • nefret suçlarının etkili bir şekilde soruşturulması,
 • zarara ilişkin tazmin,
 • mağdurların desteklenmesine yönelik bütünsel bir yaklaşım,
 • çok paydaşlı çalışmalar.

İzleme çalışması kapsamında, Ocak – Aralık 2022 aralığında din, inanç veya inançsızlıkla bağlantılı 36 nefret suçu veya olayı bilgisine ulaşıldı.

2022 yılında, “hedef alınan gruba göre” ulaşılan nefret suçu/olayı bilgisi şöyle:

 • Aleviler 15,
 • Hristiyanlar 15,
 • Yahudiler 4,
 • Ezidiler 1,
 • Müslümanlar 1.

Nefret suçlarının raporlanması veya ihbar edilmesi önündeki temel engeller:

 • Mağdurların önyargı saikli eylemleri kanıksamış olması ve ihbar veya rapor etme eşiklerinin yüksek olması;
 • kişilerin dışlanma riskini düşünerek ihbar etmekten kaçınmaları;
 • mağdurların iddialarının ciddiye alınmayacağına veya ihbarda bulunduklarında, daha büyük mağduriyete uğrayacaklarına dair endişeleri.

Raporda ayrıca kamu yetkilileri, sivil toplum ve din veya inanç topluluklarına yönelik öneriler de yer alıyor. Bu önerilerden öne çıkanlar:

 • Kamu yetkilileri; tüm nefret suçlarını engellemek ve bunlarla mücadele etmek amacıyla nefret suçlarına ilişkin mevzuat düzenlenmesini, nefret suçlarının ayrıştırılmış bir şekilde kayıt altına alınmasını, etkin bir şekilde soruşturulmasını, kovuşturulmasını ve uygun bir yaptırım uygulanmasını sağlamalı. Ayrıca, mağdurların desteklenmesi için ihtiyaçlarına yönelik çok boyutlu tedbirler almalı.
 • Sivil toplum; nefret suçlarıyla ilgili doğru bilgileri yaygınlaştırmak ve nefret suçlarına dair farkındalığı artırmak için medyayla daha iyi ilişkiler kurabilir, politikalar, savunuculuk stratejileri ve nefret suçuyla mücadelede değişim yaratacak araçlar geliştirmek için farklı gruplarla iş birliği yapabilir, nefret suçlarına dair farkındalığı artırmak için faaliyetler yürütebilir, mağdurlara doğrudan destek sunabilir ve nefret suçlarını izleyip raporlayabilir.
 • Din veya inanç toplulukları; kendi toplulukları için farkındalık yükseltme çalışmaları yürütebilir, nefret suçlarıyla ilgili ihbarda bulunarak, kendi veri tabanlarını oluşturarak ve verileri paylaşarak nefret suçlarının görünürlüğünü artırmaya katkıda bulunabilir; mağdurlara pratik destek sunabilir ve bilgi paylaşabilir ve nefret suçlarıyla ilgili çalışma yapan kuruluşlarla iş birliği yapabilir.

Raporun tamamına buradan ulaşabilirsiniz.