‘Mahalle@İzmir’de 9 Sanatçı, 8 Mahalleyi Fotoğraflayacak

İzmir’de yaşayan dokuz fotoğraf sanatçısının yaşadıkları mahalleri fotoğraflayacakları, mahalle kavramını yorumlayacağı ve proje sonunda çevrimiçi bir sergi düzenleyeceği Mahalle@İzmir projesinin koordinatör ve küratörlerinden Serdar Darendeliler ile konuştuk. Darendeliler, Mahalle@İzmir'i, bir metropolde nasıl farklı mahalle deneyimlerinin yaşandığının görselleştirileceği bir proje olarak anlatıyor.

Serdar Darendeliler, ‘Mahalle@İzmir’in, son yüzyılda geçirdiği toplumsal ve fiziksel dönüşümlerle kozmopolit yapısı da değişime uğrayan İzmir’de bugün deneyimlenen mahalle olgusunu özel-kamusal yaşam, kentleşme, kültürel miras, toplumsal hafıza gibi farklı boyutları ile belgelemeyi de hedeflediğini söylüyor.

Mahalle@İzmir’in İstanbul’da 2009-2018 yılları arasında gerçekleştirilen ‘Mahalle’ projesinin, Hayy Açık Alan iş birliği ve Kültür için Alan desteğiyle İzmir’e uyarlanmış versiyonu olduğunu belirten Darendeliler, “Tıpkı İstanbul gibi, İzmir de kozmopolit yapısı nedeniyle çok farklı mahalle deneyimlerinin yaşandığı bir şehir. ‘Mahalle@İzmir’, sekiz mahalleden dokuz sanatçının, yirmi birinci yüzyılın ilk çeyreğinin sonuna yaklaşırken, bu farklı mahalle deneyimlerini görselleştireceği ve akademisyen ve araştırmacıların da metinleriyle katkı vereceği bir proje.” şeklinde anlatıyor.

‘Mahalle@İzmir’ kapsamındaki iki açık seminerden ilkinin, 17 Ekim Cumartesi günü saat 17:00’de Zoom üzerinden gerçekleştiğini belirten Darendeliler, Doç. Dr. Neslihan Demirtaş Milz’in ‘Mahallelerin Değişen Yüzü: Türkiye’de Neoliberal Kentsel Politikaların Sosyo-Mekansal Etkileri’ başlıklı seminerinin, proje sanatçılarının yanı sıra ilgilenen herkesin katılımına açık olarak düzenlendiğini söyledi.

Şartlar oluşursa, projeyi İzmir’in başka mahallelerine de yaymak istediklerinin altını çizen Serdar Darendeliler, “Mümkün olduğunda şehrin, daha doğrusu şehir merkezinin, farklı noktalarına dağılmış, farklı sosyo-ekonomik, kültürel veya mimarî özellikler barındıran mahalleler belirlemeye çalıştık. Tabii ki belirleyici bir diğer unsur da proje çerçevesinde çalışmak istediğimiz sanatçıların yaşadıkları mahalleler oldu. Çünkü bu projenin en önemli kriteri, her sanatçının kendi yaşadığı mahalleyi fotoğraflıyor olması. Belki çok uzun sürelerdir o mahallede yaşıyor olsa da mahallelerine ilk kez bu gözle bakacak sanatçılar. Her sanatçı, kendi fotoğraf pratiği ve yaşadığı mahallenin dinamiklerine göre farklı şeylere odaklanıyor. Bu kimi zaman o mahallede yaşayan farklı toplumsal sınıflardan kişilerin portreleri kimi zaman da o mahallenin yoğun kullanılan bir sosyalleşme alanında yaşananlar olabiliyor. Veya mimarî unsurlar ön plana çıkabiliyor. Bunları sanatçılarla yürüttüğümüz mentörlük ve editörlük oturumlarında tartışarak belirliyoruz.” diye konuştu.

Mahalle İzmir Hakkında

Proje; sanatçılarına yönelik editörlük/mentörlük oturumlarının yanı sıra;

• Sosyal bilimler ve mimarlık gibi farklı alanlardan akademisyen ve araştırmacıların genel katılıma açık seminerler,
• GAPO’nun 2009 ve 2018’de İstanbul’da gerçekleştirdiği ‘Mahalle’ edisyonlarında yer alan sanatçıların sunumlar,
• Proje sanatçılarının ve onların davet ettikleri mahallelilerin çevrimiçi sergiye dek olan süreçte gerçekleştirmekte oldukları üretime ve/veya mahalle kavramından hareketle iş üreten başka sanatçılara dair paylaşımları,
• Sanatçıların projedeki üretimleri ve akademisyenlerin mahalle kavramı ve işler bağlamında kaleme aldığı metinlerden oluşan çevrimiçi sergi,
• Serginin çevrimiçi olmasını takiben sanatçıların işlerini anlatıp deneyimlerini paylaşacakları sunumlardan oluşuyor.

Kültür için Alan tarafından desteklenen ‘Mahalle@İzmir’de GAPO‘nun yürütücülüğünde üretim yapacak sanatçılar ve mahalleleri şöyle:

 • • Ali Cem Doğan / Umurbey
  • Aliye Erkurtulgu / Dumlupınar
  • Aslıhan Güçlü / Çiğli
  • Esin İlmen & U. Oluş Beklemez / Karantina
  • Gözde Yenipazarlı / Bostanlı
  • Koray Aykanat / Gaziemir
  • Mert A. Çakır / Karatas
 •   Sinan Kılıç / Yeşilyurt