BM Kadın Birimi Sivil Topluma 4,5 Milyon Avro Destek Verecek

10 Haziran 2021
Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women – BM Kadın Birimi), Avrupa Birliği’nin mali desteği ile üç yıl sürecek yeni bir projeyi hayata geçiriyor. Proje, Türkiye’de kadın haklarının ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin gelişmesine katkıda bulunmayı hedefliyor.

BM Kadın Birimi tarafından yürütülecek “Türkiye’de Kadın Hakları ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Gelişmesi için Sivil Toplum Kuruluşlarının ve Çok Ortaklı İş Birliklerinin Güçlenmesi” projesiyle, kadın haklarının ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin ilerletilmesi için sivil toplum kuruluşlarının (STK) kapasitesinin geliştirilmesi ve yeni ortaklık imkanları ile teknik ve mali kaynaklara erişimlerinin artırılması hedefleniyor.

Proje Türkiye’de kadınların karşılaştığı ve özellikle COVID-19 salgını sonrası artan güçlük ve eşitsizlikleri ele alacak. Projenin başlıca paydaşları arasında genç kadın ve erkekler, öğrenciler, kadın hakları savunucuları, medya çalışanları, devlet kurumları ve üniversiteler bulunuyor. Avrupa Birliği’nin yaklaşık 4,5 milyon Avro mali desteğiyle Nisan 2021’de başlayan proje Mart 2024’e kadar sürecek. Proje süresince hayata geçecek başlıca faaliyetler şöyle:

  • BM Kadın Birimi, kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddetin sonlanması, kadınların adalete ve insan hakları mekanizmalarına erişimi ve kadınların ekonomik açıdan güçlenmesi alanlarında STK’larla birlikte ortak projeler yürütülecek. 30 STK kurumsal kapasitelerini geliştirmek üzere küçük ölçekli hibe desteklerinden faydalanabilecek.
  • İklim değişikliği ve afet riskini azaltmanın toplumsal cinsiyet boyutu, veri okur-yazarlığı ve toplumsal cinsiyete duyarlı verinin savunuculuk amaçlı kullanımı gibi belirli konularda STK’ların, medya profesyonellerinin, gençlerin bilgi ve kapasitelerinin artırılmasına katkıda bulunulacak.
  • Kırsalda yaşayan kadınların durumunu, ihtiyaçlarını ve önceliklerini toplumsal cinsiyet bakış açısıyla ele alan kapsamlı bir araştırma yürütülecek.
  • Yerel, ulusal, bölgesel ve uluslararası düzeyde desteklenecek platformlar, ağlar ve forumlar aracılığıyla STK’ların, hak savunucularının ve genç aktivistlerin bir araya gelebileceği, deneyimlerini paylaşabileceği alanlar oluşturulacak.
  • STK’ların ve kadın hakları savunucularının hükümetler arası ve uluslararası konferanslara ve süreçlere katılımları için ihtiyaç temelli teknik ve mali destek sağlanacak.
  • “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Akademisi” sayesinde kadın hakları ve toplumsal cinsiyet eşitliği alanında farklı gruplara yönelik eğitim materyalleri geliştirilecek ve bu eğitimler herkese erişilebilir kılınacak.
  • Sivil toplum ve hükümet kuruluşları arasında diyaloğun güçlendirilmesi için faaliyetler gerçekleştirilecek.
Başvuru

Ayrıntılı bilgi için bu bağlantıdan ya da infoturkey@unwomen.org adresine mail ileterek ulaşabilirsiniz.