İstihdamda Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Raporu:
“İstihdam Daraldı, Kadınlar İş Gücünden Çıkıyor”

İstihdamda Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Haritalama ve İzleme Çalışmasının 2017-2020 verilerine göre, istihdam daralıyor ve kadınlar iş gücünden çıkıyor.

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu finansal desteği ile Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği’nin (CEİD) yürütmekte olduğu ve pandeminin toplumsal cinsiyet eşitliği üzerinde yarattığı etkiyi de ortaya koyan çalışma, COVID-19 salgının, kadınların ev ve bakım yüklerini artırdığını, salgına bağlı olarak kadınların, erkeklerin 4 katı kadar fazla zamanı ücretsiz ev işlerine harcadığına işaret ediyor.

“Türkiye’de Katılımcı Demokrasinin Güçlendirilmesi: Toplumsal Cinsiyet Eşitliği’nin İzlenmesi Projesi Faz II”, kısa adıyla “CEİD İzler” projesinin ilk çıktılarını değerlendiren 2017-2020 İstihdamda Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Raporu’nun yazarı Prof. Dr. Gülay Toksöz’e göre, “Türkiye’de kadınların iş gücüne ve istihdama katılımları çok düşük. Öte yandan iş gücüne katılan kadınların işsizlikle karşılaşma riski çok yüksek. Özellikle genç ve eğitimli kadın işsizliğindeki artış ise dikkat çekici.”

CEİD daha önce 10 tematik alanda yaptığı haritalama ve izleme raporlarına, bu çalışmada beş yeni alan ekledi ve projenin ilk fazında 10 tematik alana dayalı olarak ürettiği raporunun verilerini güncelledi.

2016-2019 yılları arasında istihdama yeni katılan kadınların (612 bin) dörtte üçü (439 bin) işsizler ordusuna dâhil oldu. Mart 2020’den itibaren taran COVID-19 salgınının etkisiyle durum ağırlaştı.  İstihdamdaki daralma sonucunda, iş gücü dışında kalan kadınların sayısı arttı.

İstihdamda Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Haritalama ve İzleme Çalışması’nın ayrıntılarına bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Tematik alan haritalama ve izleme raporlarının geçmiş ve güncel hallerine ise CEİM Kütüphane’nden ulaşabilirsiniz.