Kapsayıcı Belediye Yönetişim Karnesi Marmara Belediyeler Birliği’nde Tanıtıldı

Kadın Adayları Destekleme Derneği (KA.DER) ve Argüden Yönetişim Akademisi’nin işbirliğiyle hazırlanan ve belediyelerin yapı, işleyiş ve politikaları açısından toplumsal cinsiyet eşitliğini gözetip geliştirmesine destek olmayı amaçlayan ‘Kapsayıcı Belediye Yönetişim Karnesi’, 18 Eylül’de İstanbul’da, Marmara Belediyeler Birliği’nde tanıtıldı. Türkiye Belediyeler Birliği ve Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin’in de video konferans yoluyla katıldığı toplantıda Bağcılar ve Kadıköy Belediyelerinin karneleri açıklandı. 

KA.DER ve Argüden Yönetişim Akademisi’nin hazırladığı Kapsayıcı Belediye Yönetişim Karnesi, belediyelerin “Kadın-Erkek Eşitliği Komisyonu var mı?”, “Üst yönetiminde kadınlar yer alıyor mu?”, “Stratejik planlarında kadınların güçlendirilmesine yönelik hedefler bulunuyor mu” gibi 231 somut gösterge üzerinden incelenmesi sonucu ortaya çıkıyor. Karne çalışmasıyla belediyelerin toplumsal cinsiyete duyarlılıkları iyi yönetişim açısından ölçülüyor. Karne için kullanılan göstergeler, vatandaş merkezli bir kılavuz niteliği taşıyor. 

Karne çalışmasının en temel amacı, Kadın Dostu Kentler başta olmak üzere, kadın-erkek eşitliğinin yerel düzeyde gerçekleşmesiyle kadınların temel haklarını gündelik hayatta kullanmalarına katkı sağlamak. 

‘Kadın Ve Erkeğin Kentle Kurduğu İlişki Farklı’ 

Karnenin belediyelerden uzmanların, sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin ve basın mensuplarının katıldığı tanıtım toplantısında açılış konuşmalarını KA.DER Genel Başkanı Nuray Karaoğlu, Argüden Yönetişim Akademisi Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Yılmaz Argüden, Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Kayhan Özüm yaptı. 

KA.DER Genel Başkanı Nuray Karaoğlu, daha eşitlikçi yapıya sahip yerel yönetimlerin mümkün olduğunu belirterek, “Belediyelerin cinsiyet yüklü alanlar olduğunu fark etmemiz gerekiyor. Kadınlar ve erkekler aynı kentte yaşarlar ama kentle kurdukları ilişki birbirlerinden farklıdır. Örneğin kullandıkları mekanlar, bu mekanları kullanma saatleri, biçimleri aynı değildir. Bu farklılığı görmeyen yerel hizmet tasarımı, kenttaşların bir bölümünü, tabii ki muhtemelen kadınları eksik haklara sahip kenttaşlar haline getirecektir. Bu çalışmanın, yerel yönetimler bağlamında kadın erkek eşitliğinin ilerletilmesi için işlevsel bir araç olmasını umuyoruz” dedi. 

Argüden Yönetişim Akademisi Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Yılmaz Argüden de bu çalışmayla ülkemizde kız çocukları ve kadınların, eşit ve özgür bireyler olarak yaşamalarını daha kaliteli ve iyi koşullarda sürmelerine katkı sağlamaktan memnuniyet duyduğunu söyledi. 

Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Kayhan Özüm ise birlik olarak kapsayıcılığın ve sosyal belediyeciliğin tesis edilmesine yönelik projeler yürüttüklerini ancak Avrupa Yerel Yaşamda Kadın-Erkek Eşitliği Şartı’nı (CEMR) henüz az sayıda belediyenin imzaladığını ifade etti. 

İki Pilot Belediyenin Karnesi: Kadıköy Orta, Bağcılar Düşük 

Toplantıda Karne’yi tanıtan KA.DER Projeler Koordinatörü Ayşe Kaşıkırık, çalışmanın belediyelerin toplumsal cinsiyet eşitliğini gözeten ve güçlendiren kurumlar olmasına destek sağlamayı amaçladığını belirtirken, Argüden Yönetişim Akademisi’nden İnan İzci, Akademi’nin 2018 yılında yayınladığı “İstanbul İlçe Belediye Yönetişim Karnesi” adlı çalışmada ilk üçe giren Bağcılar ve Kadıköy Belediyelerini pilot olarak seçtiklerini ifade etti. İzci’nin verdiği bilgiye göre, Süreç Yönetişimi, Yönetişim İlkeleri ve Öğrenme Döngüsü başlıkları altındaki 14 alanda incelenen iki belediye de 625 puanın altında kaldı. 1000 üzerinden yapılan puanlamada Bağcılar Belediyesi’nin karnesine ancak 125- 250, Kadıköy Belediyesi’nin karnesine ise 500-625 aralığında puan yansıyabildi. 

Fatma Şahin: ”Kadınların Cesaretlendirilmesi Gerekiyor” 

Tanıtım toplantısına video konferans yoluyla katılan Türkiye Belediyeler Birliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, kalkınma ve demokrasinin yerelde başladığını hatırlatarak, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Belediyeler Birliği olarak yerel kalkınmada kız çocuklarının güçlendirilmesi için çalıştıklarını anlattı. Nasıl kadın dostu bir şehir olunabileceği, eğitim, sağlık, istihdam, kadına yönelik şiddet gibi konularda projeler ürettiklerini kaydeden Şahin, yönetimde eşit temsilin önemine ve kadınların bu konuda cesaretlendirilmesi gerektiğine vurgu yaptı. 

Tanıtım toplantısı “Yerel Yönetimde Eşitlik ve İyi Yönetişim Pratikleri” konulu panelle sona erdi. Moderatörlüğünü TESEV İyi Yönetişim Danışmanı Fikret Toksöz’ün yaptığı panelde, UNFPA Toplumsal Cinsiyet Programları Koordinatörü Meltem Ağduk, UN Women Toplumsal Cinsiyet Program Uzmanı Zeynep Aydemir Koyuncu ve UCLG-MEWA Genel Koordinatörü Salim Korkmaz, bu konudaki bilgi ve deneyimlerini paylaştı.