Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı Sosyal Çalışmacı Arıyor!

Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı Sosyal Çalışmacı arıyor. Son başvuru tarihi 9 Nisan 2021.

Bu pozisyon, Mor Çatı’nın Kadın Dayanışma Merkezi’nde şiddete maruz kalan kadınlar ve çocuklarıyla Mor Çatı’nın feminist ilkeleri doğrultusunda dayanışma kurulmasını ve onlara gerekli desteklerin sağlanmasını amaçlıyor.

Sorumluluklar
 • Kadınlarla birebir dayanışma; yüz yüze, telefonla ve e-posta yoluyla başvuruların alınması
 • Kadınların ve çocukların ihtiyaç duyduğu hukuki, psikolojik ve sosyal destekler ile ilgili yönlendirmelerin yapılması ve sürecin takip edilmesi
 • Sığınak başvuruları için değerlendirme yapılması ve Mor Çatı sığınağına kabul sürecinin yürütülmesi
 • İhtiyaç duydukları konularda kadınlara dilekçe yazımı, ilgili kurumlarla iletişim desteği sunulması
 • Kadınların süreçlerinin takibi içerisinde mahkemeden istenen raporların yazılması, taleplere göre ilgili kişilerle iletişim kurulması ve ihtiyaç halinde karakol, mahkeme, hastane, baro gibi kurumlarda refakat edilmesi
 • Başvurularda tespit edilen işlemeyen süreçlerle ilgili raporların hazırlanması ve gerekli durumlarda kurumlarla yazılı, telefonla veya yüz yüze iletişim kurulması
 • Sosyal hizmetlere ilişkin yasaların, yönetmeliklerin ve mevzuatların takip edilmesi ve destek mekanizmalarının geliştirilmesi için politika üretmek
 • Projelerin, başvuru, raporlama vs. süreçlerinde, şiddete karşı mücadelede bire bir dayanışmayla elde edilen deneyimlerle ilgili bölümlerin yazılması
 • Gerekli olması durumunda, kadınlar için maddi bağış, burs, ev eşyası, iş bulmak gibi desteklerin koordine edilmesi
 • Karşılaşılan kriz durumlarıyla baş edebilmesi ve başvuranı destekleyici bir şekilde krize müdahale edebilmesi
 • Yürütülen sosyal çalışmanın geliştirilmesi ve sağaltım için gerçekleştirilen süpervizyon toplantılarına düzenli katılımın sağlanması
 • Mor Çatı’nın staj koordinasyonunun sağlanması ve gönüllülerle katılım süreçlerinin planlanması
 • Başvurular sonucu elde edilen verilerin toplanması ve değerlendirilmesi
 • Mor Çatı’nın kolektif politika üretme süreçlerine ve güncel feminist politikaya dair çalışmalarına katkı sağlanması
 • Mor Çatı’nın çalışmalarını, politikasını ve özellikle dayanışma merkezi çalışmasını anlatmak için panel, konferans, atölye, tv programı, gazete röportajı gibi çalışmalara katılma ve katkı sağlama.
Gerekli Özellikler
 • Feminist olmak ve Türkiye’de kadına yönelik şiddetle mücadele alanında çalışan kadın örgütlerinin yöntemlerine ve çalışmalarına aşina olmak
 • Kadına yönelik şiddetle mücadele alanında en az 3 yıl sosyal çalışma yürütmüş olmak
 • Kolektif çalışmaya açık olmak
 • Çok iyi iletişim becerilerine sahip olmak
 • Çok iyi derecede Türkçe bilmek
 • Kendi kendini yönetim becerilerine ve organizasyonel becerilere sahip olmak
 • Anlık beliren sorunlara karşı yapıcı ve sakin olabilmek, kriz çözebilme becerilerine sahip olmak
 • İngilizce bilmek tercih sebebidir.
Başvuru

İlgili adaylar basvuru@morcati.org.tr adresine özgeçmişlerini iletebilirler.