Hafıza ve Gençlik İçin Yeni Dönem Başvuru Süreci Başladı! 

Hafıza Merkezi'nin bu yıl ikincisi yürütülecek Hafıza ve Gençlik projesi için yeni dönem başvuru süreci başladı! Dünyadaki ve Türkiye’deki güncel hafıza çalışmalarını ve mücadelelerini genç kuşak ile birlikte tartışmayı, onlarla birlikte özgün hafızalaştırma işleri üretmeyi hedefleyen bu projenin ikinci döneminde yaşları 20 ila 30 arasında değişen katılımcıların başvuruları bekleniyor.

Hafıza Merkezi bu proje kapsamında yürüteceği çalışmalarla;

 • Türkiye’nin farklı şehirlerinden ve toplumsal kesimlerinden gelen gençlerin toplumsal hafıza ve geçmişle yüzleşme alandaki bilgilerini, meraklarını ve uzmanlıklarını artırmalarını sağlamayı,
 • Türkiye’deki farklı halkların geçmişlerine ilişkin özgün hafızalaştırma işleri üreterek alana katkı sunmalarını,
 • Çeşitli deneyim, birikim ve hafızalara sahip gençler arasında diyalog kurulmasına katkı sunmayı, 
 • Bugünün hakikat, haklar ve kimlikler ekseninde şekillenen mücadelelerini geçmişin izini sürerek birlikte sorgulamayı ve anlamlandırmayı amaçlıyor.
Nasıl?

Projenin temel faaliyetleri, gençlerin aktif katılımıyla yüz yüze gerçekleşecek atölyeler, gençlerin alanda uzman danışmanların ve hafıza merkezi ekibinin desteği ve işbirliği ile üretecekleri projeler ve hafızalaştırma alanındaki yenilikçi literatür ve çabalara ilişkin yürütecekleri araştırmalardan meydana geliyor. Ayrıca, atölye çalışmalarını ve proje üretim sürecini zenginleştirmek için tarihsel olaylara ilişkin mekanlar, anıtlar veya arşivlere saha ziyareti de düzenlenecek. Katılımcılar tarafından üretilen hafızalaştırma işlerine, Memorialize Turkey isimli Türkiye’deki hafızalaştırma çabalarından bir seçki sunduğumuz web sayfamızda yer verilecektir. 

Proje çıktılarını iş birliğine daha açık bir şekilde sunmak; alandaki farklı paydaşlara ses vermek ve bu alanda üç farklı dilde üretilen (Türkçe, Kürtçe ve İngilizce) akademik çalışmaları, söyleşileri, multimedya araçlarını birer çevrimiçi kaynak olarak daha geniş bir kesime ulaştırma hedefiyle mevcut Memorialize Turkey web sayfasının genişletilerek kolektif bir platforma dönüştürülmesi yine temel faaliyetlerden biri olacaktır. 

Destek

Proje kapsamında düzenlenen tüm etkinlikler için seyahat, konaklama ve yemek harcamaları karşılanacaktır. Katılımcılara üretecekleri projeleri desteklemek üzere araştırma bursu verilecektir. 

Ne Zaman? 

18 ay sürecek olan proje, Haziran 2022 – Aralık 2023 tarihleri arasında gerçekleşecek. Bu süre boyunca 5 yüz yüze atölye ve 2 saha ziyaretinin gerçekleştirilmesi planlanıyor. Katılımcıların üretecekleri hafızalaştırma projelerinin ise 2023 yılının Ekim ayı sonuna kadar tamamlanması öngörülüyor.

Kimler Başvurabilir? 

Toplumsal hafıza alanı ile tarih, sosyoloji, mimarlık, hukuk, güzel sanatlar gibi farklı disiplinler veya sivil toplum aracılığıyla ilişkilenmiş; bu alanda belirli bir bilgi birikimine ve deneyime sahip gençlerden başvuruları bekleniyor. Ancak bu çağrı aynı zamanda hafızalaştırma alanına kişisel ilgi, merak ve çabası olan gençlerin başvurularına da açıktır. 

Atölyelerin konularını belirleyen ağır insan hakları ihlalleri, ırkçılık, toplumsal cinsiyet, ekolojik yıkım gibi temaları ilişkin hafızalaştırma proje başvurularına öncelik verilecektir.

Adayların;

 • 20 – 30 yaş aralığında olması,
 • Türkiye ve dünyadaki gelişmelere ilgi duymaları,
 • Bildiklerini sorgulamaya hevesli olmaları,
 • Kolektif ve yaratıcı üretme süreçlerine uyum gösterebilmeleri,
 • Proje boyunca meselelere farklı bakış açıları sunabilmeleri, 
 • Öznel ve toplumsal deneyimlerinden getirdikleriyle tartışmaları zenginleştirme motivasyonuna sahip olmaları beklenmektedir. 
Nasıl Başvurabilirsiniz? 

Aşağıda belirtilen belgeleri içeren başvurunuzu 16 Mayıs 2022 tarihine kadar hafizavegenclik@hafiza-merkezi.org adresine iletmeniz yeterli. Hafıza ve Gençlik’e kişisel projenizle ya da 2 kişi ortak olarak yürüteceğiniz bir projeyle başvurabilirsiniz.

 • Niyet mektubu 
 • Önerdiğiniz hafızalaştırma projesine ilişkin tarihsel bağlam ve yöntemleri açık ve detaylı şekilde anlatan bir metin
 • Özgeçmiş