TİHV: “Boğaziçi Üniversitesi Gösterilerinde İnsan Hakları ve Akademik Özerklik İhlal Edildi”

Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV), 'Boğaziçi Üniversitesi’ne Cumhurbaşkanı Tarafından Rektör Atanmasına Yönelik İtiraz Sürecinde Yaşanan Hak İhlallerine Dair Ön Değerlendirme Raporu' hazırladı. Raporda, toplanma ve gösteri yapma özgürlüğü, ifade ve basın özgürlüğü, örgütlenme özgürlüğü, akademik ve kurumsal özerlik, işkence ve diğer kötü muamele yasağı, ayrımcılık yasağı ile konut dokunulmazlığının ihlal edildiği belirtiliyor.

TİHV tarafından hazırlanan raporda, Prof. Dr. Melih Bulu’nun Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör olarak atanmasının “her ne kadar ‘kanuni’ olsa da hukukiliği ve meşruiyetinin tartışma konusu” olduğuna, söz konusu atama ile üniversitenin temel ve kurucu ilkeleri olan akademik özgürlük ve kurumsal özerkliğin artık hiçbir güvencesinin olmadığı/kalmadığı gerekçesiyle dikkat çekiliyor.

15 Temmuz gerekçesiyle ilan edilen OHAL koşullarının 24 Haziran 2018 genel seçimleriyle yürürlüğe giren “yeni rejim” tarafından yapılan çeşitli düzenlemeler ile kalıcılık/süreklilik kazandırıldığı belirtilen raporda, Cumhurbaşkanının rektör atamasına karşı Boğaziçi Üniversitesi’nden yükseltilen haklı ve demokratik itiraza siyasal iktidar tarafından gösterilen tahammülsüzlüğün ve yönetme tarzının sonunda ortaya çıktığı ifade edilen tablo şu başlıklar altında sıralanıyor:

1- Yasaklamalar ve kolluk güçlerinin evrensel hukukta ve ülke yasalarında tanımlanan zor kullanma yetkisinin çok ötesinde kural dışı ve denetimsiz şiddet kullanarak yaptığı müdahaleler sonucunda toplanma ve gösteri yapma özgürlüğü ihlal edildi.

  • Kolluk güçleri en az 38 kentte yapılan barışçıl toplantı ve gösterilere müdahale sırasında plastik mermi, “biber gazı” ve “göz yaşartıcı gaz” gibi kimyasal ajanlardan üretilmiş silahlar ve basınçlı su kullandı.

2- İşkence ve diğer kötü muamele yasağı ihlal edildi.

  • Barışçıl toplantılara kolluk güçlerinin müdahalesi sırasında ve ev baskınlarında en az 801 kişi işkence ve kötü muamele niteliğinde şiddete maruz kalarak gözaltına alındı.
  • En az 13 kişi yaralandı.
  • İşkence ve diğer kötü muameleye maruz kaldıkları gerekçesiyle TİHV’e 60 kişi başvurdu.

3- Tutuklama, ev hapsi ve diğer adli kontrol uygulamaları bir tedbir olmaktan çıkarılarak cezalandırma aracı haline getirildi.

  • 11 kişi tutuklandı.
  • 228 kişiye adli kontrol, 29 kişiye ev hapsi tedbiri uygulandı.

4- Yetkililer tarafından ötekileştirici, damgalayıcı ve nefret içerikli söylemler kullanıldı, ayrımcılık yasağı ihlal edildi.

5- İfade ve basın özgürlüğü ihlal edildi.

  • En az 6 gazeteci yaralandı. 2 kişi sosyal medya paylaşımları gerekçesiyle tutuklandı.

6– Üniversitenin temel ve kurucu ilkeleri olan akademik özgürlük ve kurumsal özerklik ihlal edildi.

7- Örgütlenme özgürlüğü ihlal edildi.

8- Konut dokunulmazlığı ihlal edildi.

Raporun tümüne buradan ulaşabilirsiniz.