Sivil Sayfalar: Sivil Toplum ve Deprem / TBMM Deprem Araştırma Komisyonu Raporu

Sivil Sayfalar’ın, Meclis Deprem Araştırma Komisyonu’nun faaliyetleri ve STK’ların katılımıyla ilgili izleme çalışmasıyla oluşturduğu Sivil Toplum ve Deprem raporu yayınlandı. Raporda, Meclis Deprem Araştırması Komisyonu’nun çalışma süresi boyunca üretilen içeriğin ve izleme faaliyetinin ana bulguları ve bu süreçte Parlamento-STK ve STK’lar arası ilişkilere yönelik tespitler ve sürecin daha etkili olabilmesi için öneriler yer alıyor.