Uluslararası Şeffaflık Derneği Şeffaflık Ödülleri Başvuruları Açıldı

Uluslararası Şeffaflık Derneği'nin Şeffaflık Ödülleri başvuruları açıldı. Son başvuru tarihi 24 Kasım 2021.

Şeffaflık Ödülleri, yolsuzluğa karşı mücadeleye ilişkin çabaların desteklenmesi, şeffaflık, dürüstlük ve hesap verebilirliği yerleştirmeye yönelik bireysel ya da kurumsal eylem veya girişimlerin teşvik edilmesi amacıyla Uluslararası Şeffaflık Derneği tarafından üç kategoride veriliyor.

Başvurular, 25 Ekim – 24 Kasım 2021 tarihleri arasında kabul edilecektir.

Ödül kategorileri;

  • Medya
  • Kurumsal
  • Yurttaş/Sivil Girişim
Yönerge

Şeffaflık Ödülleri, yolsuzluğa karşı mücadeleye ilişkin çabaların desteklenmesi, şeffaflık, dürüstlük ve hesap verebilirliği yerleştirmeye yönelik bireysel ya da kurumsal eylem veya girişimlerin teşvik edilmesi amacıyla veriliyor. Şeffaflık Ödülleri, Medya, Kurumsal ve Yurttaş/Sivil Girişim olmak üzere üç kategoride verilecek. Ödüllere Türkiye’de yerleşik olan ve resmi yahut profesyonel görevler üstlenen birey ve kurumlar dahil olmak üzere toplumun her kesiminden kişiler başvurabilir.

Ödülün finansal bir karşılığı olmayıp, yolsuzlukla mücadele ve şeffaflık için çalışan geniş bir insan ve kurum yelpazesinin yer alacağı ödül törenine katılım ve bir plaketten oluşuyor.

Şeffaflık Ödülleri’nin yaratacağı farkındalık, ülkenin sosyal, politik ve ekonomik gelişmesine büyük etkiler yaratabilir. Bu sebeple Jüri, ödülü kazanan kişi veya kurumları seçerken incelikli ve özenli bir değerlendirme gerçekleştirecek, katılım ve fırsat eşitliği haklarını gözetecek ve farklılığa saygı gösteren bir süreç yürütecek.

Jüri, başvuruların değerlendirilmesi sırasında, kamu, özel sektör ve sivil toplumdan ülke genelindeki yolsuzlukla mücadelede farkındalık yaratacak girişim ve çabalar ile şeffaflık, dürüstlük ve hesap verebilirlik alanında örnek olacak uygulama ve çalışmalara ilişkin başvuruları göz önünde bulunduracak. Ödüller, ödül sahiplerinin örnek bir kişiliğe sahip olmalarının bir kanıtı niteliğinde değildir, sadece toplumda örnek olma niteliği taşıyan belirli bir eylem veya girişimi tanımak amacını taşıyor.

Başvuru Koşulları

Adayların aşağıdaki koşullara uyması bekleniyor:

  • Adaylar, kendi çevrelerindeki yolsuzluk içeren olay ve durumlara önemli ölçüde etki eden eylem ve girişimlerde bulunmuş olmalı veya toplumsal düzeyde şeffaflık, dürüstlük, hesap verebilirlik ilkelerini yerleştiren eylem ve uygulamaları gerçekleştirmiş olmalı.
  • Başvuruya konu eylem ve girişimler, ülke çapında ilgi çekebilecek ve özendirici nitelikte olmalı, iyi örnek teşkil edebilmeli.
  • Başvuruya konu eylem ve girişimler, cesur, yaratıcı ve yenilikçi olmalı ve geniş çapta tanınmayı hak etmeli.

Aşağıdaki koşulların gerçekleşmesi halinde Şeffaflık Ödülleri’ne adaylık kabul edilmeyecektir:

  • Dürüstlüğü ve amaçları şaibeli olan kişi ve kurumların başvurması halinde tamamen Jüri’nin değerlendirmesine bağlı olarak bu başvurular dikkate alınmayabilir.
  • Uluslararası Şeffaflık Derneği Yönetim Kurulu üyeleri, çalışanları ve Jüri üyeleri Şeffaflık Ödülleri için başvuramazlar.
Başvuru

Detaylara ve başvuru formuna buradan ulaşabilirsiniz.