‘Kadınım, Haklarım Var’ Eğitim Modülü Çıktıları Erişime Açıldı

Hayata Destek Derneği tarafından hazırlanan ‘Kadınım Haklarım Var’ eğitim modülü rehberi, online erişime açıldı. Kadınların adalete erişiminin güçlenmesi için yürütülen proje kapsamında hazırlanan videolar ve eğitici sunumlara da hayatadestek.online adresinden ulaşılabiliyor.

Hayata Destek Derneği’nin hazırladığı eğitim modülünden Türkiye’nin 8 ilinden kadınlar, gönüllüler, kamu kurumu ve STK temsilcileri faydalandı.

Katılımcılar şimdi yaşadıkları illerde kadınlara haklarını anlatıyor. Proje, Birleşmiş Milletler Kadın Birimi’nin (UN Women) Avrupa Birliği desteğiyle yürüttüğü bölgesel programı “Normların Uygulanması, Zihniyetlerin Değiştirilmesi” kapsamında destekleniyor.

Hayata Destek, kadınların hak ve özgürlüklere erişimi konusunda teori ve pratik arasında fark olduğuna ilişkin gözlemleri sonucunda, bu farkı gidermek için bir dizi eğitim modülü hazırlamaya karar vermesiyle; 8 ilden, aralarında mülteci kadınların da bulunduğu kadınlar, kamu kurumu, STK temsilcileri ve gönüllüler, kadının insan hakları, medeni haklar, ekonomik haklar, şiddetten korunmada haklar, sağlık hakları ile cinsel sağlık ve üreme sağlığı hakları konularında 20 saati aşkın eğitim aldılar.

Katılımcılar şimdi, eğitimlerden elde ettikleri bilgi, beceri ve deneyimleri yaşadıkları şehirlerde diğer kadınlarla paylaşıyorlar.

Kadınların Adalete, Hak ve Hizmetlere Erişiminin Güçlenmesi Projesi, hukukun ve adli mekanizmaların kadınların yaşamından kopuk olmadığını anlatmayı hedefliyor.

Proje kapsamında üretilen Türkçe ve Arapça dillerinde hazırlanan bilgilendirici videolaraKolaylaştırıcı Rehberi’ne ve eğitim materyali olarak kullanılabilecek sunumlara, kadınlarla çalışan ve bu çalışmalara ihtiyaç duyan tüm kurumlar ulaşabilir.