”Fındık Dalda Kalmaz”

Kalkınma Atölyesi “Fındık Dalda Kalmaz” başlıklı araştırmasında, koronavirüs salgınının mevsimlik gezici tarım işçileri ve onların çocuklarının fındık hasadına katılımına olası etkileri ve  alınması gereken önlemleri değerlendiriyor.

Temel amacı  Covid-19 salgınının mevsimlik gezici tarım işçileri ve çocuklarının maruz kaldıkları/kalabilecekleri olası riskleri ortaya koymak, mevsimlik göç süreçlerini nasıl etkileyeceğini belirlemek ve özellikle 2020 Ağustos ayında fındık hasadına katılacak mevsimlik gezici tarım işçileri üzerinden bu risklerin en aza indirilebilmesi için yerel, bölgesel ve ulusal öneriler geliştirilmesine katkı sağlamak olan araştırmada, salgın sürecinin fındık hasadına olabilecek etkileri de ortaya konuluyor.

Araştırma sonuçlarında, Covid-19 salgınına karşı alınan tedbirlerin, özellikle seyahat kısıtları ve ulaşımda seyrekleştirmeyle ilgili kurallar görüşülen herkes tarafından bilinmekle birlikte nasıl uygulanacağı konusunda belirsizlikler olduğu dile getiriliyor. Bu yıl fındık alım fiyatlarının yüksek olacağı beklentisi ile tedbir uygulamalarının maliyetlere yansımasının önemli bir engel teşkil etmeyebileceğine dair yaygın bir görüş olduğu da vurgulanan araştırmada, “Mevsimlik gezici tarım işçilerinin fındık hasadı sürecine kısmen ya da tamamen katılamaması durumunda, Düzce ve Sakarya illerinde fındık üretimin yarı yarıya azalacağı söylenirken, diğer iller için gelecek kış aylarında yaşananların önemli belirsizliklere işaret ediyor olması, (b) 2020 Mayıs ayı sonuna doğru, Haziran ayı itibariyle aşamalı normalleşmeye geçileceğinin ve belirsizlik oluşturan kimi tedbir uygulamalarının kaldırılacağının düşünülmesi, (c) 2020 Temmuz ayı sonunda başlayacak hasada kadar salgının etkisinin geçeceği beklentisi ve (d) 2010 yılında yayınlanan, 2017 yılında yeniden düzenlenen Mevsimlik Tarım İşçileri Genelgesi’ne göre kurulan, her yıl temmuz ayı başlarında toplanan ve fındık hasadına dair bir dizi önemli kararı alan Mevsimlik Gezici Tarım İşçileri İzleme Komisyonu’nun henüz toplantılarını yapmamış ve kararlar almamış olmasıdır. Diğer yandan, fındık üreticileri ve bu üretimin farklı aşamalarından sorumlu olan kurum temsilcilerinin 2020 Nisan ayı sonu itibariyle çay hasadında yaşanan gelişmeleri yakından takip ettiği görülmüş ve salgının fındık hasadına olası etkilerine karşı çözüm önerileri üzerinde düşünüldüğü anlaşılmıştır. “ deniliyor.

Mevsimlik gezici tarım işçileri, aileleri ve çocuklarının temiz suya erişim, konaklama alanında banyo ve sıcak suya erişim; tuvalet, ulaşım maliyetleri sorunlar yaşandığı belirtilen raporda, “Covid-19 salgınına karşı alınan tedbirlerin bitkisel üretime ve bu alanda çalışan mevsimlik gezici tarım işçileri ve çocuklarına olası etkilerinin kontrol edilebilmesi için, tarımsal üretim alanında merkezi karar alma mekanizmaları ile farklı illerdeki üretim süreçlerinin gerektireceği özgün ihtiyaçları tespit ederek çözüm üretecek yerel kurumların eşgüdümünün sağlanması gereklidir. Bu yapı; fındık üretiminin gerçekleştirilmesinde önemli role sahip tarım aracıları, bahçe sahipleri, büyük firmalar, muhtarlar ve bu alanda çalışan meslek örgütleri ile sivil toplum kuruluşları gibi farklı aktörlerin verimli bir iletişim içinde olmasının zeminini sağlayacaktır.” deniliyor.

Araştırmanın tamamı ve çözüm önerileri için tıklayınız.