Sivil Düşün Yönlendirme Kurulu Üyeleri Yenileniyor

28 Nisan 2020
Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı, 1 Mart 2020 tarihinde başlayan dördüncü uygulama dönemi için Yönlendirme Kurulunu yeniden oluşturuyor.

2012 yılından beri, sivil toplum örgütleri ve aktif vatandaşların hak odaklı çalışmalarını güçlendirmek için çalışan Sivil Düşün AB Programı, temel sosyal, ekonomik ve kültürel alandaki insan hak ve özgürlüklerinin yanı sıra, hayvan ve çevre haklarını da içeren pek çok alanda sivil toplumun yanında yer alıyor.

1 Mart 2020 tarihinde başlayan dördüncü uygulama dönemi, 31 Ağustos 2022’ye kadar devam edecek. Yeni dönem çalışmalarının sivil toplum ve aktif vatandaşların ihtiyaçlarına en iyi şekilde yanıt vermesi; farklı çeşitlilikteki hak odaklı çalışmaları en etkin şekilde kapsaması; bu çalışmalarla elde edilen sonuçların etkisinin güçlendirilmesi ve toplumun tüm kesimlerine erişimin sağlanması hedefleniyor. Sivil Düşün, bu amaçla bir Yönlendirme Kurulu oluşturarak farklı alanlarda çalışanların deneyim ve görüşlerini, 30 ay boyunca Programın uygulama sürecine yansıtmayı amaçlıyor.

Sivil Düşün Yönlendirme Kurulu üyesi olarak, uzmanlık ve deneyimlerinizle;

-Sivil toplumun çalışmalarına ilham kazandıracak yeni örneklerin sunulmasına,

-Sivil Toplum Örgütü ve aktivistlerin kapasitelerini artıracak eğitim çalışmalarına yeni bir bakış açısı kazandırılmasına,

-Farklı uzmanlar ve yöntemler aracılığıyla sivil toplumun yeni çağın getirdiklerine adapte olma gücünün yükseltilmesine,

-Sivil düşünenlerin bir araya gelerek hem kendi seslerini duyurduğu hem de birbirlerinden esinlenerek ortak projeler kurgulayabildiği etkinliklerin daha çeşitli hale getirilmesine ve

-Sivil çalışmaların görünürlüğünü artırarak toplumdaki etkisinin güçlendirilmesine katkı sunabilirsiniz.

Yönlendirme Kurulu üyeliği için başvuru 5 Mayıs 2020 tarihlerine kadar açık olacaktır.

Başvuru detayları ve süreç için buraya tıklayabilirsiniz.