‘Yoksullarla Değil Yoksullukla Mücadele Edin’

Son günlerde kağıt işçilerine yönelik kolluk güçleri tarafından yapılan sert müdahaleler hakkında Derin Yoksulluk Ağı, 'Yoksullara Değil Yoksullukla Mücadele' başlığıyla açıklama yayınladı. Açıklamada, 'Güvencesiz ve sağlıksız çalışma koşullarının engellenmesinin yolu, kişilerin tek mesleklerini ellerinden almak değil; bu koşulları ortaya çıkaran yoksulluk ve sosyal dışlanmayla mücadele ederek mümkün olabilir' deniyor.

İstanbul Valiliği 23 Ağustos 2021’de Şehrimizde izinsiz-ruhsatsız atık toplama ve ayırma faaliyetleri; başta çevre ve halk sağlığı sorunları olmak üzere, kayıt dışı ve sağlıksız koşullarda istihdama yol açmakta, ayrıca kamu zararı ve haksız kazanca sebebiyet vermektedir. Bütün bu olumsuzlukları gidermek amacıyla denetimlerimiz devam ediyor, devam edecektir şeklinde açıklama yapmıştı. Bu açıklamanın yansımaları, son günlerde kolluk güçlerinin kağıt işçilerine yönelik sert müdahaleleriyle medyaya yansıyor.

Bu gelişmeler üzerine, Destek olduğu hanelerin yaklaşık %43’ünün geçim kaynağı katı atık toplayıcılığı olan Derin Yoksulluk Ağı, durumun vahametini ortaya koyan bir açıklama yayınladı.

‘Yoksulluk Uygulanan Sosyal ve Ekonomik Politikaların Bir Sonucu’

“Bu hanelerin derin yoksulluk koşulları altında, günlük ve güvencesiz çalışarak hayatlarını sürdürmeye çalışmalarına tanık oluyoruz. Ağımızın bir parçası olan kâğıt atık işçileri ve aileleri gıdaya erişemiyor, kiralarını ödeyemedikleri için evsiz kalma riskiyle karşı karşıya kalıyor, temiz suya ve elektriğe ulaşmakta zorluk yaşıyor.

Günlük ve güvencesiz çalışmanın giderek derinleşen yoksulluk ve sosyal dışlanmanın bir sonucu olduğunu görüyoruz. Yoksulluk ise uygulanan sosyal ve ekonomik politikaların bir sonucu. Yoksulluk; yaşayan kişilerin ekonomik, sosyal, politik ve kültürel haklarına erişimleri ihlal ediliyor, dolayısıyla yoksulluk bir insan hakkı meselesi.

Var olan durumda; herhangi bir sosyal destekten faydalanamayan, maruz kaldıkları sosyal dışlanma ve eşitsizlik sebebiyle güvenli ve düzenli bir işe sahip olamayan, temel ihtiyaç ve haklarına erişemeyen kağıt işçileri ve ailelerine uygulanan baskı ve müdahaleler kabul edilemez.”

‘Güvencesiz Çalışma Koşullarını Ortaya Çıkaran Yoksulluk ve Sosyal Dışlanmayla Mücadele Edilmeli!’

“Kişilerin güvenliği ve temel ihtiyaçları sağlanmadan, temel insan hakları koruma altına alınmadan, günlük işlerinin engellenmesinin yoksulluğu daha da derinleştirerek, devredilen yoksulluğun sürdürülmesine ve kişilerin birçok hak ihlaline maruz kalmasına sebep olacağını öngörüyoruz. Günlük gelirlerini kaybeden kişi ve aileler açlık ve evsizlik; hanelerdeki çocuklar ise erken yaşta çalışma ve eğitimden kopma riskleriyle karşı karşıya kalıyor.

Güvencesiz ve sağlıksız çalışma koşullarının engellenmesinin yolunun kişilerin tek mesleklerini, bu kişileri kriminalize ederek ellerinden almakla değil; kişileri, birer hak sahibi oldukları kabulüyle, hak ve ihtiyaçlarına erişimlerini tahsis edecek şekilde destekleyerek, sürdürülebilir istihdam olanakları yaratarak, güvencesiz çalışma koşullarını ortaya çıkaran yoksulluk ve sosyal dışlanmayla mücadele ederek mümkün olabileceğine inanıyoruz.

Hem kamu otoritelerinin hem de yerel yönetimlerin hızlı bir şekilde sorumlulukları doğrultusunda harekete geçmelerini talep ediyoruz.”