Çevrim İçi Çalışmalar İçin STÖ Destek Programı Başlıyor

Bilgi Sosyal Kuluçka Merkezi, sivil toplum örgütlerini Korona salgını etkisiyle gelişen ihtiyaçlara yönelik olarak desteklemeye yönelik "Çevrim İçi Çalışmalar için STÖ Destek Programı" düzenliyor.

Çevirim İçi Çalışmalar İçin STÖ Destek Programı, Korona virüs salgınının dünyada ve Türkiye’deki sivil toplum alanına etkisi üzerine bir tartışma yürütmeyi ve bunun yanı sıra yeni koşullarda çevirim içi araçlarla çalışmalarına devam etmek isteyen sivil toplum örgütleri için katılımcı yöntemlerle çevirim içi araçların kullanımına yönelik bilgi ve becerilerin güçlendirilmesini amaçlıyor.

Program, 4 çevrim içi buluşmadan oluşuyor. Buluşmaların her birinde farklı yöntem ve araçlara yer verilerek katılımcıların çevrim içi deneyimlerinin çeşitlendirilmesi de  hedefleniyor.

Program, hak temelli çalışma yürüten sivil toplum örgütleri ve tüzel kişiliği olmayan sivil girişimlerde (STÖ’lerde) aktif olarak yer alan kişilerin katılımına açık olacak.

Programa katılım ücretsiz olup başvuru gerektirmekte.

Son Başvuru Tarih ve Saati: 14 Haziran 2020, saat:18:00

Detaylı bilgi ve başvuru formu için buraya tıklayabilirsiniz.