Büyükşehirlerin Belediye Yönetişim Karnesi Konferansı

Argüden Yönetişim Akademisi, sizi Büyükşehirlerin Belediye Yönetişim Karnesi araştırmasının sonuçlarını paylaşacağı konferansa davet ediyor.

BBYK iyi yönetişim ilkelerini temel alarak, vatandaşların büyükşehir yönetimlerini resmî belge, bilgi ve verilere dayanarak izleme ve değerlendirmesine imkân sağlıyor. Model kapsamında oluşturulan 337 gösterge ışığında toplanan veriler ile büyükşehir belediyelerinin yetki ve kaynaklarını nerede, ne yönde ve nasıl kullanıldığını iyi yönetişim açısından ölçmek ve iyileştirmek mümkün hale geldi. Bu sayede büyükşehir belediyelerinin her bir yönetişim ilkesini karar alma, kaynak kullanma, hizmet sunma ve kurumsal işleyiş süreçlerinde ne oranda ve nasıl uyguladığını görme fırsatı oluştu.

BBYK ilk defa Türkiye’de seçilmiş başkanlar tarafından yönetilen yirmi yedi büyükşehir belediyesini değerlendirmek üzere kullanıldı. Araştırma sonuçları büyükşehir belediyelerinin yaşam kalitesi ve sürdürülebilir kalkınmaya dönük çalışmalarını güçlendirmek için bilgilendirme, katılım ve kurumsal işleyiş kalitelerini iyileştirmeleri gerektiğini ortaya koydu.

Konferansta araştırma hakkında bilgi ve elde edilen sonuçları kamuoyu ile paylaşılacak. Konferans sırasında geliştirilen model, araştırma yöntemi ile her bir belediyenin yönetişim karnesi ve örnek iyi uygulamaları sunulacak. Takip edecek atölye çalışmasında ise vatandaşlar, belediye ve sivil toplum temsilcileriyle büyükşehir belediyelerinde gelişim için karşılıklı görüş alışverişinde bulunulacak.

Etkinliğe kayıt olmak için buraya tıklayabilir, bilgi ve destek için Kurumsal İletişim Uzmanımız Gamze Talay’a gtalay@argudenacademy.org adresinden ve 0216 280 5114’ten ulaşabilirsiniz.