‘İklim Değişikliği Yerini İklim Krizine Bırakmış Durumda’

'Küresel anlamda iklim değişikliği yerini iklim krizine bırakmış durumda. İklim, uzun vadede doğal olarak değişir ancak bu kadar kısa sürede bu kadar dramatik bir değişim Dünya tarihinde ilk defa gerçekleşiyor. İklim krizi, özellikle tropikal ve yoksul Afrika bölgeleri için en büyük tehdidi oluşturuyor zira buralarda temiz suya, gıdaya ve sağlık hizmetlerine ulaşım çok daha kısıtlı.' İklim krizi ve krizin etkilerinin ne kadar ciddi olduğu hakkında bilgilendirmek, toplumu harekete geçirmek, iklim krizine karşı projeler üreten ve bir gençlik hareketi olarak kendilerini tanımlayan İklim Öncüleri ekibi ile çalışmaları ve iklim krizi üzerine konuştuk. 

Sizi tanıyabilir miyiz?

iklim öncüleriİklim Öncüleri 1 Eylül 2021’de kuruldu. Amacımız değişime öncülük etmek, iklim krizi ve bu krizin getirmiş olduğun eşitsizliklerin önüne geçmek ve gençler olarak sesimizi duyurmak. Gençler başta olmak üzere toplumu iklim krizi ve krizin etkilerinin ne kadar ciddi olduğu hakkında bilgilendirmek, toplumu harekete geçirmek, iklim krizine karşı fikirler, projeler ve çözümler üretmek için aktif bir şekilde mücadele ediyoruz. Şu anda 110’a yakın öncünün olduğu bir gençlik hareketiyiz.

Küresel iklim değişikliği nasıl gerçekleşiyor ve insanlık bu değişime ne şekilde etki ediyor?

Küresel anlamda iklim değişikliği yerini iklim krizine bırakmış durumda. İklim, uzun vadede doğal olarak değişir ancak bu kadar kısa sürede bu kadar dramatik bir değişim Dünya tarihinde ilk defa gerçekleşiyor. İklim krizi, özellikle tropikal ve yoksul Afrika bölgeleri için en büyük tehdidi oluşturuyor zira buralarda temiz suya, gıdaya ve sağlık hizmetlerine ulaşım çok daha kısıtlı. Bu bölgeler, iklim krizine bağlı doğal afetlere -kuraklık, erozyon, sıcak hava dalgaları- karşı daha hassas. 

İstanbul İklim Platformu iş birliğinde gerçekleştirdiğiniz Yerelden Ulusala: Genç İklim Forumu hakkında bilgi verebilir misiniz?

İklim Öncüleri olarak 22 Mayıs Pazar günü İstanbul Büyükşehir Belediyesi – İstanbul Planlama Ajansı iş birliğinde İPA Florya Kampüsü’nde “Yerelden Ulusala: Genç İklim Forumu”nu gerçekleştirdik. Açılışta İPA ve İklim Öncüleri’nin tanıtımını dinledikten ve neler yapacağımızı öğrendikten sonra Caner Turan oyunlaştırma atölyesi gerçekleştirdi. Konuşmalardan ve atölyelerden önce oyunlaştırma atölyesi sayesinde birbirimizle tanıştık, kaynaştık ve enerji dolduk. Konuşmacı oturumunda iklim krizi ve hak temelli alanlarda yoğun mücadele sürdüren Emine Özkan, Deniz Bayram, Burcu Meltem Arık ve Özlem Teke‘yi dinledik. Oturumda ‘İklime Uyum ve İklim Adaleti’nde Emine Özkan, ‘Emisyon Azaltım’ da Deniz Bayram, ‘Eğitim, Farkındalık ve Yurttaş Katılımı’nda Burcu Meltem Arık , ‘Ekonomi, Finansman ve Yeşil Dönüşüm’ de Özlem Teke bize önemli ve değerli bilgiler verdiler. Konuşmacı oturumumuzdan sonra, konuşmaların yapıldığı İklime Uyum ve İklim Adaleti, Eğitim Farkındalık ve Yurttaş Katılımı, Emisyon Azaltım ve Ekonomi Finansman Yeşil Dönüşüm başlıkları hakkında atölye çalışması yaptık. Atölyelerde katılımcılar kendilerine verilen kurgu ve yönlendirici sorular doğrultusunda tartışmalar yaparak fikirler ürettiler. Biz bu forumu 3 kelime ile anlatmak istiyoruz: 

  • Birliktelik • Mücadele • Umut 

Birlikte olduğumuz, mücadele ettiğimiz sürece hep umut var! 

Bu forumu gerçekleştirme fikri nasıl ortaya çıktı? 

İklim krizi küresel bir sorun ve bizim amacımız da toplumu bu krize karşı bilinçlendirmek ve harekete geçirmek. Bunu yapabilmek için de yerelin çok önemli olduğunun bilincinde yerel etkinlikleri yapıyoruz bu forum gibi. İklim Forumu’nu çocukların ve gençlerin iklim krizine karşı yerelden başlayıp ulusal sorunları konuşması, tartışması ve çözümler üretmesi gerektiğini düşünerek ortaya çıkardık. 

Çalışmalarınızın sürdürülebilir olmasını nasıl sağlıyorsunuz? 

iklim öncüleriYatay hiyerarşi adını verdiğimiz bir yapıya sahibiz. Hareketimizde lider ya da benzeri ünvanlar bulunmuyor, herkes ne kadar aktifse o kadar ön planda oluyor ve çalışmalara dahil oluyor. Motivasyon bizim yegane kaynağımız. Hareketimize başvuran bireylerde aradığımız önemli kıstaslardan biri. Bir koordinasyon ekibimiz var, bu ekip hareketin bütünlüğünü ve sürdürülebilirliğini sağlamakla yükümlü. Aktif ol(a)mayan bireylere koordinasyon ekibindeki bireylerden uyarı mesajı gidiyor. Yeterli bir mazeret bildirilirse ancak bu bireyler yine aktif olmazlarsa yeniden uyarı mesajı gidiyor ve aynı durum devam ederse bu bireylerle yollarımızı ayırıyoruz. Bunun dışında toplantılarımız sıkıcı ve yeknesak olmaktan uzak. Her toplantının başında mutlaka sohbet ediyor, günümüzün nasıl geçtiğini anlatıyoruz. Toplantı esnasında da yapılan konuşmalar çalışma yorgunluğumuzu dağıtıyoruz. Bazen oyun geceleri yapıyoruz, yeni gelen Öncülerle yaptığımız oryantasyon toplantılarında “buz kırıcı” etkinlikler düzenliyoruz. 4 temel komitemiz var: Etkinlik ve Organizasyon, Araştırma, Sosyal Medya ve Koordinsayon. Her komitenin en az iki haftada bir toplantısı oluyor. Bunun dışında oldukça aktif bir sohbet grubumuz var, bireyler burada birbirlerini tanıyor, samimi oluyorlar. Bu da hareketin sürdürülebilirliği için en önemli noktalardan biri. Eklemek istedikleriniz… İklim Öncüleri olarak değişim için çok çalışıyoruz. Herkesi bu değişime ortak olması için aramıza davet ediyoruz. Unutmayınız, “Sen Değişirsen Dünya Değişir” bu nedenle değişmenin ve değişim için mücadele etmenin tam zamanı!