AÇEV Araştırma ve İzleme Değerlendirme Uzmanı Arıyor

Eğitimde fırsat eşitliği ve yaşam boyu eğitim için çalışan AÇEV, ekiplerine katılmak üzere Araştırma ve İzleme Değerlendirme Uzmanı olarak görev alacak yeni çalışma arkadaşı arıyor. 
İş Tanımı 
 • AÇEV’in çalışma alanı olan erken çocukluk evreninde, vakfın program ve uygulamalarıyla ilgili dışarıdan destek alınacak araştırma çalışmalarının yürütülmesi, takibi ve raporlanması süreçlerinde destek vermek; 
 • AÇEV’in eğitim programları ve uygulamaları üzerine izleme değerlendirme çalışmalarının yürütülmesi ve iyileştirilmesi süreçlerinde görev almak; izleme değerlendirme çerçevelerinin hazırlanması, izleme değerlendirme araçlarının revizyonu ve/veya gerekli hallerde yeni araçların oluşturulması, pilot ve saha çalışmalarının yapılması, analiz edilmesi ve raporlanması konularında destek vermek
 • Projelerin izleme değerlendirme süreçlerini yürütmek için gerekli olan durumlarda (veri toplama, verilerin girişi, temizlenmesi ya da analize hazırlanması) dışarıdan hizmet alımının yapılması konusunda destek vermek; satın alma süreçleri için şartnameleri oluşturarak teklif almak, sözleşmeleri hazırlamak ve çalışma süresi boyunca süreç takibi yapmak
 • Araştırma ve izleme değerlendirme faaliyetleri için toplanan verilerin kontrol edilmesi, kodlanması ve temizlenmesi süreçlerini ve analizleri ekip ile birlikte yürütmek
 • Hazırlanan araştırma ve izleme değerlendirme raporlarını düzenlenmek; araştırma sonuçlarının ilgili iç ve dış paydaşlarla paylaşılması için raporlama süreçlerinde görev almak
 • Araştırma ve izleme değerlendirme birimi için alınacak olan stajyerlerin alım süreçlerinin yürütülmesinde rol almak, stajyerlerin günlük programlarını izlemek ve staj programının gelişimine katkı sağlamak 
 • Araştırma çalışmaları ile ilgili her türlü verinin sistematik bir şekilde dosyalanma ve saklanma süreci için planlanan çalışmaları gerçekleştirmek 
 • Eğitim ölçümleme, proje izleme değerlendirme ve etki değerlendirme çalışmaları ile ülke örnekleminde araştırmalar ve ikincil veri toplama faaliyetlerine dair ihtiyaçları tespit etmek ve kurgularının oluşturulmasına katkı sağlamak
 • Araştırma ve İzleme değerlendirme kapsamındaki operasyonel faaliyetlerin koordinasyonu konusunda destek vermek
 • Kurumsal gelişim için gerekli eğitimlere katılmak ve birim ile belirlenen eğitim içeriklerine çalışmak
 • Dijital gelişim sürecinin yürütülmesine ve takibine katkıda bulunmak
 • Kurallarla bütünlük gösterilmesi: Cinsel sömürü, istismar ve tacize karşı koruma dâhil olmak üzere, AÇEV’in Etik Rehber’inde de yer verilen en yüksek etik ve profesyonel davranış standartlarını desteklemek ve teşvik etmek
İstenen Yetkinlik ve Uzmanlıklar 
 • Lisans (tercihen yüksek lisans) mezunu (tercihen psikoloji, eğitim bilimleri, psikolojik danışmanlık ve rehberlik, vb. bölümlerden mezun) 
 • İlgili bir görevde en az 4 sene deneyim sahibi
 • STK’larda benzer alanlarda ve/veya araştırma kurumu deneyimi olan
 • İyi derecede İngilizce bilgisine sahip 
 • Çok iyi derece MS Office (özellikle Excel) program bilgisine sahip 
 • SPSS ve istatistik bilgisi olan, veri yönetimi konusunda deneyimli
 • Araştırma teknikleri, veri toplama, veri kalite kontrolü, veri temizliği gibi veri işleme, veri yönetimi, veri analizi, yorumlama, raporlama, sunma, kayıt, arşivleme ve ekip yönetimi süreçlerine hâkim
 • Ekip yönetimi, araştırma, analiz ve sunum becerileri olan
 • İstanbul’da ikamet eden
 • Seyahat engeli olmayan
 • Çocuk hakları ve toplumsal cinsiyet eşitliği konularında duyarlı
Başvuru Süreci 

Başvurularınızı “AÇEV Araştırma ve İzleme Değerlendirme Uzmanı” başlığıyla, 08.03.2024 tarihine kadar güncel özgeçmişiniz ve niyet mektubunuzla birlikte ik@acev.org adresine gönderebilirsiniz.

Önemli Not: Sadece mülakata davet edilecek adaylara geri dönüş yapılacaktır. 

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” kapsamında, bu ilana yapacağınız başvuru ile özgeçmişiniz içerisindeki tüm kişisel bilgilerinizin AÇEV ile paylaşılmasını ve bu bilgilerin saklanmasını kabul etmiş bulunmaktasınız.