“Kültürel Alanın Geleceğini ‘Yeni Normal’e Uygun Planlayabilmek Mümkün”

İstanbul Kültür Sanat Vakfı İKSV'nin "Kültür için Alan" kapsamında düzenlediği Kültür Yönetimi Eğitim Programı hakkında konuştuğumuz İzmir Eğitim Kooperatifi kurucu ortağı Murat Kurt, eğitim ve kooperatif alanlarında çalışan bireyler ile kurumların birbirlerini desteklemeye devam etmeleri halinde, gelecekte 'bu dönemin götürdüklerinden çok getirdiklerini' konuşacağımızı söylüyor.

Sizi tanıyabilir miyiz?

murat kurtMurat Kurt, İZEK’in kurucu ortaklarından birisiyim. Sistem Analisti, LMS ve uzaktan eğitim uzmanıyım. Bilişim altyapısından gelen bir kariyer omurgasına sahibim. Ama Kültür-Sanat ve Eğitim alanlarındaki çalışmalarım, girişimlerim ve projelerim kesintisiz ve gelişen halleri ile kariyerimin ağırlıklı unsuru durumuna gelecek kadar yoğunluk içeriyor. Yıllardır, folklor, sanat ve özellikle edebiyat, kültür – sanat mekânı tasarım ve işletmeciliği gibi başlıklarda üretim içindeyim. Eğitim ve kültür alanında, yazar, editör, küratör, işletmeci, radyo programcısı, etkinlik tasarımcısı, organizatör, sistem kurucusu, proje yöneticisi gibi sıfatlarla işler ürettim, üretiyorum ve üreteceğim. Son yıllarda TED’in burslu öğrencileri için yürüttüğü eğitim programlarının belirlenmesi, tasarlanması ve uygulanması aşamalarında emek veriyorum. Ayrıca Kooperatif girişimciliği, kooperatif ortaklık yönetimi ve kooperatif çalışma yönetmelikleri konularında ve eğitmenlerin dijital dönüşümleri üzerine müfredatlar oluşturuyor ve eğitimler veriyorum.

İzmir Eğitim Kooperatifi (İZEK) hakkında bilgi verir misiniz, ne zaman kuruldu, nerede kuruldu, hangi faaliyetleri yürütüyor?

İZEK 38 eğitim gönüllüsünün yaklaşık 1 yıllık tartışma, fikir alışverişi, araştırma ve analiz çalışmalarının sonucunda Temmuz 2018’de kuruldu. 38 eğitimci-girişimci-hayalci ile kurulan İzmir Eğitim Kooperatifi, adındaki üç kelime için de çalışmalar üretiyor ve bu başlıklarda derinleşmeyi hedefliyor. Şu an 50’nin üzerindeki ortak sayısıyla da aktif ve çok kanallı uzmanlaşmayı destekleyecek bir organizasyon yapısını kurmaya devam ediyor. 

İzmir ile ilgili çalışmalar, saha araştırmaları yürütüyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin koordinasyon ve İzmir’de kurulu eğitim kooperatiflerinin paydaşlığı ile yürütülen İzmir Eğitim Platformunun aktif bir üyesi. İzmir’de eğitimin durumunu tespit etme, geliştirme, bu konuda projeler üretme konusunda yürütülen kolektif çabaların gönüllü kurumlarından birisi.

Eğitim alanında ise öncelikli olarak okul öncesi, k12, yetişkin ve kurumsal eğitimler planlıyor, tasarlıyor, kurguluyor ve uyguluyor. Sanatçı ortaklarının çokluğu ile de eğitime farklı disiplinlerin katkısını sağlayacak, hibrit tasarımlar oluşturuyor ve bunları hem kurumlara hem bireylere ulaştırıyor. Eğiticinin eğitimi başlığı altında yürüttüğü çalışmalarla da etki alanını genişletiyor ve dokunduğu kitleyi çarpan etkisi ile artırmaya devam ediyor.

Kooperatif alanında ise altyapıya çok ciddi kaynak ayıran İZEK, kurum olarak kooperatifin işleyişinin organize edilmesini başat işlerinden biri olarak tanımlıyor. Prosedürler oluşturan yaklaşımı ile vakalar üzerinden sistemleştirmeye gidiyor ve bu deneyimleri yazılı hale getirerek kooperatifçilik literatürüne katkı sağlıyor. Kooperatifçilik, Ortaklık Yapısı, Mali İşleyiş, Kooperatif İçi Girişimcilik, Girişim Ortaklığı gibi başlıklarda, sözleşmeler oluşturuyor, sistem kuruyor, ve bunların eğitimlerini ülke genelinde vermeye devam ediyor.

İZEK bu ana çalışma alanlarındaki faaliyetlerini atölyeler, sosyal işler, projeler başlıkları altında yürütüyor.

Ürettiği projeler için ulusal ve uluslararası birçok kuruluştan destek, hibe, fon alan İzmir Eğitim Kooperatifi, Erasmus+ Gençlik Değişimi Programları kapsamında “Her Yer Okul” ve Ulusal Ajans destekli “izmir4youth” ve “Gençlik Köprüsü Türkiye-Almanya” projelerini başarı ile tamamlamıştır. Mültecilere mesleki eğitim vererek Mülteci Kadın Kooperatifi kurma projemize İtalyan Assopace Derneği destek vermiştir. Kurulan kooperatif artık faaldir. Dersimiz Dünya projesi Hollanda Kraliyeti tarafından desteklenmiştir. Sanat ile Geliştirilen Çevrim içi Eğitim başlıklı çalışması ise Kültür İçin Alan tarafından desteklenen İZEK, en son İzmir Depreminden etkilenen çocuklara yönelik oluşturduğu “Oyun Yeniden Başlasın” projesine Sivil Toplum için Destek Vakfı tarafından destek bulmuştur. 

Kurulduktan sadece 5 ay sonra Ücretsiz Atölye Şenlikleri düzenleyerek Bostanlı Güzel Sanatlar Parkı’nda 2 gün boyunca 600’ün üzerinde çocuk ve veliyi ağırlamış ve onlara sunduğu 34 değişik atölye ile İzmir’e gerçek bir şenlik yaşatmıştır.

Verdiği ücretli atölyelerde yoksun ve ihtiyaç sahibi öğrenciler için kontenjan uygulaması yürüten İZEK, bu kontenjanlar için kendi veritabanını kullandığı gibi yerel yönetimlerden gelen yönlendirmeleri değerlendirmektedir.

iksvÖğretmen Kulübü şu an 200. buluşmaya doğru gidiyor. 0 ve 5 ile biten buluşmaları geçtiğimiz yıl boyunca 5’te 3’lük başlığı altında İZEK bünyesinde gerçekleştirilmiştir. 

Pandemi sürecinde “Evde Kal Bilgiyle Kal” başlığı ile 2 ay boyunca 25 webinar düzenlemiş ve her oturuma ortalama 200‘er kişi katılmıştır. Ücretsiz gerçekleştirilen webinarlarda eğitim dünyasından teknolojiye, bilimden sağlığa kadar birçok konuda çalışmalar yürütülmüştür. Yine aynı dönemde başlayan Genç Röportajlar başlığı ile canlı yayında lise ve üniversite öğrencileri ile yapılan söyleşiler halen devam etmektedir. Bunların yanı sıra Marka Olan Girişimler, Anne Hikayeleri gibi çalışmaları da barındıran İZEK sosyal proje olarak başlattığı bir de kampanya yürütmektedir. HEDEFE (Herkes İçin Dijital Eğitimde Fırsat Eşitliği) isimli kampanyada eğitimin dijitale geçmesi ile teknolojik altyapı sorunu yaşayan öğrencilerin problemine odaklanılmış, çözüm olarak ikinci el, kullanılmayan tablet ve bilgisayarların dönüştürülmesi planlanmıştır. Üniversitelerin ilgili bölümlerinden ve iş dünyasından gönüllüler tarafından geri kazandırılan bu ekipmanlar ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılmaktadır.

Ayrıca Teknoloji Okuryazarlığı kapsamında Dijital araçların eğitimde kullanılması üzerine hazırladığı eğitimleri bölgesindeki okulların eğitmenlerine sunarak, eğitimcilerin çevrimiçi yeteneklerinin artırılmasına katkı sağlayan İZEK bu alanda uzaman ortaklarının deneyimi herkes için erişilebilir kılmaktadır.

İKSV’nin “Kültür için Alan” kapsamında düzenlediği Kültür Yönetimi Eğitim Programı hakkında kısaca bilgi verir misiniz?

İKSV’nin davetiyle katıldığımız Kültür Yönetimi Eğitim Programı çok keyifli, güncel, geliştirici ve paylaşımcı bir içeriğe sahipti. 30 Ekim günü başlayan ve 7 Kasım’a dek süren etkinlikte Almanya, Fransa, Hollanda ve İsveç’ten kültür hayatının temsilcileri ile bir araya geldik. Atölyeler, çalıştaylar gerçekleştirdik. Değerlendirmelerini ve sunumlarını izledik. Türkiye’den akademisyen, girişimci ve kültür dünyasının her düzeyden aktörleri ile zenginleşen program birçok alanda çalışmaya sahne oldu. Program süresince üzerinde durulan başlıklardan örnekler vermek gerekirse, şunlar söylenebilir: Kültürel Haklar, Kültür Yönetimi, Kültür Sanatı Sanal Mekanlara Taşımak, Dijital İçerik Geliştirme, Seyirci ve Sanat Arasında Dijital Arabuluculuk, Kültürel İletişim, Kaynak Geliştirme, Bağımsız Bir Kültür Sanat Kurumu Yönetmek, Kitlesel Fonlama için Topluluk Geliştirme, Doğa Bize Ne Anlatır, Ekolojik Sürdürülebilirliği Kültür Sanat ile Konuşmak ve Kültürel Miras ve Sürdürülebilir Barış.

Başlıklardan anlaşılacağı üzere çok zengin bir içerikle oluşturulan eğitim programı tüm katılımcılara geniş de bir network oluşturma olanağı sağlamış oldu. 

İZEK’in İKSV’nin “Kültür için Alan” kapsamında düzenlediği Kültür Yönetimi Eğitim Programı’na katılmasına neden olan ana konu nedir?

izekPandemi süreciyle birlikte dünya yeni bir düzeni deneyimliyor. Bunu herkes dile getiriyor zaten. Kültür alanında da birçok değişiklik oluyor. Oluşturma, sunma biçimleri değişiyor ama öncelikli olan şey şu: ihtiyaç değişiyor. Alıcı kitle değişiyor, verici kitle genişliyor. Bu sürecin handikapları kadar avantajları da var. Bunu iyi tanımlamak gerekiyor. Önce anlayabilmek ve tanımlayabilmek sonra da “yeni normal”e uygun şekilde kültürel alanın geleceğini planlayabilmek bizim açımızdan büyük önem taşıyor.

“Kültür Hakkı”, İZEK olarak bu dönem çok önemsediğimiz haklardan biri. Bizler kendi aramızda yeni parametrelere uygun olarak bu hakkın kullanılmasına dair nasıl çözümler üretebiliriz diye düşündüğümüz bir dönemde bu eğitim programına dahil olduk. Buna tam bir örtüşme diyebiliriz. 

Eklemek istedikleriniz…

İZEK, İzmir, Eğitim ve Kooperatif alanındaki çalışmalarına büyük bir gayretle devam ediyor. Pandeminin getirdiği ortam, imkansızlıkları barındırdığı kadar fırsatları da barındırıyor. Bu fırsatları eğitim ve kooperatifçilik adına değerlendirecek ve geliştirecek çabaları yürütmeye devam edeceğiz. Bu alanlarda çalışmalar ve fikirler üreten bireyler ve kurumlar birbirlerini desteklemeye devam ettikleri sürece gelecekte, bu dönemin götürdüklerinden çok getirdiklerini konuşuyor oluruz.