Kadın Örgütleri İstanbul Sözleşmesi’nden Çekilme Kararını Tanımıyor, Mücadeleye “Devam” Diyor!

İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararı tepkiyle karşılanırken, birçok ilde alanları dolduran kadınlar kararın geri çekilmesini ve sözleşmenin uygulanmasını istediler. Kadın derneklerinin yanı sıra farklı STK'lardan da çekilme kararına karşı açıklama yapıldı.

20 Mart 2021 gecesi Resmî Gazete’de yayınlanan İstanbul Sözleşmesi’nde ayrılma kararına karşı kadın örgütlerinin yanı sıra; Habitat Derneği, Vehbi Koç Vakfı, Sabancı Vakfı, TÜSİAD başta olmak üzere farklı alanlarda çalışan sivil toplum kuruluşlarından açıklamalar yapıldı.

“İstanbul Sözleşmesi’nin Fesih Kararı Yok Hükmündedir, Sözleşme Yürürlüktedir”

EŞİK Platformu tarafından yapılan açıklamada; fesih kararının yok hükmünde olduğu vurgusu yapılırken; Meclis dahil tüm aktörlerin çekilmeye karşı harekete geçmesi isteniyor:

“Söz konusu Karar, hukuki değil, siyasidir! Meclis’te oybirliği ile kabul edilen İstanbul Sözleşmesi’nden Cumhurbaşkanı Kararı ile çıkılamaz. Bu nedenle, Karar geçersizdir ve Türkiye İstanbul Sözleşmesi’ne taraf olmaya devam etmektedir ve Sözleşme’deki yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadır.

Kadın Örgütleri İstanbul Sözleşmesi’nden Çekilme Kararını TanımıyorMeclis Göreve!

“Meclis’in en önemli görevlerinden biri de kadına karşı şiddeti ve cinskırıma varan kadın cinayetlerini önlemektir. Meclisteki iktidar partileri bu görevi yerine getirmiyor ise, sorumluluk muhalefet partilerine düşmektedir. İktidarın tüm işlevsizleştirme ve devre dışı bırakma politikalarına karşı en azından muhalefet partilerini Meclis’e ve Meclis’te temsil edilen halkın iradesine sahip çıkmaya çağırıyoruz!

Temel hak ve özgürlüklerini kullanmak, demokratik bir hukuk devletinde eşit, özgür ve şiddetten uzak bir yaşam sürmek isteyen herkesi İstanbul Sözleşmesi’ne sahip çıkmaya çağırıyoruz! Meclis göreve! Herkes göreve!”

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu tarafından yapılan açıklamada da “İstanbul Sözleşmesi’nin Cumhurbaşkanı kararı ile feshedilmeye çalışılması hukuksuz” olduğu vurgusu öne çıkıyor . “Sözleşme geçerlidir ve yürürlüktedir. İstanbul Sözleşmesi Pazarlık Konusu Değildir!”

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu 20 Mart 2021”de Kadıköy’de Sözleşme’nin feshini protesto etmek amacıyla düzenlenen geniş katılımlı gösteride “Kararı Geri Çek Sözleşmeyi Uygula” çağırısıyla “yıllardır verdiğimiz mücadeleyi bir gecede silemeyeceksiniz” mesajını verdi.

Mor Çatı tarafından yapılan açıklamada “Kadınlar olarak yıllardır verdiğimiz mücadeleyle elde ettiğimiz kazanımlardan da yaşamlarımız için sürdürdüğümüz mücadelemizden de birbirimizle dayanışma kurmaktan da vazgeçmiyoruz! İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmeyi reddediyoruz! Türkiye kadına yönelik erkek şiddetini önleme yükümlülüğünden geri adım atmış olsa da biz kadınlarla dayanışmamızı sürdürmeye ve birlikte güçlenmeye devam edeceğiz.” deniliyor.

Kadın Koalisyonu ise çarpıcı bir başlıkla yaptığı açıklamada “devlet kadına şiddetsiz yaşama hakkını tanımadı”ifadelerini kullanılıyor. “Yasal güvencelerimize dokunsanız da biz kadınlar hayatlarımız ve şiddetsiz bir dünya için mücadelemize devam edeceğiz.”

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) ise sözleşmeden çekilme kararına ilişkin şu açıklamayı yaptı:

“İstanbul Sözleşmesi kadına şiddetle mücadele için önemli bir girişimdi. Geldiğimiz noktada zemininden koparılmış ve toplumsal bir gerilim öznesi haline dönüştürülmüş durumda. Verilen fesih kararını da bu gerilimin bir neticesi olarak okuyoruz. Tercihimiz, Avrupa Konseyi’ne tartışmaları bertaraf edecek bir yorum beyanı verilmesi yönündeydi. KADEM olarak, bundan önce olduğu gibi bundan sonra da “Varoluşta Eşitlik Sorumlulukta Adalet” sloganıyla genel kadın hakları mücadelesinde kazanımlarımızın ısrarlı takipçisi olacağız. Şiddetle mücadele noktasında 6284 sayılı kanunun daha da güçlendirilmesi ve uygulamalardaki sorunların giderilmesi için tüm gücümüzle çalışacağımızı kamuoyuna ilan ediyoruz.”

“O Kadınların Hikayesi Var!”

Kadıköy 21 Mart 202120 Mart 2021 gecesi alınan İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme kararına karşı hızla örgütlenen kadın hareketi; İstanbul, Ankara, İzmir Diyarbakır, Antalya, Mersin, Trabzon, Sinop, Bursa dahil Türkiye’nin pek çok kentinden protesto gösterileri düzenledi.

İstanbul Kadıköy’de Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun ve EŞİK Platformu’nun çağrısıyla bir araya gelen kadınlar, sözleşmeye sahip çıkarak, kazanımlarından vazgeçmeyeceklerini haykırdılar. Alanda kararı tanımadıklarını söyleyen kadınlar, İstanbul Sözleşmesi gerektiği gibi uygulanana kadar mücadeleyi sürdürüeceklerini haykırdılar. Eylemde, öldürülen kadınların isimleri okunurken, Kadın Cinayetleri Platformu’ndan sözcüleri; “İstanbul Sözleşmesi’nin her maddesinde öldürülen kadınları kanı var, o kadınların hikayesi var!” dediler.

Mersin Kadın Platformu da, “Bir gece vakti yaşamlarımızı gasp eden iktidara hayatlarımız, haklarımız ve kazanımlarımız için sokaklardan sesleniyoruz. Yasaklarınızı da kadın düşmanı kararlarınızı da erkek iktidarınız da tanımıyoruz. Tüm kadınları yaşamlarını, İstanbul Sözleşmesi’ni savunmaya çağrıyoruz.” mesajıyla kadınları karara protesto etmeye çağırırken; Diyarbakırlı kadınlar da “dokunulmaz, devredilmez temel hak ve özgürlüklerimizden vazgeçmeyeceğiz” mesajı ile alanlardaydı.