‘Görünmez İşgücü’ Mevsimlik Gezici ve Göçmen Tarım İşçilerinin Covid-19 Süresince Yaşadıkları Nasıl Görünür Oldu?

Kalkınma Atölyesi, “Covid-19 Salgınında Dünyada ve Türkiye’de Mevsimlik Gezici ve Göçmen Tarım İşçilerine İlişkin Gelişmeleri İzleme ve Belgeleme Çalışması”nı sonuçlandırdı. Dünya genelinde 70 ülkeyi kapsayan 389 veri, Türkiye için ise 62 il ve KKTC’yi  kapsayan 455 veri, dijital harita haline getirilerek harita.ka.org.tr adresinde yayınlandı. 

harita.ka.org.tr, Covid-19 salgını süresince dünyadaki ve Türkiye’deki mevsimlik gezici ve göçmen tarım işçileri ve ailelerine ilişkin gelişmeleri içermesi açısından insan hakları izleme alanında ilk örnek.

Çevrimiçi Açık Kaynak Harita

Kalkınma Atölyesi, Covid-19 salgını süresince dünyada ve Türkiye’de mevsimlik gezici ve göçmen tarım işçileri ve ailelerine yönelik insan hakları ihlallerini ortaya koyan ve hakların teminini sağlamaya yönelik kanıt temelli savunu çalışması gerçekleştirdi. 

Yürütülen izleme, belgeleme ve savunu çalışması kapsamında toplanan ve haritalar halinde görselleştirilen veriler Google SpreadSheet, Google My Maps ve diğer destekleyici yazılımlarla işlenerek harita.ka.org.tr adresinde bulunan dijital haritaya yansıtıldı. 

harita.ka.org.tr, Covid-19 salgını süresince dünyadaki ve Türkiye’deki mevsimlik gezici ve göçmen tarım işçileri ve ailelerine ilişkin gelişmeleri içermesi açısından insan hakları izleme alanında ilk örnek. 

Çevrimiçi ve açık kaynak olan bu arayüz, 30 Mart-12 Haziran 2020 tarihleri arasında üretilen ve yayınlanan 18 ayrı haritanın verilerine dayanıyor.

Türkiye Dahil 71 Ülkenin Verileri

Kalkınma Atölyesi, 30 Mart-2 Haziran 2020 tarihleri arasında yayınlanan haber/analiz, Twitter mesajları, resmi kararlar ve yereldeki uygulamaları içeren, 62 il ve KKTC’yi kapsayan 455 veriyi, 9 farklı “Covid-19 Salgınında Türkiye’de Mevsimlik Gezici Tarım İşçilerine ve Onların Çocuklarına İlişkin Gelişmeler Haritası”nda; 

30 Mart-12 Haziran 2020 tarihleri arasında yayınlanan haberler, makaleler, analizler, raporlar, rehberler, bilgilendirmeler, kampanyalar, basın açıklamaları, protokoller, açık mektuplar ve Twitter mesajlarını içeren, 70 ülkeyi kapsayan 398 veriyi, 9 farklı “Covid-19 Salgınında Dünyada Mevsimlik ve Göçmen Tarım İşçilerine İlişkin Gelişmeler Haritası”nda bir araya getirdi.  

Sözü edilen 18 harita,  Covid-19 salgınına dair tedbirler ve kısıtlamaların yoğun olarak uygulandığı dönemde kanıt temelli savunu yoluyla ilgili paydaşların harekete geçirilmesi amacıyla hazırlandı. 

Etkin Bir İnsan Hakları İzleme Aracı: Dijital Haritalar

Türkiye’de ve dünyada izleme, araştırma ve gazetecilik faaliyeti yürüten birçok kuruluş, etkili ve yenilikçi bir yöntem olarak dijital haritalandırma ve ilişkiler ağı gibi araçları kullanıyor. 

Dijital haritalar, derlenen verilerin dijital tablolarda toplanmasına, bu verilerin web 2.0 ortamında görselleştirilerek yeniden kullanımına ve üretimine olanak sağlar; böylece veriler etkin bir kaynak ve bellek niteliği kazanır. 

Covid-19 Sürecinde Yaşananların Belleği

harita.ka.org.tr adresinde yayınlanan 1000’e yakın veri, aynı zamanda Covid-19 salgını sürecinde yaşananların belleğini oluşturuyor. 

harita.ka.org.tr’de yayınlanan haritada hak ihlallerinin yaşandığı yerler ve sunulan hizmetler açıkça izlenebilir.  Veriler  hak arama süreçlerinde kullanılabilir. En önemlisi haritalar, farklı kurumlar ve kuruluşların gerçekçi ve kapsamlı stratejiler geliştirmelerine imkân sağlayan bir kaynak sunar. 

Kalkınma Atölyesi, özellikle mevsimlik gezici ve göçmen tarım işçisi aileleri ve çocuklar odağında  çalışan araştırmacıları, rol ve sorumluluk sahibi kurum ve kuruluşları, bu alanda çalışan uluslararası ve sivil toplum kuruluşlarını ve kamuoyunu bu verileri kullanmaya davet ediyor.