ALİKEV Genç Sanatçı Fonu Sergisi 14 Ocak’ta Açılıyor

Ali İsmail Korkmaz Vakfı’nın, genç sanatçıların sanatsal üretimlerini desteklemek, sanata ve gençlere daha çok alan açabilmek için hayata geçirdiği Genç Sanatçı Fonu Programı’nın sergi açılışı 14 Ocak’ta Karşı Sanat Çalışmaları’nda gerçekleşecek. Bu yıl “Iskalamak” temasıyla düzenlenen karma sergide 13 gencin eseri yer alıyor.

Toplumsal barış ve eşitliğin var olduğu, insan-doğa ilişkileri de dâhil olmak üzere her türlü eşitsiz ilişkiden arınmış bir dünyayı, gençliğin katılımıyla kurarak Ali İsmail’in düşlerindeki özgür dünyayı hayata geçirmek misyonuyla kurulan ALİKEV’in, genç sanatçılara destek olmak üzere hayata geçirdiği Genç Sanatçı Fonu (GSF) programı bu sene “Iskalamak” temasıyla düzenleniyor. 

Tarihten, edebiyattan, görsel kültürden ıskalamaya yaklaşımlarla şekillenen üretim süreçleri ile sanatçılar arşiv, belgesel, resim, video, film, fotoğraf, enstalasyon gibi medyumları ifade alanları olarak kullandılar. Kontrolümüzden çıkanlar, toplumsal hafızada görünmez kılınmaya çalışılanlar, şart koşulan rutinler, sınırlar, sürekli bir hareket ile gözden kaçanlar, yetişilemeyenler beklenen yorgunluğu getirmiyor bu kez. Sanatçılar görünür olmasını istedikleri, izini sürdükleri, bir alan açmaktan çekinmedikleri konuları bir araya getiriyor.

Iskalamak çoklu anlam katmanları yaratıyor. Hızla değişen bir dünyada bazen dayatılan yol ıskalanıyor ve çatlaklar yaratılıyor. Çatlaktan sızanlarla görünürle görünmez, sesle söz yer değiştirebiliyor.

Bu yıl çağdaş sanat üretimlerinin desteklendiği fon kapsamında Türkiye’nin farklı bölgelerinden programa dahil olan 13 genç sanatçının eseri, Karşı Sanat Çalışmaları’nda 4 Şubat 2023 tarihine kadar ziyaretçilerini bekliyor.