COVID-19 Salgını Dönemi Uzaktan Eğitim Mevcut Durum Analizi

Kalkınma Atölyesi, “COVID-19 Salgını Dönemi Uzaktan Eğitim Mevcut Durum Analizi” için araştırma sürecini başlattı.

Araştırma; öğrenciler, veliler, öğretmenler ve idarecilerin, COVID-19 salgını dönemindeki uzaktan eğitim deneyimini, uzaktan eğitim araçlarına erişimlerini, bu süreçteki ihtiyaçları ve duygu durumlarını değerlendirmek amacıyla yapılıyor.

Araştırma bulgularının COVID-19 salgını sonrasındaki iyileşme süreçlerinde, ülkenin acil ve kriz dönemlerine yönelik uzaktan eğitim politikalarına ışık tutması bekleniyor.

Öğrenci anketi için tıklayınız.

Öğretmen-İdareci anketi için tıklayınız.

Veli anketi için tıklayınız.