Çevresel Sürdürülebilirlik Alanında Dijital Dönüşüm Fonu Başvuruları Açıldı

Sivil Toplum İçin Destek Vakfı, Çevresel sürdürülebilirlik alanında çalışan sivil toplum kuruluşlarının dijital dönüşümünü desteklemek amacıyla Çevresel Sürdürülebilirlik Alanında Dijital Dönüşüm Fonu'nu hayata geçirdi. Son başvuru tarihi 22 Mart 2021.

Dijital Dönüşüm Fonu, Bank for Reconstruction and Development (EBRD) ve Turkey Mozaik Foundation işbirliğinin yanı sıra bireysel ve kurumsal bağışçıların desteğiyle hayata geçiriliyor.

Çevresel Sürdürülebilirlik Alanında Dijital Dönüşüm Fonu, hibe desteğinin yanı sıra mentorlarla çalışma, konu temelli uzman destekleri, özel sektörden gönüllülerle birlikte çalışma, yetenek geliştirici atölyeler vb. gibi ek destekleri içeren bir kapasite gelişim programını da içeriyor.

Başvuru Kriterleri 

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları arasında yer alan temiz su ve sıhhi koşullarerişilebilir ve temiz enerjiiklim eylemisudaki yaşam ve karasal yaşam alanlarından en az birinde faaliyet gösteren STK’lar, başvurularında dijital dönüşüm stratejilerini ve bunun sonucunda ortaya koymak istedikleri değişimi belirterek fona başvuruda bulunabilirler.

STK’ların başvuru aşamasında önerdiği dijital dönüşüm fikrinin, aşağıda yer alan kategorilerden en az birini kapsayacak şekilde bir ‘eylemler bütünü’ ve bir stratejinin parçası olarak sunulması gerekir:

 • Kurumsal verimlilikSTK’nın bilgi ve veri ile ilişkisini iyileştirmesi ve/ya da düzenlemesi, haritalama, veri tabanı oluşturma, yeni veri toplama biçimleri, yeni yazılımların satın alınması ve ekiplerin uyumunun sağlanması vb. gibi çalışmalar
 • Paydaşlarla iletişimSTK’nın kamuoyunu ve/veya hedef kitlesini mobilize edebilecek bir iletişim altyapısı oluşturulması, savunuculuk çalışmalarında sözünün daha anlaşılabilir olması için verinin görselleştilmesi çalışmaları, mevcut bir programın dijital ortama aktarılarak dönüştürülmesi vb. gibi çalışmalar
 • Gelir getirme potansiyeli olan ürün/hizmet geliştirme: Bağışçı ara yüzü, e-dükkan, çevrimiçi/kayıt temelli eğitim/sertifika programı oluşturma, bağışçı odaklı bilgilendirme için altyapı kurulması vb. gibi çalışmalar

Aşağıda yer alan başvuru kriterlerine uyan ve tüzel kişiliğe sahip kuruluşlar hibe programına başvurabilirler:

 • Türkiye’de kurulmuş dernekler, vakıflar ve kooperatiflerle diğer kar amacı gütmeyen (üniversitelerin ilgili merkezleri, vb.) kuruluşlar, (Çevresel sürdürülebilirlik alanında faaliyet gösteren inisiyatif, platform, vb. benzeri tüzel kişiliğe sahip olmayan birliktelikler, tüzel kişiliğe sahip bir ev sahibi kuruluş üzerinden programa başvurabilir. Farklı kişi, kurum ve inisiyatiflerin oluşturduğu platform gibi bir birliktelik adına başvuru yapıldığında, ev sahibi kuruluş ile ilgili platform arasında imzalanan bir iyi niyet sözleşmesinin başvuru ile birlikte sunulması gerekir.)
 • Başvuru sahibi STK’nın en az bir senedir sahada aktif olarak çalışıyor olması,
 • Başvuran kuruluşun 2020 yılı gelirlerinin 30.000 TL ile 2.000.000 TL arasında olması (tüm bağışlar kişisel/kurumsal bağışlar, faiz gelirleri, kambiyo gelirleri ve kayıt altına alınmış ayni bağışlar dahil olacak biçimde),
 • Programa çalışmalarının odağı “temiz su ve sıhhi koşullar”, “erişilebilir ve temiz enerji”, “iklim eylemi”, “sudaki yaşam” ve “karasal yaşam”dan en az biri olan kuruluşlar başvurabilir.
 • Başvuru sahibi kuruluşların dijital dönüşüm çerçevesinde bir kurumsal gelişim ihtiyacına ve bu ihtiyacı hayata geçirecek kurumsal kapasite ve iradeye sahip olması gerekir.
 • Çevresel Sürdürülebilirlik Alanında Dijital Dönüşüm Fonu’na başvuru yapan STK’lar fondan en fazla 75.000 TL talep edebilirler.
Başvuru

Fon kapsamındaki ayrıntılara (başvuru koşulları, değerlendirme kriterleri ve fon takvimi) ve başvuru formuna  buradan ulaşabilirsiniz.

Başvuru yapmak isteyen kuruluşların başvuru formunu eksiksiz şekilde doldurarak 22 Mart 2021 Pazartesi günü saat 10:00’a kadar göndermeleri gerekir.

Başvuru çağrısı boyunca fon hakkında iki çevrimiçi tanıtım toplantısı gerçekleştirilecek. Programa başvurmayı düşünen kurumların bu toplantılara katılması ve fon hakkında daha detaylı bilgi alarak başvurularını yapması öneriliyor.

 • Birinci toplantı – 10 Mart 2021, saat 13:00. Toplantıya kayıt yaptırmak için lütfen tıklayın.
 • İkinci toplantı – 15 Mart 2021, saat 13:00. Toplantıya kayıt yaptırmak için lütfen tıklayın.