NewsLabTurkey Podcast Proje Koordinatörü Arıyor

NewsLabTurkey, uluslararası bir sivil toplum örgütüyle gerçekleştirilecek atölyeleri koordine etmek ve yönetmek üzere kısa dönemli Podcast Proje Koordinatörü arıyor.
Aranan Nitelikler
 • Tercihen üniversitelerin iletişim bilimleri veya iktisat ile ilgili bölümlerinden mezun olmak
 • Tercihen 2 yıllık proje koordinasyon ve raporlama tecrübesine sahip olmak
 • NewsLabTurkey içeriklerini takip edip, okuyor olmak
 • Gazetecilik endüstrisinde ve podcast alanında olan bitenleri yakından takip etmek
 • İleri düzeyde İngilizce bilmek
Görev Tanımında Yer Alan Kriterler
 1. Uluslararası bir sivil toplum örgütüyle gerçekleştirilen atölyeleri koordine etmek ve yönetmek. Tüm proje bileşenlerinin zamanında ve bütçe dahilinde zamanında teslim edilmesini sağlamak.
 2. Projenin gerçekleştirilebilmesi için proje dokümantasyonu (zaman çizelgeleri, raporlar ve bütçeler) oluşturmak/geliştirmek.
 3. Uygulama ortağı, proje katılımcıları (ve varsa medya kuruluşları), eğitmenler, mentorler, yürütme ekibi dahil tüm paydaşlarla etkili bir şekilde iletişim kurmak.
 4. Projenin anlatı raporlarını, finansal raporu ve proje yol üstü raporlarını yazmak.
 5. Aylık, haftalık proje inceleme/geliştirme toplantılarını ve gerektiğinde ek toplantıları ve kontrolleri yürütmek, bununla ilgili diğer proje personeline ve yönetime bilgilendirmeyi düzenli olarak mail yoluyla sağlamak.
 6. Proje kapsamındaki atölye programlarında gözlemci ve koordinatör olarak bulunmak, bu programların efektif bir şekilde işlemesini sağlamak, lojistik ve öğrenme temelli ihtiyaçlarını koordine etmek.
 7. Projelerin değişikliklere uyumlu olmasını sağlamak için gelişmeleri proaktif olarak gözlemek ve takip etmek.
 8. Veri toplamak ve değerlendirme sonuçlarını yönetmek.
 9. Proje ile ilgili tüm bilgi ve belgelerin dijital ortamda ve mümkünse fiziki ortamda tutulmasını, korunmasını ve ihtiyaç hâlinde ilgili aktörlere teminini sağlamak.
 10. Gerekli sıklıklarla proje denetimini ve diğer yönetim uyum unsurlarını fon sağlayıcı yükümlülüklerine uygun olarak koordine etmek.
 11. Projenin finansal yönetim süreçlerinde projenin finans koordinatörüyle birlikte personel ücretlerinin ödenmesi, vergilerin ödenmesi, sigortaların ödenmesi, stopajın ödenmesi ve banka hesaplarının yönetimini sağlamak.
Başvuru

CV’niz, iki adet referans mektubu ve varsa hazırlamış olduğunuz finansal raporlara dair örnekler (Kapsamını belirtmek yeterli) ile buradan pozisyona başvurabilirsiniz.