Anadolu Kültür Mali ve İdari Koordinatör Arıyor

Anadolu Kültür, tam zamanlı olarak çalışacak Mali ve İdari Koordinator arıyor. Son başvuru tarihi 31 Ocak 2022.
Görev Tanımı 
 • Kurum ve projelerin harcama tablolarının tutulması ve muhasebe kayıtlarıyla denkliğinin kontrol edilmesi,
 • Yıllık tahminî bütçenin hazırlanması, gerekli mali analizlerin yapılması ve raporlanması,
 • Yapısal fonların takibinin yapılması ve  finansal raporlarının hazırlanması,
 • Proje başvuru bütçelerinin ve fon kuruluşlarına sunulan finansal raporların hazırlanmasında proje yöneticilerine destek verilmesi,
 • Hizmet alımları için sözleşmelerin hazırlanması, muhasebe kayıtlarının ve ödemelerinin takip edilmesi,
 • Personel işlerinin takibi (İş sözleşmelerinin hazırlanması, yıllık izinlerin takibi),
 • Yasal evrakların arşivlenmesi (Başvurular, sözleşmeler, raporlar)
 • Mali işlerle ilgili kurallar, prosedürler ve süreçlerle ilgili çalışanların yönlendirilmesi ve bilgilendirilmesi,
 • Yıllık ve proje bazlı denetimlerde ilgili mali ve idari kayıtların, resmî belgelerin denetçilere sunulması, denetim süresince denetçilere bilgi akışının sağlanması.
Aranan Nitelikler
 • Sivil toplum kuruluşlarında benzer pozisyonda en az 5 yıl deneyimli olmak ya da diğer sektörlerde finans departmanında en az 5 yıl deneyimin ardından sivil toplum alanında çalışmaya ilgi duymak,
 • İyi düzeyde Microsoft Office programları kullanmak,
 • Projelerde çalışma deneyimine sahip olmak, bütçe ve finansal rapor hazırlayabilmek,
 • Raporlama ve dokümantasyon konusunda deneyimli olmak,
 • Dikkatli çalışma, detaylara özen gösterme ve analitik düşünme becerisine sahip olmak,
 • Sonuç ve çözüm odaklı olmak,
 • İngilizce iletişim, yazma ve konuşma becerisine sahip olmak,
 • İletişim ve takım çalışması becerilerine sahip olmak,
 • İstanbul’da ikamet etmek.
Başvuru

Adaylar başvuru için detaylı CV ve niyet mektuplarını, 31 Ocak 2022 saat 18:00’e kadar iletisim@anadolukultur.org adresine gönderebilir.