İKSV’nin Kültür Hattı Projesi Başlıyor

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV), kültür politikaları çalışmaları dâhilinde hazırlanan “Kültür Hattı” başlıklı projeyle, UNESCO 2005 Kültürel İfadelerin Çeşitliliği Sözleşmesi kapsamında hayata geçirilen Kültürel Çeşitlilik Uluslararası Fonu’nu almaya hak kazandı. Türkiye’den bu fonu alan ilk proje olan “Kültür Hattı” ile ülke genelinde farklı kentlerde faaliyet gösteren kültür profesyonellerinin gelişimine destek olunması hedefleniyor.

Kültür Hattı projesi dâhilinde, bu alanda çalışanların ihtiyaçlarını anlamaya yönelik bir saha araştırması, Türkiye’nin her yerinden kültür-sanat profesyonellerinin başvurabileceği bir kültür yönetimi eğitim programı ve herkese açık bir dijital platform hayata geçirilecek.

Proje kapsamında, farklı bölgelerden gelen katılımcılara sunulacak eğitimler, kültür yönetimi ve kültür politikaları üzerinde yoğunlaşacak. Eğitimler yerelde çalışan kültür-sanat aktörlerini bir araya getirirken, proje kapsamında hayata geçirilecek dijital platform ise eğitimler sırasında kurulan bağlantıların ve edinilen bilgilerin sürdürülebilirliğinde rol oynayacak. Tartışma forumu, görsel-işitsel içerikler ve yayınlarla çevrimiçi bir kapasite güçlendirme aracı olarak işleyecek dijital platform, proje katılımcılarının kaynaklara erişimini kolaylaştıracak ve projenin sürdürülebilirliğini sağlamayı hedefleyecek.

Kültür Profesyonellerinin Gelişimine Destek

Kültür Hattı projesi, ana hedeflerinden olan, kültür-sanat alanında Türkiye’nin farklı kentlerinde faaliyet gösteren kültür profesyonellerinin yetenek, beceri ve kapasitelerini güçlendirmeyi amaçlıyor. Bu hedef doğrultusunda, sivil toplumda, kamu kurumlarında veya bağımsız girişimlerde çalışanlar arasından dengeli bir dağılım gözetilerek seçilecek katılımcılara kültür yönetimi alanında eğitimler sunulacak.

İKSV’nin kültür politikaları çalışmaları kapsamında yürütülecek, Türkiye Avrupa Vakfı’nın (TAV) da ortakları arasında yer aldığı Kültür Hattı projesinin, Temmuz 2020 – 2022 tarihleri arasında hayata geçirilmesi planlanıyor.