Denge Denetleme Ağı Hatırlatıyor: İfade, Basın ve Haberleşme Özgürlükleri Anayasal Haktır!

Denge Denetleme Ağı'nın da içinde olduğu 295 STK, sorunların ancak bir arada konuşarak çözülebileceğine inandıklarını belirtip kamuoyunda kaygı yaratan sosyal medya düzenlemesinin TBMM'den geri çekilmesini talep ettiklerini, sorunları özgürlükçü bir anlayışla çözmenin bir yolunun her zaman bulunabileceğini hatırlattı.

Düşünce ve ifade özgürlüğünün, basın özgürlüğü ve haberleşme özgürlüğü ile birlikte, hem Anayasa hem de evrensel hukuk tarafından korunan temel haklar arasında olduğu hatırlatılan bildiri, Türkiye’de son yıllarda yaşanan gelişmelerin bu özgürlüklerin budandığına dair kaygıları artırmakta olduğuyla başladı.

TBMM’ne sunulan sosyal medya ağlarına yönelik kanun teklifi maalesef kamuoyundaki bu endişeleri derinleştirici niteliktedir.

Bildiride sosyal medyanın kişilik haklarına yönelik saldırıların ve nefret suçlarının aracı olmasının kesinlikle kabul edilemez olduğu söylenirken, bu gerekçe gösterilerek vatandaşların sosyal medyaya erişimini sınırlandıracak ya da onların bu ağları kullanmaktan imtina etmelerine neden olacak düzenlemelere gidilmemesi gerektiğinin altı çizildi. Sosyal medyanın ve internete erişimin ifade, basın ve haberleşme özgürlüğünün ayrılmaz parçası haline geldiği bir dönemde böylesi düzenlemeler yapmanın, suçu işleyenden çok, vatandaşı cezalandıran sonuçlar doğuracağı söylenen bildiri, bunda amaç ne olursa olsun, özgürlüklerin sınırlandırılmasına kapı aralayacak olduğunu vurguladı.

Sorunların ancak bir arada konuşarak çözülebileceğine inanan 295 sivil toplum örgütünün, kamuoyunda kaygı yaratan söz konusu düzenlemenin geri çekilmesini talep ettikleri bildiri, ”Karar vericileri, iletişim teknolojilerinin önümüze getirdiği yeni sorunları özgürlükçü bir anlayışla çözmenin yollarının aranması için başta ilgili sivil toplum kuruluşları olmak üzere, toplumun tüm kesimlerini dinlemeye, ihtiyaç duyulan düzenlemeleri toplumsal mutabakatla kararlaştırmaya çağırıyoruz.” diye noktalandı.