İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden Kadınlara “Anahtar” Projesi

09 Temmuz 2020
İzmir Büyükşehir Belediyesi, kadın alanındaki çalışmalarına Anahtar projesini de ekledi. İzmir Köy-Koop Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Neptün Soyer, projeyle kadın alanında çalışan sivil toplum kuruluşlarına alan açarak, ortak aklın harekete geçirilmesinin hedeflendiğini belirtiyor.

Örnekköy’de yer alan Büyükşehir Belediyesi’ne ait yerleşkede açılış hazırlıkları süren Anahtar adlı kadın dayanışma merkezinde toplumsal cinsiyet eşitliği eğitiminden mesleki kurslara, kooperatifçilik eğitimlerinden kadın istihdamına yönelik çalışmalara kadar pek çok hizmet bir arada sunulacak. Kadının ekonomik yaşama kazandırılması için ortak aklı devreye alan Büyükşehir Belediyesi, bu merkezleri aynı zamanda sivil toplum kuruluşlarının kullanımına açacak. Kadınların çocuklarını bırakabilecekleri Masal Evi’nin de bulunacağı yerleşkede, engelli bireylere yönelik hizmet alanları da olacak.

Sinem Tankoçİzmir Büyükşehir Belediyesi Kadın Çalışmaları Şube Müdürü Sinem Tankoç, Anahtar projesinin ortaya çıkış sürecini, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in teşviki, eşi İzmir Köy-Koop Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Neptün Soyer’in yaratıcı desteği, İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu Başkanı Avukat Nilay Kökkılınç’ın özel katkılarıyla gerçekleştiğini söylüyor.

Projenin, kadın alanında çalışan sivil toplum örgütlerinin talepleri, alana yönelik bütüncül hizmet sunulması ihtiyacı ve kadınlara yönelik gelenekselleşmiş rollerden kaynaklanan eşitsizlik meselesi ile mücadele etmek fikrinden doğduğunu söyleyen Tankoç, projenin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Projeler Dairesi Başkanlığı’na bağlı çalışan Sosyal Projeler Dairesi Başkanlığı altında yer alan Kadın Çalışmaları, Aile ve Çocuk Hizmetleri, Engelliler, Meslek Fabrikası ve Sosyal Projeler Şube Müdürlükleri ile geliştirilip son halini aldığını belirtiyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu Başkanı Avukat Nilay Kökkılınç, proje kapsamında ve özellikle kadın alanında yapılacak  bu çalışmaları; “Anahtar, Örnekköy’de Zübeyde Hanım Mahallesi’nde büyük bir kampüsün içerisinde yer alıyor. Büyükşehir Belediyesi olarak burada kadınlara yönelik bütüncül hizmet verecek yeni bir çalışma düzeni hedefliyoruz. Anahtar, toplumsal cinsiyet eşitliği, kadın sağlığı, insan hakları, medeni haklar, şiddetle mücadelede koruyucu önleyici tedbirler ve caydırıcı yaptırımlar, ayrımcılık, iletişim ve benzeri konularda kişisel gelişimlerini hedefleyen eğitimlerin verildiği; istihdam ve girişimcilik, kooperatifçilik eğitimleri ve mesleki diğer eğitimlerin düzenlenerek kadın istihdamına katkıda bulunulduğu, psiko-sosyal destek hizmetleri ve hukuki danışmanlığın verildiği, sportif ve sanatsal aktivitelerin olduğu, kadın hakları ve toplumsal cinsiyet eşitliği alanında çalışma yürüten sivil toplum örgütlerinin gönüllü katılımının alındığı bir merkez yaratmak hedefiyle kuruldu.” sözleriyle anlatıyor. 

Neptün SoyerProjenin hedef grubunun kadınlar olduğuna ve bu gruba sunulacak desteklerin cinsiyet rolleri ile bezenmiş kadınların güçlenmelerine katkıda bulunmak amacıyla yürütüleceğine değinen  İzmir Köy-Koop Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Neptün Soyer, “Projenin hedefinde kadın var. Türkiye’de gelenekselleşmiş cinsiyet rolleri, erkeklerin ev dışı bir işte çalışması, kadınların ise ev işleri, çocuk, engelli aile üyesi, yaşlı ebeveyn bakımı gibi işlerle ilgili iken Anahtar’lara hizmet almak için gelen kadınlar çocukları, yaşlıları ve ailedeki engelli bireyler için ilgili birimler tarafından geliştirilmiş hizmetlerle karşılaşırlar. Bu nedenle Örnekköy’deki yerleşkede Anahtar’dan hizmet alan kadınların çocukları için oyun ve aktif öğrenmeye dayalı hizmet sunacak Masal Evi var. Engellilere ya da yaş almış bireylere yönelik hizmet alanları ve bu alandaki faaliyetlere yönelik idari hizmet birimleri de yer alıyor. Bu yerleşkede kadınlar hem kendileri hem çocukları hem de varsa ailedeki engelli ya da yaş almış bireyler için ilgili birimler tarafından geliştirilmiş hizmetlere ulaşabilecek.” diye konuştu.

Neptün Soyer, bunun yanı sıra kadın alanında çalışma yürüten sivil toplum kuruluşları ve meslek odalarının da katkısıyla şekillenecek, faaliyet alanını çeşitlendirecek bir merkez olacağına değindi: Anahtar adlı merkezleri, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleriyle yapılacak ortak çalışmalarla çoğaltmayı hedeflediklerini belirten Soyer, “Projenin gelişmesinde en büyük desteği ise kadın alanında çalışma yürüten sivil toplum kuruluşları gerçekleştirecektir. Karşılıklı, birbirini besleyen ortak akıl çalışmaları Anahtar’lara katkı verecek. Çünkü Anahtar projesiyle aslında kadın alanında çalışan sivil toplum kuruluşlarına alan açarak ortak aklın harekete geçirilmesi hedefleniyor.” dedi.

Bu nedenle merkez daha açılmadan kadın alanında çalışan sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir toplantı yapıp gönüllü katılımlara imkân sağlayacak, kadın çalışmalarını güçlendirecek ve dayanışmayı geliştirecek görüş ve öneriler üzerine konuştuklarını belirten Neptün Soyer, sivil toplum kuruluşlarının maddi imkânsızlıklar ya da fiziki olanaksızlıklar nedeniyle dağınık olmasının kadınlara yönelik çalışmalarda bütünsel bir çalışmanın ortaya çıkmasını engellediğini söylüyor. Bu sorunun çözümü için bir anahtar olabileceğini düşündükleri için merkeze Anahtar adını koyduklarını söyleyen Soyer sözlerini, ”Burasını bir ana merkez gibi düşünmek lazım. Bir paylaşım ve dayanışma yeri. Bu alan içinde 30 odalı bir misafirhanemiz, kafelerimiz de var. Misafirhane birçok ulusal ve uluslararası etkinliklerimiz için de kolaylaştırıcı olacaktır.” diyerek tamamlıyor.