Kadının İnsan Hakları – Yeni Çözümler Derneği İletişim ve Yayınlar Sorumlusu Arıyor

Kadının İnsan Hakları – Yeni Çözümler Derneği İletişim ve Yayınlar Sorumlusu arıyor. Son başvuru tarihi 20 Nisan 2021.
Görevin Kapsamı

Derneğin feminist bilgi üretimi ve paylaşımı kapsamında yaptığı çalışmaları yürütmek, derneğin yayınları ve basınla ilişkileri ile ilgili tüm süreçlerde program ekiplerine destek vermek, derneğin web sitesi ve yayınlarına ilişkin süreçleri iletişim ekibi ile beraber yürütmek, sosyal medya hesaplarını yönetmek.

Görev ve Sorumluluklar
 • Derneğin feminist bilgi üretimi ve paylaşımı kapsamındaki çalışmaları ekiple birlikte yürütmek, yıllık bütçe ve faaliyet planlaması yapılırken iletişim ve yayınlarla ilgili bütçe ve faaliyet planını ilgili ekiplerle birlikte hazırlamak ve yıl içinde gerekebilecek revizyonlar konusunda program ekipleriyle birlikte çalışmak,
 • Derneğin programları (KİHEP, ulusal ve uluslararası savunuculuk, feminist bilgi üretimi ve paylaşımı) kapsamına giren içerik, teknik ve planlama öncelikli iletişim faaliyetlerinin ekiple birlikte planlanmasını ve yürütülmesini sağlamak,
 • Dernek faaliyetleriyle ilgili raporlama ve izleme & değerlendirme çalışmalarında iletişim ve yayınlarla ilgili yazılacak bölümlerde ilgili ekiplere destek vermek ve doğrudan iletişim faaliyetleri ile ilgili bölümleri iletişim ekibiyle birlikte hazırlamak,
 • Derneğin mevcut ve ileride hazırlanacak süreli ve tekil yayınlarının ve görsel-işitsel materyallerin hazırlık sürecinde ilgili ekibe destek vermek,
 • Dernek yayınlarının ve görsel-işitsel materyallerinin üretilmesi konusundaki teklif süreçleri ile tasarım, uygulama, baskı ve dağıtım süreçlerini yürütmek,
 • Tanıtım materyallerini ilgili ekiple birlikte planlamak, bunların tasarım, uygulama ve baskı süreçlerine destek olmak; dağıtımını ekiplerle birlikte gerçekleştirmek,
 • Derneğin medya ve basın ilişkilerini ve ilgili faaliyetleri ekiple işbirliği halinde yürütmek; basın listesini güncellemek; ana akım ve muhalif medyada yaygınlaştırılacak dernek faaliyetlerinin basın bültenlerinin hazırlık ve dağıtım süreçlerinde ilgili ekiple işbirliği halinde görev almak; basın yansımalarını takip etmek, arşivlemek ve sosyal medya hesaplarından paylaşmak,
 • Gerekli durumlarda medya takip hizmeti alma süreçlerini yürütmek; izlenen haberleri arşivlemek, gerekli haberleri ekiple paylaşmak; doğrudan dernekle ilgili haberleri takip etmek ve arşivlemek,
 • KİHEP veri tabanıyla ilgili uygulamaları yürütümünde KİHEP ekibine destek olmak; gerekli güncellemelere destek vermek,
 • Derneğin sosyal medya hesaplarını yönetmek ve buralarda paylaşılacak içeriği gerekiyorsa ilgili ekibin desteğiyle geliştirmek; sosyal medya hesaplarının takipçi sayılarını izlemek ve raporlamak,
 • Derneğin yürüttüğü web sitelerindeki haberlerin yazımının ilgili ekiplerce yazılması ve paylaşılması süreçlerinin takibini yapmak; web sitesinin sabit içeriğindeki güncellemeleri ilgili ekiple birlikte yapmak; alan adı ve hosting süreçlerini takip etmek; web sitesinin ziyaretçi sayısını izlemek ve raporlamak,
 • Derneğin faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen etkinliklerin hazırlık ve duyurulma süreçlerinde ilgili ekibe destek vermek; gerekli durumlarda etkinliklerin kaydı için dışarıdan alınacak hizmetlerle ilgili teklif ve uygulama süreçlerinin koordinasyonunda görev almak; bu etkinliklerin web sitesi için haberleştirilmesi sürecinin koordinasyonuna destek vermek ve sosyal medyada paylaşmak; varsa basındaki yansımaları takip etmek ve arşivlemek; dernek temsilcilerinin katıldığı, başka kurumlar tarafından gerçekleştirilen etkinlikleri sosyal medya hesaplarından ve gerekiyorsa web sitesinden duyurmak;
 • Gerekli durumlarda dernek adına etkinliklere katılmak ve dernek adına sunum yapmak,
 • Derneğin süreli yayını olan Mor Bülten’in hazırlık, yaygınlaştırma, basım vb. süreçlerinde görev almak,
 • Derneğin arşivleme çalışmaları ve materyal sayılarının takibi için gerekli çalışmaları yürütmek; ilgili danışmanlıkları Ofis Yöneticisi ile birlikte araştırmak (fotoğraf, kütüphane, yayınların kategorizasyonu vb.),
 • Gerekli durumlarda derneğin faaliyetlerine yönelik izleme-değerlendirme çalışmaları kapsamında ilgili ekibe teknoloji ve iletişim desteği sağlamak,
 • Gelen destek ve bilgi taleplerinin cevaplanması konusunda ofis ekibiyle birlikte çalışmak, bu taleplerin sayısı ve durumunu Ofis Yöneticisi ile birlikte takip etmek,
 • Kişisel Veriler Kanunu kapsamında dernek çalışmalarının ilgili mevzuatlara uygunluğunu sağlanmasını yürütmek ve ekipleri bilgilendirmek.
Aranan Özellikler:
 • En az 3 yıllık profesyonel iş deneyimi
 • Kendini feminist olarak tanımlamak
 • Bir kadın hakları inisiyatifi, derneği veya vakfında gönüllü veya profesyonel olarak çalışmış olmak
 • Feminist harekette aktif olmak veya buna istekli olmak
 • Seyahat engelinin bulunmaması
 • Yeni iletişim araçlarını öğrenmeye ve takip etmeye hevesli olmak

Eğitim Seviyesi: Lisans Mezunu

Yabancı Dil: İyi Derecede İngilizce

Bilgisayar: MS Office Programları; MS Office Programları; tercihen WordPress yönetim paneli, Analytics, SEO, Photoshop, Illustrator, Indesign vb. tasarım programı

Başvuru
 • Başvuru için İngilizce özgeçmişinizi ve en fazla bir sayfa İngilizce niyet mektubunuzu 20 Nisan 2021 tarihine kadar newways@wwhr.org  adresine iletebilirsiniz.
 • Sadece kısa listeye kalan adaylarla iletişime geçilecek.