Heinrich Böll Stiftung Derneği Burs Programı Başvuruları Açıldı

Heinrich Böll Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği'nin (HBSD) burs programı başvuruları açıldı. Son başvuru tarihi 7 Temmuz 2021.

HBSD’nin Mart 2008’den bu yana ekoloji alanında alternatiflerinin geliştirilmesine yönelik yürüttüğü burs programında, öğrencilerden çevre adaleti veya enerji dönüşümü alanlarına yönelik hazırlayacakları tezlerinin HBSD’nin program başlıklarının temel değerlerine uyumlu, sosyo-politik bir angajman ile yüksek derecede bilimsel katkı sunuyor olması bekleniyor.

Program, bir yandan bu alanlardaki nitelikli bilimsel araştırmaları desteklemeyi, diğer yandan da enerji dönüşümüne ve çevre adaletine yönelen gençlerin, geleceğin uzman, araştırmacı ve bilim insanlarının sayısını artırmayı  hedefliyor. Böylece hayati öneme sahip bu konuların üniversitelerin, araştırma kuruluşlarının ve bilim enstitülerinin gündemine daha fazla gelmesine katkıda bulunmayı amaçlıyor.

Enerji dönüşümü ve çevre adaleti alanları, temel bilimlerden mühendisliğe, sosyal bilimlerden yönetim bilimlerine kadar çok çeşitli alanlara ve multidisipliner bir bakış açısıyla yapılan araştırmalara ihtiyaç duyduğundan hareketle, teknoloji araştırmalarından sosyal bilim araştırmalarına kadar geniş bir akademik ilgiyi harekete geçirmeyi uman burs programına katılmak isteyen kişilerin şu özelliklere sahip olması bekleniyor:

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları,
  • YÖK tarafından tanınmış bir Türkiye üniversitesinde yüksek lisans programına kayıtlı,
  • Ağırlıklı araştırma alanı ve tez konusu olarak kırsal kalkınma veya yenilenebilir enerji / enerji verimliliği konularını belirlemiş öğrenciler.
Başvuru
  • Burs programına buradan başvuruda bulunabilirsiniz.
  • Son başvuru tarihi 7 Temmuz 2021.
  • Başvuruların ön değerlendirmeleri Ağustos ayı içinde yapılacak olup, mülakat görüşmesine hak kazanıp kazanmadığınız 31 Ağustos 2021 Salı mesai bitimine kadar e-posta adresinize bildirilecek.