Kadının İnsan Hakları Yeni Çözümler Derneği Savunuculuk Sorumlusu Arıyor!

Kadının İnsan Hakları – Yeni Çözümler Derneği Savunuculuk Sorumlusu pozisyonu ile ilgilenen adaylar, İngilizce özgeçmiş ve İngilizce niyet mektuplarıyla birlikte 15 Ekim 2020 tarihine kadar başvuruda bulunabilirler.

Aranan Özellikler

 • Lisans derecesi (yüksek lisans tercih nedenidir)
 • Çok iyi derecede sözlü ve yazılı Türkçe ve İngilizce bilgisi
 • Kadın hakları ve toplumsal cinsiyet eşitliği konularında deneyim
 • Kendini feminist olarak tanımlama
 • En az 3 yıl iş tecrübesi
 • İyi düzeyde Microsoft Office ve online iletişim yöntemleri bilgisi
 • Seyahat engelinin bulunmaması
 • Feminist harekette aktif olmak veya buna istekli olmak

Görev ve Sorumluluklar

 1. Ulusal, uluslararası ve yerel savunuculuk faaliyetleri ile ilgili strateji geliştirmek, faaliyet planlarını, bütçe ve raporları savunuculuk ekibiyle birlikte hazırlamak,
 2. Derneğin, ulusal ve uluslararası savunuculuk çalışmaları kapsamında kamu kurum ve kuruluşları, yerel ve uluslararası STÖ’ler, hükümetler arası kurumlar başta olmak üzere ilgili tüm paydaşlarla ilişkileri ve faaliyetleri yürütmek,
 3. Toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın hakları konusunda var olan uluslararası mekanizma ve sözleşmeleri izlemek, takip etmek, raporlama süreçlerine katılmak,
 4. Derneğin savunuculuk amaçları doğrultusunda savunuculuk ekibiyle birlikte kampanyalar oluşturmak ve ekiple koordineli bir şekilde bunları yürütmek,
 5. Ulusal, uluslararası ve yerel savunuculuk çalışmalarını destekleyecek toplantı, eylem, atölye çalışmaları, konferans, panel, telekonferans vb. etkinliklerde Derneği temsil etmek ve bu aktivitelerin çıktılarının ekiple ve ilgili ağlarda paylaşılmasını sağlamak,
 6. Derneğin savunuculuk çalışmaları ile ilgili basından ya da araştırmacılardan gelen taleplere yanıt vermek, sözlü ve/ya yazılı görüş bildirmek, bu taleplere verilen katkılarla ilgili ekibi bilgilendirmek,
 7. Derneğin savunuculuk amaçları doğrultusunda hâlihazırda bulunan yerel, ulusal ve uluslararası ağları takip etmek, gerekli durumlarda yeni ağ oluşturulması süreçlerine destek vermek, ilgili ağ faaliyetlerine deneyim aktarımı ve bilgi paylaşımı, kapasite güçlendirme etkinlikleri başta olmak üzere katkı vermek,
 8. Feminist bilgi üretiminin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için ekiple birlikte strateji ve içerik üretmek, hareketler arası bilgi ve deneyim paylaşımı yapılmasını sağlamak,
 9. İçinde bulunulan ulusal ve uluslararası ağlar ve medya yansımaları üzerinden Derneğin çalıştığı alanlardaki gündemi takip etmek ve gerektiğinde ekibi bilgilendirmek ve ilgili savunuculuk çalışmalarına Dernek adına katkı verilmesini sağlamak, gerektiğinde ekip katılımının koordinasyonunu sağlamak,
 10. Ulusal ve uluslararası savunuculuk çalışmalarını destekleyecek toplantı, çalıştay, panel, atölye vb. organize etmek,içeriklerinin hazırlanmasını ve düzenlenmesini sağlamak,
 11. Derneğin savunuculuk çalışmalarını destekleyecek araştırmaların gerçekleştirilmesine destek vermek ve kampanya içerikleri, rapor, basın bildirisi, broşür, yayın, web sitesi, video ve sosyal medya içerikleri vb. hazırlamak; Derneğin yayınlarına savunuculuk perspektifinden katkı sunmak,
 12. Savunuculuk çalışmaları ile ilgili izleme ve değerlendirme faaliyetlerini yürütmek
 13. Savunuculuk çalışmaları kapsamında gerekli eğitimlere ve toplantılara katılmak,
 14. Dernek çalışmalarının sürdürülmesiyle ilgili gereken diğer çalışmalara destek vermek,
 15. Savunuculuk çalışmaları kapsamında yeni fon kaynakları arayışı ve başvuru süreçlerine destek vermek,

Başvuru için İngilizce özgeçmişinizi ve en fazla bir sayfa İngilizce niyet mektubunuzu 15 Ekim 2020 tarihine kadar  newways@wwhr.org  adresine iletebilirsiniz.