Kırkayak Kültür Araştırma Uzmanı Arıyor

Kırkayak Kültür yarı zamanlı araştırma uzmanı arıyor. Son başvuru tarihi 19 Temmuz 2021.

Kırkayak Kültür Mutfak Programına bağlı olarak, İstanbul ve Gaziantep’te saha çalışmalarını yürütecek yarı zamanlı uzman arıyor.

İş Tanımı
 • Yürütülecek Araştırma projesini tasarlayıp, soru formaları, bireysel ve odak grup görüşmeleri yapmak, görüşmeleri raporlamak, savunuculuk faaliyetleri için doküman hazırlamak ve savunuculuk toplantılarına katılmak. Saha görüşmeleri ve odak grup görüşmelerinin içeriğini geliştirmek,
 • Araştırma projesinin planlama ve koordinasyon süreçlerini yürütmek,
 • Araştırmanın sonuç raporunu, politika önerileri belgesini  ve savunuculuk broşürlerinin içeriğini hazırlamak,
 • Araştırmayı, proje destekçisi kurumla ve proje ortağı kurumlarla koordineli bir şekilde yürütmek,
 • Araştırmayla ilgili işlemlerin düzgün ve eksiksiz yapılması amacıyla işleyişe dair yöntemler geliştirilmek için Mutfak Programı ve proje ekibiyle ortak çalışma yürütmek.
Aranan Nitelikler
 • Sosyal bilimlerde doktora derecesine sahip olmak, Üniversitelerin Sosyal Bilimler, Sosyoloji, Toplumsal Cinsiyet, Kadın Çalışmaları, Göç gibi bölümlerinde akademik çalışmalar yapmış olmak,
 • İyi derecede İngilizce bilmek; Türkçe ve İngilizce kendini sözlü ve yazılı olarak güçlü şekilde ifade edebilmek;
 • İnsan hakları ve toplumsal cinsiyet eşitliği konularına duyarlı ve ilgili olmak,
 • Proje süresince İstanbul ve Gaziantep’te yapılacak olan saha görüşmeleri için seyahat engeli olmamak,
 • Güçlü, güvenilir, açık ve anlaşılır iletişim kurabilme becerisine sahip olmak,
 • Tercihen sivil toplum deneyimli, benzer bir proje ve görevde çalışmış, rapor hazırlamış, saha görüşmeleri yapmış, benzer pozisyonlarda deneyimi olan,
 • Ekip çalışmasına yatkın, takım ruhuna sahip olmak.
Başvuru 
 • İlgili adayların İngilizce ya da Türkçe hazırlanmış güncel özgeçmişlerini, e-postanın konusu “Gaziantep ve İstanbul’da yaşayan göçmen ve yerel kadınların çalışma koşulları araştırma projesi”  olacak şekilde info@kirkayak.org  adresine göndermeleri gerekiyor.
 • Yalnızca ön değerlendirmeyi geçen kişilerle görüşmeler gerçekleştirilecek.