“Çatışma ve Hak İhlâlleri Çocukları Yaralıyor, Sanat İyileştiriyor”

Anadolu Kültür'ün Kürtçe ve Türkçe olmak üzere iki dilde yayınladığı 'Taş, Kağıt, Makas' raporu, son beş yıllık süreçte Batman, Diyarbakır, Mardin, Şırnak ve Van'da yaşanan çatışmalı süreçlerin çocuklar üzerindeki etkilerinin giderilmesinde, sanat çalışmalarının rolüne odaklanıyor.

Rapor, çatışma süreçlerinin çocuklar üzerindeki -yaşam hakkı ihlalinden, eğitim ve tedaviye erişim hakkının kısıtlanmasına, yerinden edilmeye kadar- farklı etkilerini ortadan kaldırmayı amaçlayan psikososyal destek programlarını ele alıyor. Çocuklara uygulanan bu programlarda sanatın ne kadar ve nasıl kullanıldığı, çocukların iyileşme süreçlerine etkileri, uygulamada yaşanan zorluklar ve nedenlerini bu araştırma ile saptanmaya çalışıldı. Ayrıca raporda, katılımcıların gözlemleri ve yürüttükleri çalışmaların devamına ilişkin ihtiyaç ve önerileri de yer aldı.

Araştırma kapsamında Batman, Diyarbakır, Mardin, Şırnak ve Van’da 58 kişi ile -Covid-19 küresel salgın tedbirleri kapsamında- çevrimiçi derinlemesine görüşmeler yapıldı. Görüşmelere çocuklarla sanat çalışmaları yürüten sivil toplum örgütleri, sanat kuruluşları ve kamu kurumu temsilcileriyle; sanat çalışmalarını bireysel olarak yürüten eğitimciler ve bağımsız aktivistler katıldı.

Araştırmanın bir sonucu olarak hazırlanan bu raporun nihai amacı; çatışmaların yaşandığı bölgelerde çocuklarla ve/veya çocuklar için çalışma yürütenlerin psikososyal destek pratiklerinde kullandıkları sanat etkinliklerinin rolünü ve çocuklara etkisini incelemek.

 

Anadolu Kültür bu raporun; çocuk çalışmaları alanında genel stratejilerin belirlenmesi ve kurumların doğru bir çerçevede desteklenmesine vesile olacağını, bu alandaki literatüre ve kurumların pratiklerine katkı sağlayacağını umut ediyor. Ayrıca, hem Anadolu Kültür’e hem de çocuk çalışmaları alanında faaliyet gösteren kurumlara ve saha çalışanlarına yönelik kapsamlı kapasite geliştirme programları yürütülmesi, özgün içerik üretimi ve kurumsal destek çalışmaları için yol gösterici olacağına da inanıyorlar.

Anadolu Kültür’ün çocuk çalışmaları kapsamında hazırlanan “Taş, Kâğıt, Makas: Çatışma Dönemlerinde Çocuklara Yönelik Psikososyal Destekte Sanatın Rolü” başlıklı bu raporu, Friedrich-Ebert-Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği tarafından destekleniyor.

Raporun tamamına buradan ulaşabilirsiniz.