ALİKEV Genç Sanatçı Fonu’nun Son Teması ‘Tanıklık’ Üzerine Konuşmaya Davet Ediyor

2018 yılında başlayan ALİKEV Genç Sanatçı Fonu (GSF) dördüncü dönemini bitirirken; kurumlar ile sanatçı ve sanatçı adaylarının ilişkisi bağlamında GSF’nin süreç içindeki değişimi ve dönüşümü ile bu yıl teması 'tanıklık' olan sergiyi konuşmak üzere 16 Ocak’ta bir etkinlik gerçekleşecek. Etkinlik kapsamında Genç Sanatçı Fonu Etki Raporu da ziyaretçilerle paylaşılacak.

Ali İsmail Korkmaz Vakfı (ALİKEV) tarafından özellikle sosyal ve ekonomik sermayeden yoksun, sivil toplum ve kültür sanat kurumlarında yeterince temsil edilmeyen genç sanatçıları desteklemek amacıyla kurulan Genç Sanatçı Fonu’nun (GSF) sergisi 20 Ocak’a kadar devam ediyor. 

Bu yıl “tanıklık” temasıyla düzenlenen ve 12 gencin eserlerinin yer aldığı sergi kapsamında 16 Ocak Salı günü Karşı Sanat Çalışmaları’nda “Kurumlar, sanatçılar ve ilişkiler: ALİKEV Genç Sanatçı Fonu” konulu bir etkinlik gerçekleşecek. Saat 18.30’da başlayacak etkinlikte Kültür Yöneticisi Saliha Yavuz, Küratörler Sena Tural, Deniz Zeybek ve Genç Sanatçı Fonu Yürütücüsü Şeyma Keskin konuşmacı olarak yer alacak. 

Kültür Yöneticisi Saliha Yavuz ve Genç Sanatçı Fonu Yürütücüsü Şeyma Keskin, ALİKEV Genç Sanatçı Fonu nedir, neler yapar, süreçte neler öğrendi, neleri geliştirmeli konularını anlatırken; serginin küratörleri Deniz Zeybek ve Sena Tural, dinleyicilerle fonlar, sanatçı ve kurum ilişkileri, kurumların genç sanatçılarla ilişkilenme biçimleri, görünürlük, üretim süreçleri ve alanın aktörleri ile sanatçılar arasındaki ilişkiler üzerine konuşacak.

Genç Sanatçı Fonu Etki Raporu 

Etkinlikte projenin başladığı 2018 yılından itibaren 2021-2022-2023 yıllarındaki uygulama performansı ile yarattığı doğrudan ve dolaylı etkilerin incelendiği Genç Sanatçı Fonu Etki Raporu da ziyaretçilerle paylaşılacak. 

Genç Sanatçı Fonu Nasıl Ortaya Çıktı?

Genç Sanatçı Fonu (GSF), 2018 yılından bu yana sanatçı veya kendini sanatçı olarak tanımlamayan ancak üretim yapan gençlere maddi destek, atölyeler ve dönem sonunda karma sergi içeren bir program olarak devam ediyor.

Sivil toplum ve kültür sanat kurumlarında yeterince temsil edilmeyen, sosyal ve ekonomik sermayeden yoksun, eğitim, sosyal adalet ve cinsiyet kimliği/cinsel yönelimi gibi konularda toplumsal hayatta zorluklarla karşılaşıyor. Bu duruma bir cevap ve çözüm önerisi olarak Ali İsmail Korkmaz Vakfı (ALİKEV), gençlere, yönetimde ve üretimde söz sahibi olabilecekleri bir program sunuyor. Genç Sanatçı Fonu ile rekabet değil dayanışmayı örgütleyen, özgür bir üretim alanı açmaya çalışıyor.

GSF, farklı üretim pratiklerinden genç sanatçıları destekleyerek genç sanatçıların kültürel hayata katılımını destekliyor. ALİKEV, GSF ile gençliğin sanat yoluyla kendini ifade edilebileceği bir alan yaratmayı hedefliyor. Genç sanatçıların ve eserlerinin görünürlüğünü artırmak için sergi ve gsf.alikev.org platformunu genç sanatçılara açıyor. Genç sanatçılara fikirlerini sanat eserine dönüştürmeleri için ihtiyaç duydukları finansal desteği sağlamanın yanı sıra, genç sanatçılar ile sanat profesyonellerini buluşturarak deneyimlerini paylaşmaları için alan yaratıyor.

Bugün GSF, sanatsal üretim sürecini çeşitli atölye, faaliyetleriyle de destekleyerek daha güçlü ve daha kolektif olarak yoluna devam ediyor. Yeni hayata geçirilen GSF Ağı ile genç sanatçıların arasında kolektif üretim arayışlarını desteklemek, daha kalıcı ve sürdürülebilir ilişkiler kurmak amaçlanıyor. Ağın sanatçı haklarını koruyan ve genç dostu bir fon modelinin tasarımında da önemli bir rol oynaması öngörülüyor.

GSF dördüncü yılını geride bırakırken, GSF Etki Raporu ve Strateji Belgesi ile hem geçmişten öğreniyor hem de geleceğe hazırlanıyor. Kamuoyu ile paylaşılacak bu çalışma sayesinde fonun çalışma modelini paydaşların katkısıyla geliştirmek mümkün olacak.  Bu çalışma ayrıca, sivil toplum örgütlerinin gençler için hak temelli ve özgür üretim alanları yaratmak amacıyla sunduğu destekleri de tartışmayı hedefliyor.